The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Tuesday, September 15, 2009

A mediat conflicte dintre ortodocşi şi catolici

Neagoe Basarab a fost Domnitorul Ţării Româneşti între 1512 şi 1521. Soţia sa a fost Doamna Despina, din familia sârbă Brancovici.
După unii, fiul marelui vornic, boierul Pârvu Craiovescu, şi al soţiei acestuia, Neaga, după alţii, al lui Basarab al IV-lea cel Tânăr. A crescut în casa lui Pârvu Craiovescu, unde a primit, după moda vremii, iniţierea în cele şapte arte liberale. Cunoştea limbile latină, greacă şi slavonă.
A călătorit prin câteva ţări din Europa centrală şi prin Imperiul Otoman. La încheierea acestor călătorii, preia diverse funcţii în structurile statale ale Țării Româneşti. Este numit succesiv în funcţiile de postelnic la 28 ianuarie 1501, mare postelnic (decembrie 1501 - 19 iunie 1509) şi mare comis (24 aprilie 1510 - 28 noiembrie 1511).
Neagoe Basarab a încurajat dezvoltarea comerţului şi meşteşugurilor, iar pe plan diplomatic a încercat să menţină relaţii de prietenie cu Ungaria. A încercat să stabilească relaţii diplomatice cu Veneţia şi Roma, şi chiar să medieze conflictul dintre creştinii ortodocşi şi catolici. Continuă viziunea şi obiectivele politice iniţiate de Ştefan cel Mare şi încearcă să realizeze o coaliţie a statelor răsăritene împotriva expansiunii turceşti. În anul 1519 Neagoie Basarab împreună cu Ştefan al IV-lea trimit un singur ambasador la Vatican prin intermediul căruia "Basarab şi aleşii săi fii Theodosie şi Petru şi urmaşii săi şi Ştefan şi fiii săi" promiteau că vor participa alături de ceilalţi principi creştini şi de papă la "sfânta expediţie împotriva lui Selim, tiranul turcilor". Ţara rămâne pe perioada domniei lui vasală Imperiului Otoman. A făcut donaţii generoase mănăstirilor ortodoxe (în Ţara Românească şi în toate ţările din Balcani). În timpul domniei sale a fost construită Mănăstirea Curtea de Argeş, în jurul căreia s-a născut legenda Meşterului Manole.
Este ctitorul complexului monahal şi al bisericii monument din Curtea de Argeş. Pe lângă multe alte ctitorii a reedificat biserica de la Argeş care era căzută în ruină "ca să nu fie spre batjocură limbilor străine". Reprezentările de pe faţade exterioară a bisericii prevestesc - înainte de apariţia reformei protestante - pictura exterioară moldovenească şi inaugurează după cum afirmă Sorin Ulea şi Paul Chihaia o viziune militantă unitară a românilor ortodocşi în lupta împotriva turcilor.
Neagoe Basarab este autorul uneia dintre cele mai vechi capodopere ale literaturii vechi, Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul sau Teodosie, scrisă în slavonă, dar tradusă de cineva în română (există o copie atestată în limba română din 1654).

No comments:

Post a Comment

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics