The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Tuesday, July 31, 2007

Paşcanu către Mateescu

Bucureşti, 2007-07-31
DOMNULUI GABRIEL MATEESCU - PREŞEDINTE AL CO EFIRO 2008
Stimate domnule Preşedinte,

Aşa cum v-am comunicat în data de 25 iulie 2007 înaintea şedinţei CO- EFIRO 2008, în data de 28 iulie 2007 a avut loc şedinţa Comitetului Director al FFR, în care s-au adoptat cu majoritate de voturi următoarele hotărâri:
1) FFR susţine în continuare participarea tuturor expozanţilor români care întrunesc condiţiile de participare la EFIRO 2008 şi nu agreează nicio listă de aşteptare. În cazul când exponatele care promovează cu prioritate marca poştală românească sunt excluse în mod arbitrar din expoziţia care celebrează tocmai 150 de ani de marcă poştală românească, Federaţia Filatelică Română va face scrisori de protest la Preşedinţia României, Guvern, Ministerul Comunicaţiilor, Parlament, Ministerul Culturii, CN Poşta Română SA şi FIP. Această situaţie o considerăm un atentat la marca poştală românească şi la imaginea României, dacă nici aceste demersuri nu vor aduce lucrurile pe un drum de normalitate, Comitetul Director a luat decizia ca FFR să denunţe unilateral Contractul de organizare a Expoziţiei Filatelice Mondiale EFIRO 2008. Decizia noastră este cauzată în special de tratamentul discriminatoriu aplicat expozanţilor români, de lipsa totală de colaborare şi de aroganţa cu care dumneavoastră personal şi mai ales asistenta dumneavoastră, d-na Simona Tărăbăşanu, a practicat-o în permanenţă faţă de reprezentanţii FFR. Decizia noastră este definitivă şi o vom comunica şi Federaţiei Internaţionale de Filatelie deoarece în acest caz EFIRO 2008 nu va mai beneficia de patronajul FIP. Răspunderea pentru această situaţie vă aparţine în totalitate.
2) În cazul când veţi lua măsurile de normalitate cerute de FFR la punctul 1. al acestei adrese, vă comunicăm că în şedinţa Comitetului Director din 28 iulie a.c. în urma criticilor aduse d-lui Cristian Scăiceanu de încălcare a Statutului FFR şi a prerogativelor Preşedintelui, acesta a fost obligat să-şi dea demisia din CD. În acest context vă informez că dl. Cristian Scăiceanu nu mai reprezintă în nici un fel FFR. Totodată Federaţia Filatelică Română îi retrage propunerea de a fi membru de juriu din partea României, decizie pe care o vom comunica şi la FIP. În locul d-lui Cristian Scăiceanu pentru acţiunea de primire-predare şi montare a exponatelor desemnăm pe domnii Călin Marinescu, Melnic Teodor şi Cezar Vasilescu.
3) Analizând comportamentul imoral şi acţiunile denigratoare ale d-lui Dan Dobrescu la adresa FFR şi a unor membri din conducerea federaţiei, Comitetul Director a hotărât suspendarea d-lui Dan Dobrescu din toate funcţiile din cadrul federaţiei. În aceste condiţii retragem dreptul d-lui Dan Dobrescu şi a membrilor săi de familie de a participa la expoziţia EFIRO 2008 cu exponate. De asemenea Comitetul Director a hotărât să vă solicite ca dl. Dan Dobrescu să nu fie angrenat de CNPR în niciun fel de acţiune legată de EFIRO 2008. Pentru lucrarea de literatură în locul d-lui Dan Dobrescu, FFR îl propune pe dl. Silviu Dragomir, reputat autor al numeroaselor lucrări de literatură filatelică.
4) Conform solicitării dumneavoastră FFR a desemnat al doilea comisar naţional în persoana d-lui Victor Iordache (Braşov).
Facturile pentru plata taxelor de expunere vă rugăm să le împărţiţi pe cei doi comisari naţionali desemnaţi oficial de FFR.
În speranţa că deciziile ferme ale Comitetului Director au clarificat problemele litigioase legate de anumite aspecte în organizarea expoziţiei filatelice mondiale EFIRO 2008, vă asigurăm domnule Preşedinte Gabriel Mateescu, că FFR vă susţine şi sprijină în continuare organizarea expoziţiei EFIRO 2008, doar dacă vom fi trataţi cu demnitate, profesionalism şi ca parteneri egali aşa cum este prevăzut în Contractul de organizare între CNPR, FIP şi FFR.
Cu deosebită stimă,
Leonard Paşcanu
Preşedinte al Federaţiei Filatelice Române

P.S. Într-o convorbire telefonică pe care am avut-o ieri cu dl. Eli Weber, preşedintele Federaţiei Filatelice din Israel, mi-a confirmat că filateliştii din Israel au prioritate la participarea pentru ISRAEL 2008 deoarece aşa este patriotic.

Hotărârea nr. 21/16.07.2007 a CO-EFIRO 2008

Comunicat - Conferinţa Naţională FFR

_____________________________________________________________________
FEDERAŢIA FILATELICĂ ROMÂNĂ
Fondată în 1891
Str. Boteanu nr. 6, Sector 1 - 010027 Bucureşti, C.P. 1-29, România
Tel.: 0040-21-313.89.21; 313.10.07
Tel./Fax: 0040-21 - 310.40.04; e-mail: federatia_filatelica@yahoo.com
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
C O M U N I C A T

În ziua de 30 iunie a.c., a avut loc CONFERINŢA NAŢIONALĂ a Federaţiei Filatelice Române (FFR). Au participat 27 de membri ai Federaţiei şi membri ai Comitetului Director absentând: Arsenie Arădean (Timişoara), Coriolan Chiricheş (Botoşani), Viorel Nicolau (Neamţ), Dan Dobrescu, Dumitru Dumitru, Cristian Scăiceanu, Marian Vasile (Bucureşti). Şedinta fiind deschisă au fost prezenţi şi filatelişti care au dorit să participe la lucrările conferinţei.
Ordinea de zi:
- Prezentarea rapoartelor, bilanţului şi a proiectelor de planuri şi bugetul de venituri şi cheltuieli
- Interpelări şi moţiuni
- Hotărâri privind materialele şi propunerile prezentate
- Diverse
Mapa cu materiale supuse dezbaterii Conferinţei Naţionale a cuprins:
- Raportul Biroului Executiv al Comitetului Director
- Rapoarte ale membrilor Biroului Executiv
- Raportul Comisiei de Cenzori
- Bilanţul contabil şi contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul anterior
- Proiectul MANIFESTĂRI CULTURALE FILATELICE şi CARTOFILE şi atribuirea organizării manifestărilor filatelice naţionale
- Propunerile de măsuri privind organizarea ZILEI MĂRCIII POŞTALE ROMÂNEŞTI şi a ZILEI FILATELISTULUI
- Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2008
Mapa poate fi consultată de cei interesaţi la Biblioteca FFR.
La început, conform prevederilor statutare, s-a supus la vot aprobarea lucrărilor Conferinţei Naţionale din 23 septembrie 2006, care au fost aprobate în unanimitate.
Dl. preşedinte Leonard Paşcanu a prezentat raportul Biroului Executiv al Comitetului Director , după care au urmat intervenţii ale celor prezenţi. Dl. Traian Serendan (Braşov) arată că este inutilă discuţia despre persoanele care nu sunt de faţă şi care critică activitatea federaţiei. A critica e egal cu a lovi pe la spate. Dl. Al. Bartoc a considerat că evenimentul cel mai important pentru viitorul apropiat rămâne EFIRO 2008, în rest vom vedea după. S-au depus 98 de cereri (= 358 feţe de panou) fapt fără precedent în filatelia românească. Dl. Şerban Drăguşanu: La EFIRO 2007 s-au calificat 27 de exponate pentru EFIRIO 2008. Mulţumeşte sponsorului A.F. Braşov (Victor Iordache). A prezentat sediul în urma modernizării şi care este la nivelul oricărui alt sediu de profil european. Îi invită pe cei care critică activitatea federaţiei să se implice concret în realizarea celor arătate. Dacă au fost invitaţi în mod repetat la o discuţie pentru a lămuri lucrurile şi ei au refuzat, ce se mai poate face !? Statutul trebuie îmbunătăţit. Dl. Tavitian arată ca la Constanţa sunt şanse pentru a concura clubul filateliştilor bucureşteni. De criticat e uşor ! Mulţumeşte celor care au sprijinit JUNIMEA 2006. Dl. Victor Iordache (Braşov) a demonstrat concret ce înseamnă să fii comisar naţional la o expoziţie internaţională. Costurile personale pentru expoziţia la care a reprezentat România au depăşit 700 de euro din buzunarul propriu, plus eforturile fizice şi stresul la care eşti supus, în timp ce cei 11 (unsprezece) reprezentanţi ai Postei Romane, pur şi simplu, s-au aflat în excursie. Nu avem proceduri clare privind activitate comisarilor. Să se ştie clar care sunt paşii la oricare manifestare. Atrage atenţia supra modului defectuos în care sunt întocmite documentele de catre secretara F.F.R. Au fost probleme mari şi cu jurizarea la Petersburg. În legătură cu cei care fluieră de după gard, membrii Comitetului Director ar trebui să se implice mult mai mult. În situaţia în care federaţia este tratată de C.N. Poşta Română în modul prezentat în raport, propune retragerea FFR de la EFIRO 2008. Dl. Doroş (Bacău) a vorbit despre situaţia exponatelor şi despre unele amendamente ce trebuie introduse în Statut. Conferinţa îl însărcinează cu revizuire în ansamblu a statutului şi prezentarea propunerilor în cel mai scurt timp. Doreşte revigorarea maximafiliei. Dl. Silviu Dragomir (Bucureşti) propune sancţionarea celor care nu prezintă dovezi concrete a celor afirmate cu scop denigrator. Face câteva propuneri privind EFIRO 2008. Dl. Francisc Ambruş (Bucureşti) arată că filateliştii trebuie să se implice mai mult în realizarea revistei FILATELIA şi a site-ului federaţiei şi invită la colaborare directă. Dl. Teodor Melnic (Bucureşti) prezintă aspecte legate de EFIRO 2007 în calitate de preşedinte al juriului. EFIRO 2008 este un examen, în primul rând al filateliştilor români. Ei fac imaginea României filatelice. Să armonizăm acele puncte de vedere care sunt diferite. Unii n-au cum să înţeleagă ce înseamnă cu adevărat filatelie. Nu avem nevoie de sancţiuni, de excluderi etc. Din păcate numai Congresul poate decide. Dl. Gabriel Nicolae (Constanţa) pune problema cartofiliei arătând ce lucruri frumoase s-au realizat în ultimii ani. Dl. Mureşan (Cluj) atrage atenţia asupra modului de organizare a EFIRO 2008 unde sunt investiţi peste trei milioane de euro, fiind o totală lipsă de transparenţă în modul de organizare şi cheltuire a bugetului acordat. A se vedea site-ul EFIRO 2008. Nu este un eveniment al administraţiei poştale româneşti, ci al naţiunii române cu mari implicaţii în promovarea imaginii României. Atrage atenţia asupra suprapunerii manifestărilor filatelice şi, în special, a târgurilor colecţionarilor. Dl. Sergiu Ganea (Suceava) s-a referit la politica falimentară a emitenţilor de marcă poştală românească contemporană. La Timişoara mi s-a bătut obrazul că am ridicat o astfel de problemă în faţa oficialităţilor străine. Realitatea trebuie cunoscută. Felicită colectivul de redactare al revistei FILATELIA. Dl. Sergiu Găbureac (Bucureşti) arată că raportul prezentat in Comunicatul din 4 noiembrie 2006 a fost cam dur, dar reflectă în mare măsură realitatea. Nu se poate vorbi de falimentul filateliei româneşti, ci al mărcii poştale româneşti contemporane (1965-2007) prin politicile practicate de o „firmă căpuşă” şi antecesoarele ei, legalizată de Guvernul României ca atâtea altele, care au distrus munca a generaţii de români. În discuţia cu Dl. ministru şi reprezentanţi ai Poştei Române am căzut de acord că lucrurile nu sunt în regulă şi au fost solicitate propuneri din partea noastră (n.n – au fost depuse pe 12.07.2007 la C.N. Poşta Română). Cei care cârcotesc sunt de fapt uneltele altora, ceea ce ţine de personalitatea fiecăruia şi de condiţia sa morală. Unii au fost invitaţi de 4-5 ori să-şi spună of-urile dar curajul le-a lipsit. Studiul filatelic şi cartofil a cunoscut rezultate spectaculoase în ultima perioadă. El trebuie mai mult sprijinit. La revistă se simte, deseori, lipsa materialelor. E uşor să critici, mai greu e să scrii ceva ! Laudă sediul AFB, felicită echipa de realizatori şi arată că aşa ar fi trebuit să se implice administraţia poştală de la bun început. Statutul FFR trebuie rescris. Dl. Victor Codreanu (Constanţa) a ridicat probleme privind activitatea cu tineretul. Dl. Buduru (Giurgiu). La anul se împlinesc 60 de ani de la înfiinţarea primului cerc filatelic. De la 666 de membri am ajuns la 21. A scos o lucrare filatelică cu tematica ciuperci, sponsorizată de Primăria Giurgiu. Cezar Vasilescu (Bucureşti) mulţumeşte tuturor filateliştilor care l-au ajutat în promovarea filateliei în rândul tinerilor. Face apel la unitate, spirit de echipă şi reconciliere între cele trei forţe. Dl. Lörincz (Satu Mare) pune problema comerţului filatelic extrem de slab dezvoltat în România şi acaparat de neprofesioniştii din Romfilatelia.
Dl. preşedinte al FFR, Leonard Paşcanu, încheie arătând că toate eforturile noastre sunt îndreptate spre o comportare cât mai onorabilă a filateliştilor români în organizarea, promovarea şi participarea la EFIRO 2008. După acest mare eveniment fiecare vom reveni la activităţile noastre personale curente. Mulţumeşte tuturor pentru eforturile pe care le fac în menţinerea interesului pentru marca poştală românească care este unul dintre cei mai vizibili vectori de imagine a României, făcut tot mai invizibil de către ROMFILATELIA. De fapt, nu cu C.N. Poşta Română sunt probleme, ci cu ROMFILATELIA care nu respectă normele şi nu are o politică poştală aliniată la nivelul administraţiilor poştale europene. Nu înţelegem de ce sunt tolerate asemenea stări de lucruri, care fac mari deservicii companiei şi ţării. Felicită pe toţi expozanţii români care au obţinut, de fiecare data rezultate meritorii, la expoziţiile internaţionale la care au participat. Ştie ce eforturi financiare şi cât timp alocă cei cu funcţii în cadrul asociaţiilor, cluburilor (membri ai FFR) pentru promovarea acestui hobby, realizând, totodată promovarea imaginii României şi a produselor ei poştale.
În încheiere, s-au votat materialele supuse atenţiei Conferinţei Naţionale a FFR si procedura ca membrii Comitetului Director sa-si poata delega prin mandat de reprezentare un alt membru al C.D. in cazul cand nu pot fi prezenti la sedinte din motive obiective. Toate materialele au întrunit votul unanim al delegaţilor.
Sergiu Găbureac
purtător de cuvânt (gsm_as@yahoo.com)
Rugăm pe toţi filateliştii şi cartofilii, precum şi pe persoanele interesate, care au adresă de e-mail să ne trimită un scurt mesaj pentru a fi înregistraţi în banca noastră de date. Anunţaţii pe colegii filatelişti şi cartofili de existenţa unor asemenea canale de comunicare. Vă mulţumim.

Ioan Catană către Gabriel Mateescu

Domnului Gabriel Mateescu,
Preşedinte al Comitetului de Organizare al EFIRO 2008

Mă adresez dumneavoastră în calitate de vicepreşedinte al Federaţiei Filatelice Române şi conform hotărârii Comitetului Director al FFR de ”comisar” pentru Moldova al EFIRO 2008. În aceasta calitate am purtat o intensă corespondenţă (telefoane, faxuri, mail-uri, poşta,) cu potenţialii participanţi. Am realizat o evaluare a participanţilor şi a colecţiilor, încadrarea acestora in regulament. Cu unii expozanţi, în limita cunoştinţelor mele, am realizat discuţii pentru modificarea şi îmbunătăţirea exponatelor. Mă simt obligat şi îndreptăţit să vă supun spre analiză şi rezolvare următoarea contestaţie.
Pentru asociaţiile filatelice din Moldova au fost repartizate 21 cereri (în două tranşe 9+12) şi au fost depuse în termenele solicitate la CO, toate îndeplinind prevederile regulamentului prin palmaresele obţinute la expoziţiile naţionale .
Din cele 21 cereri două au fost depuse pentru clasa de literatură. Din celelalte 19 cereri trei au fost pentru tineret cu 10 f.p. şi 16 pentru maturi cu 76 f.p. Din cele 86 f.p. solicitate au fost acceptate 7 exponate cu 31 f.p. şi raportate la 211 f.p. acceptate reprezintă 14,7%. La tineret nu s-a acceptat nici un exponat si este arhicunoscut faptul ca tinerii de la Arbore-Suceva sunt dintre puţinii din tara care-si realizează efectiv exponatele. Din cele 145 f.p. respinse 55 f.p sunt din Moldova adică 38%. Una din cererile depuse de dl.Gh.Vasiliu din Bârlad nu apare nici la admise nici la respinse.
Acesta situaţie este din vina C.O, al cărui preşedinte sunteţi şi nu poate fi pusă pe seama celor ce au fost invitaţi la ”triere”, chiar fiind sefi de comisii la F.F.R., ce şi-au selectat cu predilecţie propriile exponate, exponatele prietenilor şi unii s-au folosit de ocazie pentru a ”plăti” si ceva poliţe. Personal cunosc 80-85% din exponatele admise/respinse şi o simplă privire asupra listei exponatelor admise/respinse îmi susţine consideraţiile.
Din Moldova nu a fost solicitat/consultat nimeni la ”triere”.
Motivaţia spaţiului de expunere nu trebuie pusă exponatelor româneşti ce prezintă filatelia şi istoria poştală românescă decât dacă organizarea EFIRO 2008 este gândită-desfăşurată ca o acţiune strict comercială. Un argument în plus îl constituie şi faptul că expozanţii români îşi plătesc taxele de participare.
Vă rog să analizaţi personal admiterea exponatelor din tabelul anexă.
Vă rog să consideraţi prezenta ca o contestaţie oficială asupra modului superficial, părtinitor şi poate chiar discriminatoriu manifestat la ”trierea” exponatelor din Moldova şi să procedaţi conform prevederilor legale.
Ioan Catană,
vicepreşedinte al Federaţiei Filatelice Române

Scrisoarea vicepreşedintelui FFR Ioan Catană

Domnului Leonard Paşcanu,
Preşedinte al Federaţiei Filatelice Române

Folosesc şi acest prilej pentru a vă transmite însănătoşire grabnică şi completă.
Din motive independente de voinţa mea nu voi putea fi prezent la şedinţa C.D. al F.F.R. din 28.07.2007, situaţie pe care o regret mult.
În cest sens va încredinţez mandatul meu şi vă rog să transmiteţi salutul meu tuturor colegilor prezenţi.
1. Vă rog să supuneţi spre dezbatere srcrisoarea-contestaţie pe care intenţionez să o transmit d-lui Gabriel Mateescu preşedintele C.O al EFIRO 2008. Vă rog să supuneţi la vot dacă acest document poate fi transmis ca un document oficial al C.D. al FFR.
2. Având în vedere faptul că în C.O. al EFIRO 2008 nu exista un parteneriat-colaborare (încă de la stabilirea siglei) va rog să supuneţi dezbaterii si votului membrilor C.D. al F.F.R. propunerea de retragerea Federaţiei Filatelice Române din organizarea EFIRO 2008. Fac această propunere cu durere în suflet, dar dacă ţinem la demnitatea F.F.R. nu ne putem însuşi greşlile C.O şi admite umilinţele la care este supusă F.F.R.
Dacă C.D. al F.F.R. va lua această hotărâre propun următorii paşi:
- retragerea dreptului C.O. al EFIRO 2008 de a folosi titulatura şi sigla FFR;
- retragerea mandatului reprezentanţilor FFR din C.O. şi din celelalte organisme de lucru;
- informarea instituţiilor de stat începând cu Preşedinţia României;
- informarea F.I.P şi U.P.U. precum şi a federaţiilor filatelice şi administraţiilor poştale nationale;
- informarea presei filatelice internaţionale şi a mijloacelor mass-media din România;
3. Referitor la participarea filateliştilor români la EFIRO 2008 vă rog să supuneţi spre dezbatere dacă acest fapt se va mai petrce sub auspiciile F.F.R. Ridic această problemă deoarece admiterea/respingerea colecţiilor nu a fost realizată de FFR ci de C.O. printr-o ”triere”. Apreciez că acest aspect este o prerogativă a FFR.
Vă mulţumesc şi vă urez succes.
Ioan Catană,
Vicepreşedinte al FFR

Saturday, July 14, 2007

dr. Dragoteanu se revoltă

La doar o zi după ce a comunicat retragerea sa din funcţia de asistent juriu, dr. Mircea Dragoteanu a aflat că toate cele patru exponate înscrise de el au fost refuzate. În urma acestui afront clujeanul s-a adresat filateliştilor români.

Stimate Doamne şi Stimaţi Domni,

Asta-seara (n.r. - 11 iulie a.c.) mi-a parvenit de la Bucureşti lista cu exponatele româneşti admise în mod provizoriu la expoziţia EFIRO 2008.
Am constat cu stupefacţie că toate cele 4 (patru) exponate pe care le-am înscris pentru admitere la EFIRO 2008, împreuna cu soţia mea, două de 8 panouri şi două la clasa un panou (totalizând deci 18 panouri), medaliate fiecare cu aur în trecut, însumând 14 (paisprezece) medalii de aur, au fost RESPINSE de comitetul a cărui componenţă nu o cunosc.
Întrucât valoarea exponatelor nu putea fi contestată nici de cel mai incompetent comitet, am bănuiala că pretextul respingerii ar fi o presupusă calitate a mea de asistent de juriu la EFIRO 2008.
Menţionez însă că orice legătură a acestor respingeri cu funcţia de asistent de juriu la EFIRO 2008 trebuie exclusă.
Acum câteva săptămâni am fost SOLICITAT de conducerea FFR reprezentată de preşedintele Leonard Paşcanu SĂ ACCEPT SĂ FIU PROPUS ca asistent de juriu la EFIRO 2008 - clasa istorie postală "întrucât România nu are în acest moment o altă persoană care să îndeplinească coondiţiile cerute de funcţia respectivă".
Nu s-a menţionat ÎN NICI UN FEL incompatibilitatea între calitatea de ASISTENT (nu membru!) de juriu (deci fără drept de vot sau de participare la jurizarea efectivă a exponatelor) şi cea de expozant.
Ulterior, pe data de 4 iulie a.c., la sediul FFR, (unde m-am prezentat pentru un cu totul alt motiv - ridicarea celor două exponate care participaseră la EFIRO 2007) mi s-a sugerat spre stupefacţia mea şi pentru prima dată de catre preşedintele FFR, dl. Leonard Paşcanu, şi de către ing. Alexandru Bartoc (în acel moment după ştiinţa mea preşedinte al comisiei care urma să evalueze admiterea exponatelor româneşti la EFIRO 2008), că ar putea exista o incompatibilitate între postura de asistent de juriu şi cea de expozant la o expoziţie sub patronaj FIP.
Mi s-a solicitat să optez între a fi expozant sau a participa ca asistent în juriu, deşi nici atunci şi nici măcar până în acest moment nu mi s-a comunicat că aş fi fost nominalizat pentru această din urmă funcţie. Am cerut ferm să mi se menţină calitatea de expozant şi să se oprească orice demersuri pentru a activa ca asistent de juriu sau în orice alta funcţie la EFIRO 2008.
Toate cele 4 exponate înscrise de noi la EFIRO 2008 reflectă capitole importante ale filateliei româneşti şi sunt UNICE ÎN LUME, domeniul respectiv neputând să fie reprezentat de altcineva la aceasta expoziţie mondială organizată de România sau oriunde în altă parte. Absenţa lor de la EFIRO 2008 ar fi realmente o batjocură la adresa celor care mai iubesc înca filatelia românească.
La orice altă expoziţie ulterioara accept cu plăcere să mă prezint ca asistent de juriu, la EFIRO 2008 este însă vitală reprezentarea corespunzătoare a ROMÂNIEI şi a istoriei sale reflecată în filatelie, motiv pentru care am cerut şi cer defintiv şi irevocabil să nu fiu nominalizat în nici o funcţie care nu îmi permite să particip ca expozant.
Mi s-au dat asigurări de către cei doi înalţi reprezentanţi ai filateliei româneşti implicaţi în organizarea EFIRO 2008 că voi rămâne expozant, urmând să fie informate forurile competente privind imposibilitatea participării mele în aceste condiţii la EFIRO 2008 ca asistent de juriu.
Din surse neoficiale am aflat în zilele din urmă că dl. Alexandru Bartoc nu a mai participat la selecţia exponatelor; nu cunosc ce demersuri s-au întreprins după 4 iulie a.c. la FFR privind cererea mea de a nu-mi mai fi periclitată în nici un fel participarea ca expozant la EFIRO 2008.

Vă rog prin urmare ca în funcţie de calitatea oficiala pe care o aveţi în privinţa organizării EFIRO 2008 să solicitaţi repunerea în discuţie a admiterii celor 4 exponate RESPINSE ÎN ACEST MOMENT şi anume:

1. DRAGOTEANU GEORGIANA-SIMONA
Transylvania 1944 - 1945 (clasa filatelie tradiţională - 8 panouri)
(The exhibit shows the local issues of the North Transylvania countries under Sovietic Administration end of WW II Târgu-Mureş, Odorhei, Oradea, Sălaj, Sighet
(Gold/Hunphilex 2000, Gold/Hunfila 2002. Gold/EFIRO 2004) - în total 5 medalii de aur în palmares

2. DRAGOTEANU MIRCEA
Carpatian mountains local postal services - Hungary & Romania (clasa istorie postală, în total 7 medalii de aur, din care una la nivel FIP la World Stamp Championship - Singapore 2004)
(The exhibit slows the postal history of local posts Home Rinne, Bistra and Măgura (1894 - 1939)
(Gold/Singapore 2004, Gold/EFIRO 1998)

3. DRAGOTEANU GEORGIANA-SIMONA
Năsăud County and Municipal revenues used in February, april 1945, during soviet army administration in northern Transilvania (clasa fiscale - un panou)
(The exhibit present emergency WW II revenues of Nasaud county in Northern Transilvania
used in 1945 under Red Army administration)
(Aur/EFIRO 2007)

4. DRAGOTEANU MIRCEA
Last local Stamps issue of HOHE RINNE Hotel Post (1924) (clasa filatelie tradiţională -1 panou)
(The exhibit present proofs, varieties, erors and postal usage of the last HOHE RINNE (Păltiniş) hotel post issue)
(Aur/EFIRO 2007)

Menţionez încă o dată că exponatele RESPINSE au caracter de unicat (la temele TRANSILVANIA de NORD 1944-45 şi POŞTELE LOCALE BISTRA, MĂGURA, HOHE RINNE prezentate în cele 4 exponate materialul expozabil este de departe cel mai bun din lume, incluzând multe zeci de piese unice şi alte câteva sute rarisime) şi acoperă domenii sensibile şi cu mare impact din istoria însăşi a României.
În cazul menţinerii acestei situaţii aberante de excludere de la o expoziţie vitală pentru filatelia românească şi importantă pentru imaginea internaţionala a ROMÂNIEI a unor astfel de exponate, prin incompetenţa sau aranjamentele unor factori importanţi implicaţi în organizarea EFIRO 2008, îmi rezerv dreptul de a sesiza cele mai înalte instanţe culturale şi politice ale statului român.
Cu mulţumiri anticipate şi deosebită stimă,
dr. med. Mircea Dragoteanu
doctor în medicină
inginer electronist
licenţiat în jurnalistică al UBB

dr. Dragoteanu sparge gheaţa

Tevătura prin care trec în această perioadă filateliştă din România este o adevărată piatră de încercare pentru mulţi. Respingerea unor exponate de Comisia de Selecţia EFIRO 2008 a generat un adevărat război în lumea filateliştilor. Mulţi sunt hotărâţi să se înscrie în federaţii străine şi să expună astfel la cele mai importante expoziţii, aducând palmarese pentru alte ţări.
Cazul dr. Mircea Dragoteanu din Cluj este de-a dreptul revoltător. dr. Dragoteanu este o somitate în domeniul poştei locale din Nordul Transilvaniei, iar exponatele sale au fost recompensate de a lungul anilor la cele mai importante expoziţii mondiale.
În urma unor incidente inexplicabile dr. Dragoteanu a trimis o scrisoare către conducerea Federaţiei Filatelice Române prin care anunţă retragerea sa de asistent de jurie la evenimentul ce va avea loc anul viitor. La data (10 iulie a.c.) la care a transmis această primă epistolă, colecţionarul clujean, nu avea cunoştinţă de faptul că organizatorii EFIRO 2008 au decis să -l boicoteze în totalitate.
dr. Dragoteanu s-a înscris cu patru exponate pentru EFIRO 2008, exponate care au fost medaliate cu aur, iar Comisia de Selecţie EFIRO 2008 a refuzat expunerea lor.

Domnului Leonard Paşcanu,
Preşedinte al Federaţiei Filatelice Române,

Stimate Domnule Preşedinte,

Subsemnatul dr. Mircea Dragoteanu, prin prezenta vă rog să luaţi act de retragerea cererii mele de a activa ca asistent de juriu la expoziţia mondială de filatelie EFIRO 2008, dat fiind faptul că până în prezent nu mi s-a dat nici un răspuns la aceasta cerere, iar pe de altă parte mi s-a adus la cunostinţă ulterior depunerii cererii mele în acest sensfaptul că postura de asistent de juriu nu este, la acest nivel, compatbilă cu cea de expozant.

Exponatele cu care urmează să reprezint România la EFIRO 2008 au fost de 14 (paisprezece) ori medaliate cu aur la expoziţii naţionale şi internaţionale, inclusiv la nivel mondial FIP şi neprezentarea acestora la EFIRO 2008 ar fi de neînlocuit cu alte exponate româneşti, din care niciunul nu acopera nici pe departe la un nivel corespunzător domeniul emisiunilor locale în care se înscriu exponatele mele. Reprezentatea unui domeniu important al filateliei româneşti la expoziţia mondială EFIRO 2008 este pentru mine o sarcina şi o onoare incomparabile cu cea a oportunităţii de a activa ca asistent de juriu, calitate pe care o pot avea la orice alta expoziţie internaţională ulterioară lui EFIRO 2008. Palmaresul României la prima expoziţie mondială pe care o va găzdui este deosebit de important pentru filatelia noastră şi pentru orice reprezentant al ei şi sunt convins că exponatele mele pot contribui semnificativ la obţinerea unui palmares foarte bun.
Din aceasta cauză şi întrucat până la terminarea oficială a înscrierilor ca expozant la EFIRO 2008 (30 iunie 2007) nu mi s-a comunicat nici un rezultat şi nici necesitatea de a face o opţiune între calitatea de expozant şi cea de membru de juriu, vă rog prin prezenta să înaintaţi comitetului de organizare renunţarea mea definitivă şi irevocabilă la calitatea de asistent de juriu la EFIRO 2008.
Vă rog deasemenea să luaţi în considerare posibilitatea de a mă înscrie ca asistent de juriu la o expoziţie ulterioară la nivelul internaţional unde apreciaţi că participarea mea în această calitate va constitui o bună reprezentare a filateliei româneşti.
Cu mulţumiri şi deosebită stimă,
dr. med. Mircea Dragoteanu
doctor în medicină,
inginer electronist,
licenţiat în jurnalistică al UBB

Afacerea EFIRO2008

Expoziţia mondială EFIRO 2008, ce se va desfăşura anul viitor în Bucureşti a devenit un bun al unui grup restrâns, marea lor majoritate nu au nici o legătură cu filatelia, care fac tot posibilul să înlăture filatelişti cu renume de la acest eveniment.
Au fost respinse o serie de exponate, fără nici o explicaţie, după bunul plac al comisiei de selecţie. O clasă, deşi figurează în regulamentul expoziţiei, a fost pur şi simplu desfiinţată la cererea lui Gabriel Mateescu şi Cristina Popescu. La clasa respectivă trebuia să expună şi copilul unui jurnalist care a publicat o serie de dezvăluiri despre afacerile dubioase ale conducerii CN "Poşta Română" şi Romfilatelia.
În continuare redăm listele celor înscrişi precum, acceptaţi respectiv respinşi de către Comisia de Selecţie.

Planul expoziţiei - toate exponate
Planul expoziţiei - exponate româneşti
Clasa B.1. - Clasa Championship FIP pentru exponate care au fost recompensate cu trei
medalii de Aur Mare în trei ani diferiţi, la Expoziţii Mondiale ţinute sub Patronajul FIP pe parcursul ultimilor 10 ani
Clasa B.2. - Filatelie tradiţională
Clasa B.3. - Filatelie fiscală
Clasa B.4. - Istorie Poştală
Clasa B.5. - Întreguri Poştale
Clasa B.6. - Aerofilatelie
Clasa B.7. - Astrofilatelie
Clasa B.8. - Filatelie tematică
Clasa B.9. - Maximafilie
Clasa B.10. - Filatelie pentru Tineret
Clasa B.11. - Clasa Deschisă
Clasa B.12. - Colecţii Un Panou
Clasa B.13. - Literatura Filatelică

Friday, July 13, 2007

Romfilatelia emite timbre speculative - partea III.

5 - Crăciun - 2005

LPMR : 1704, 1704a, 1704b şi 1704b
WNS: RO118.05, RO119.05 şi RO120.05
- Compania Naţională "Poşta Română" nu a comandat mini-coli formate din nouă timbre perforate respectiv ne-perforate
- s-a încălcat art. 2.2.1 din Convenţia UPU, recomandarea C26/2004 a Congresului UPU, OMCTI nr. 118/22.03.2004 şi alte acte normative
Tiraj: perforate - 120.000 de mini-coli formate din nouă timbre şi ne-perforate - 6500 mini-coli formate din nouă timbre

6 - "50 de ani de la primele emisiuni de timbre Europa" - 2005

LPMR: 1691, 1691a şi 1691b
WNS: RO077.05, RO078.05, RO079.05, RO080.05, RO081.05 şi RO082.05

- Compania Naţională "Poşta Română" nu a comandat nici timbrele în coala ne-perforată, nici blocul format din patru mărci perfoarte
- tirajul, aproape integral, a fost comandat şi contractat de firma Filatelia International Ltd. din Anglia prin documentul nr. 110/1628/19.04.2004 (4-5 Union Buildings/Wallingford Rd., Uxbridge, UB8 2FR), la un preţ de achiziţie sub 10% din valoarea nominală
Tiraj: ne-perforate - 2.500.204 de timbre în coli şi perfarate - 2.500.000 blocuri formate din patru timbre cu vinietă


7 - "25 de ani de la primul zbor în cosmos al unui român" - 2006

LPMR: 1723 (supra-tipar argintiu şi auriu)
WNS: RO051.06 şi RO052.06
- cele două blocuri (supra-tipar auriu şi argintiu pe blocul emisă cu ocazia Expoziţiei Mondilae de Filatelia ESPAMER-1996) au fost realizate fără să fie comandate de Compania Naţională "Poşta Română", fiind numerotate cu cerneală roşie şi, respectiv cerneală neagră într-un tiraj speculativ de doar 500 de exemplare şi au fost puse în vânzare cu cartea Salyut 6 Orbital Complex (autor Dan N. Dobrescu)
Tiraj: 500 exemplare cu numerotare de culoare roşie şi 500 exemplare cu numerotare de culoare neagră

Romfilatelia emite timbre speculative - partea II.

1 - "Ziua Mărcii Poştale" - 2004

LPMR : 1650, 1651, 1650a şi 1651a WNS: RO064.04
- mărcile nu au fost comandate de Compania Naţională "Poşta Română"
- au fost emise cu suprataxă de 10.000 lei fără aprobarea Ministerului Finanţelor Publice
- s-a încălcat art. 2.2.1 din Convenţia UPU, recomandarea C26/2004 a Congresului UPU, OMCTI nr. 118/22.03.2004 şi alte acte normative
Tiraj: perforate - 11.000 de blocuri şi neperforate - 10.560 de blocuri


2 - Ilie Năstase - "un As între Aşi" - 2004

LPMR: 1662, 1662a, 1662b, 1663, 1664, şi 1665
WNS: RO094.04
- mărcile nu au fost comandate de Compania Naţională "Poşta Română"
- s-a încălcat art. 2.2.1 din Convenţia UPU, recomandarea C26/2004 a Congresului UPU, OMCTI nr. 118/22.03.2004 şi alte acte normative
Tiraj: perforate şi numerotate - 6000 de blocuri (puse în vânzare cu/în cartea "Autobiografia Mr. Năstase") şi neperforate - 9500 de blocuri


3 - Dimitrie C. Butculescu - 160 de ani de la naştere
LPMR: 1698, 1698a, 1698b, 1698c şi 1699
- mini-colile formate din şase timbre cu vinietă nu au fost comandate de Compania Naţională "Poşta Română"
- s-a încălcat art. 2.2.1 din Convenţia UPU, recomandarea C26/2004 a Congresului UPU, OMCTI nr. 118/22.03.2004 şi alte acte normative
- imaginea blocului ne-perforat nu a fost aprobată de Comisia filatelică (vezi hotărârea CF din 07.09.2005)
- blocului i s-a atribuit de către Romfilatelia valoarea nominală de 9 lei, tarif inexistent în lista de preţuri
Tiraj: 248.076 de timbre, 34.000 de mini-coli cu vinietă şi ne-perforate - 12.300 de mini-coli

4 - UNESCO - 60 de ani - 2005
LPMR: 1702, 1702a şi 1702b
WNS: RO110.05
- emisiunea a fost lansată, ilegal, în Paris (vezi comunicatul de presă Romfilatelia); acest act contravine art. 8 paragraful 2.2 şi 2.3 din Convenţia UPU
- Compania Naţională "Poşta Română" nu a comandat de mini-coli formate din opt timbre cu vinietă
Tiraj: 282.150 de timbre şi 28.000 de mini-coli formate din 8 timbre cu vinietă

Romfilatelia emite timbre speculative - partea I.

Conducerea Romfilatelia pentru a mării câştigurile sale emite, periodic, mărci poştale care nu se încadrează normelor impuse de UPU. La sfârşitul anului trecut conducerea Federaţiei Filatelică Română a trimis un memoriu primului ministru, Călin Popescu Tăriceanu, în care se face referire la abuzurile şi aspectele ilegale comise de conducerea Companiei Naţionale "Poşta Română" şi firma "Romfilatelia". În continuare redau integral textul memoriu-lui.
(pentru mărirea imaginilor click pe ele)

Raportul Corpului de Control al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

Documentele prezentate alături se referă la afacerea Romfilatelia şi vin în susţinerea articoleleor publicate pe acest blog

(pentru mărirea imaginilor click pe ele)

Calculaţia costurilor de producţia a timbrelor aplicată de Romfilatelia

Documentele prezentate alături se referă la afacerea Romfilatelia şi vin în susţinerea articoleleor publicate pe acest blog

(pentru mărirea imaginilor click pe ele)

Contractul Compania Naţională "Poşta Română" - Romfilatelia

Documentele prezentate alături se referă la afacerea Romfilatelia şi vin în susţinerea articoleleor publicate pe acest blog

(pentru mărirea imaginilor click pe ele)

Câinii latră, caravana trece. (2)

ZIUA, 12 aprilie 2006

Suveica timbrelor

O firmă căpuşă care produce lunar între două-trei miliarde de lei a fost creată prin pseudo-externalizarea activităţii de editare a mărcilor poştale din cadrul Companiei Naţionale "Poşta Română" (CNPR). Astfel, în 2004 pe baza unor reglementări guvernamentale a fost înfiinţată SC "Romfilatelia" să ca filiala a CN "Poşta Română". Noua firmă a fost creată din banii companiei, are sediul într-un imobil al Poştei, capitalul de pornire a afacerii a fost asigurat de Poştă. Activitatea "Romfilatelia" se restrânge la manevrarea unor documente care este răsplătită lunar de compania mamă cu miliarde de lei. Circuitul banilor este extrem de simplu. Poşta Română are nevoie de un număr de mărci poştale pentru francarea trimiterilor poştale. Pentru editarea respectivelor efecte poştale a fost creată Romfilatelia care are ca obiect de activitate editarea mărcilor poştale. CNPR comandă lunar timbrele şi efectele necesare de la "Romfilatelia", aceasta din urmă transmite comanda (o simplă hârtie) la Fabrica de Timbre care este tot a Poştei Române, imprimeria execută comanda, iar oamenii de la Poşta ridică timbrele din propria curte a Companiei. Această plimbare de hârtii costă Poşta lunar între trei şi patru miliarde de lei. Astfel, Poşta pierde, fără nici o explicaţie, o sumă consistentă la fiecare comandă, deşi mărcile necesare la oficii şi ghişee sunt realizate în propria ogradă.

UPU călcat în picioare

Aventura SC "Romfilatelia" să a început odată cu emiterea Hotărârii de Guvern 42/2004 prin care a fost reglementată înfiinţarea firmei. Unicul acţionar la "Romfilatelia" este CN "Poşta Română", sediul social al noii firme este chiar în curtea Poştei, ba mai mult pentru pornirea afacerii conducerea Poştei a mai virat câteva miliarde de lei în cont. Odată cu înfiinţarea "Romfilatelia" a fost creată şi o nouă modalitate de a obţine bani fără nici o muncă. Firma care are menirea de a edita mărcile poştale, întregurile poştale şi alte efecte necesare Poştei, încalca flagrant convenţiile internaţionale la care România este aderată. Conform textului acordurilor Uniunii Poştale Universale (UPU) la care ţara noastră figurează ca membru fondator "numai administraţiile poştale emit timbre poştale care atestă plata francării", iar SC "Romfilatelia" să nu are prerogativele unei administraţii naţionale de poştă, ci este o simplă societate comercială. în ciuda reglementarilor UPU, monopolul statului român a fost transferată de la Administraţia Poştală la o societate comercială prin emiterea HG 42 publicată în Monitorul Oficial în data de 30 ianuarie 2004. Acest act prevede că "scopul societăţii este de a emite timbre, efecte poştale, de a le pune şi de a le retrage din circulaţie, de a distribui timbre poştale şi fiscale, mărci poştale, efecte poştale, mărfuri filatelice, accesorii filatelice". Astfel, România devine prima ţara din istoria UPU de 150 de ani care încalcă flagrant legislaţia Uniunii şi transferă monpolul statului către o firmă privată.

Hoţie cu ajutorul "calculaţiei de cheltuieli"

După crearea "Romfilatelia", mai marii Poştei au început să negocieze costurile care se vor achita pentru pseudo-activitatea noii societăţi. în acest sens a fost întocmită o "calculaţie cheltuieli privind activitatea de editare-machetare-tipărire-distribuire timbre şi efecte poştale". Este curios că pactic fără nici o negociere prima variantă de preţ a fost acceptată de conducerea CN "Poşta Română" şi consemnată într-un contract încheiat în grabă la mijlocul lunii aprilie (număr de înregistrare la CNPR 101/1629 din 19 aprilie 2004). Cheltuielile calculate cu editarea mărcilor poştale necesare francării trimiterilor poştale sunt cel puţin nerealiste. În acest document se prevede emiterea a 120 de mărci poştale diferite pe parcursul unui an, iar "în vederea obţinerii de diferite materiale documentare şi imagini" conducerea CNPR a prevăzut cheltuirea a 1,2 miliarde de lei. Însa pentru transpunerea acestor imagini pe compact discuri şi imprimarea lor pentru a transmite machetatorilor suma cheltuita este de aproape un sfert de miliard de lei. Pentru analiza machetelor realizate în urma unui concurs sunt analizate de Comisia Filatelică, for care are 15 membri. Banii daţi acestora este de 18 mii de euro. Machetatorii sunt de asemenea bine plătiţi, conform documentului care consfinţeşte colaborarea Poştei cu firma căpuşă aceştia primesc 60 de mii de euro pentru realizarea celor 120 mărci poştale. În realitate un machetator rareori primeşte o sută de euro. "Romfilatelia" mai primeşte 1,3 miliarde de lei de la CNPR şi pentru urmărirea modului de tipărire, acordarea "bunului de tipar" de către serviciul Control Tehnic de Calitate. Culmea este că aceşti lucrători nu aparţin "Romfilatelia" ci sunt angajaţii Poştei prin Fabrica de Timbre. La capitolul "publicitate" sunt pomenite executarea a mii de pliante, fluturaşi şi afişe pentru promovarea produselor, dar acestea doar foarte rar sunt văzute de filatelişti la unităţile comerciale ale "Romfilatelia". La finalul documentului conducerea CNPR a stabilit că "din activitatea desfăşurată, "Romfilatelia" trebuie să obţină un profit minim de şapte procente". Aceasta sumă ar fi 34,44 de miliarde de lei pe an. În realitate această sumă este mai mare având în vedere costurile umflate din "Calculaţia de cheltuieli". Pentru obţinerea banilor în contractul dintre CNPR şi "Romfilatelia" a fost stabilit drept acordarea unui comision de 2,23% din valoarea nominală a efectelor poştale necesare francării trimiterilor. Aparent acest procent este mic, dar dacă avem în vedere cantitatea imensă a corespondenţei de toate tipurile valoarea nominală a mărcilor poştale, a cărţilor poştale, a întregurilor poştale vândute suma primită de "Romfilatelia" este uriaşă, depăşind cu mult cheltuielile efective plus procentul de de profit. Un alt artificiu pentru mărirea câştigului este emiterea unor mărci poştale cu valoare nominală exagerat de mare. Anul trecut valoarea nominală a emisiunilor filatelice a depăşit 600 de euro. În restul ţărilor membre a UPU rareori se ajunge la 150-200 de euro pe an. Prin această mărire a preţurilor "Romfilatelia" obţine un profit mai mare, dar pune pe butuci comerţul filatelic. Din ce în ce mai puţini filatelişti români, dar şi străini, cumpără emisiunile filatelice româneşti, cronologic, din cauza preţurilor exagerate.

Controlaţi de generalul Dumitrescu

Afacerea "Romfilatelia" a fost demarată pe vremea când ministrul al Comunicaţiilor, Tehnologiei şi Informaţiei a fost Dan Nica membru al Guvernului PSD condus de Adrian Năstase, iar managerul general al CNPR a fost Gabriel Mateescu, care între timp a devenit directorul Consiliului de Administraţia al Uniunii Poştale Universale. La sfârşitul mandatului ministerial Dan Nica a dispus efectuarea unui control la "Romfilatelia". Rezultatele verificării au fost consemnate cu doar câteva zile înainte (22 decembrie 2004) ca Nica să părăsească scaunul de ministru în urma rezultatelor alegerilor, de către Corpul de Control şi Compartiment de Audit al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei prin comisia compusă din generalul de brigadă în rezerva Ionel Dumitrescu, Gheorghe Mitroi şi Nicolae Tibichi. Din acest document reiese că nimic nu a funcţionat cum ar fi trebuit, iar vinovat pentru toate hibele şi matrapazlâcurile este directorul general şi directorul economic "Romfilatelia", Cristina Popescu, respectiv Felicia Pană.
Conform constatărilor corpului de control al lui Dan Nica în cazul contractelor pentru realizarea modernizării sediului "Romfilatelia" "trebuia să fie organizată licitaţie pentru executarea lucrării respective conform prevederilor legale, având în vedere faptul că valoarea estimată a acestor lucrări depăşea 20 de miliarde de lei", iar acest lucru nu s-a realizat, ci a fost divizat pentru a evita aplicarea procedurilor de licitaţie. "Achiziţia a fost divizată în şapte contracte de lucrări a căror valoare totală se ridică la 21,7 miliarde de lei. Prin divizarea investiţiei, în locul organizării licitaţiei, au fost organizate selecţii de ofertă. La fiecare din cele şapte selecţii de oferte au participat aceleaşi trei firme, iar câştigătoare a fost declarată aceeaşi firmă pentru toate cele şapte selecţii de ofertă", se mai precizează în raportul întocmit de generalul Dumitrescu. În plus firma declarată câştigătoare nu a prezentat toate documentele prevăzute de lege, iar în unele cazuri termenele de execuţie au fost depăşite fără să se încheie acte adiţionale necesare în asemenea cazuri.
Corpul de control al fostului ministru Dan Nica a constatat o serie de nereguli, de la modificarea preţului la achiziţionarea unor softuri la plata în plus a serviciilor unei case de avocaţi. Deşi au fost constatate o serie de abateri de la litera legii nu au fost luate măsuri împotriva celor care au încălcat legea.

Sindicatele protestează în zadar

Afacerea "Romfilatelia" a atras până şi atenţia sindicatului de ramură. Liderii sindicatului din CNPR au întocmit un Memoriu care a fost înaintat Guvernului Tăriceanu în data de 7 martie 2005. În petiţia lor sindicaliştii vorbesc despre "hoţiile şi abuzurile mafiei PSD-lui, în care rolul de cap al mafiei l-a avut şi îl are în continuare fostul ministru al Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, Dan Nica". Din datele expuse de sindicalişti reiese că CNPR a transferat "Romfilatelia" un imobil de trei mii de metri pătraţi şi terenul aferent în strada Fabrica de Chibrituri nr. 28, "evaluat la preţul unui apartament cu patru camere". De asemenea, Romfilatelia a mai intrat în posesia a 24,5 miliarde de lei transferaţi de la CNPR şi a depozitului de timbre în valoare de peste 800 de miliarde de lei.
Sindicaliştii îi atacă dur pe Dan Nica şi pe directoare a "Romfilatelia". Semnatarii Memoriului susţin ca şefa de la "Romfilatelia", Cristina Popescu este un apropiat al fostului ministru. Popescu a lucrat înainte de Revolutie la vestita firma a Securităţii ICE "Dunărea" şi a fost arestată în timpul evenimentelor din Decembrie '89. La începutul anilor '90 ea a fost angajată la una dintre firmele liderului Conservatorilor, Dan Voiculescu, ulterior fiind transferată la misiunea diplomatică a României la Geneva, respectiv la ministerul condus de Nica având funcţia de consilier diplomatic, reiese din documentul înaintat de sindicalişti din poştă, premierului Tăriceanu.
Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics