The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Friday, September 21, 2007

Întâlnirea conducerii FFR cu ministrul Winkler

În urmă cu două săptămâni o delegaţie a Federaţiei filatelice Române a participat la o discuţie despre starea filateliei româneşti cu noul şef al Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, ministrul iuliu Winkler. În urma discuţiei a fost întocmit o sinteză prin care se redă cele mai importante subiecte abordate cu ocazia acestei întâlniri. Cei prezenţi au redactat un document prin care doresc să aducă la cunoştinţa opiniei publice şi filateliştilor, cele discutate cu ministrul Winkler. Deasemenea redăm în facsimil două documente adresate conducerii CN Poşta Română SA, respectiv ministrului Iuliu Winkler, semnate de conducerea FFR.

Sinteza problemelor prezentate domnului ministru Iuliu Winkler cu ocazia audienţei din data de 5 septembrie 2007

În ziua de 5 septembrie a.c., ministrul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, domnul Iuliu Winkler a acordat o audienţă unei delegaţii a Federaţiei Filatelice Române, formată din Leonard Paşcanu, preşedinte, Alexandru Bartoc, Ioan Catană şi Marian Jianu, vicepreşedinţi.
La audienţă au mai participat domnii Cezar Armeanu, secretarul general al MCTI, comisarul-şef Marius Oprea, şeful Corpului de Control al MCTI şi Szabolcs Olosz, şeful de cabinet al ministrului.
Scopul audienţei a fost prezentarea de către delegaţii FFR a problemelor cu care se confruntă în relaţiile cu SC Romfilatelia să şi a problemelor generate de activitatea de organizare a Expoziţiei Filatelice Mondiale EFIRO 2008. Totodată, au fost prezentate unele proiecte ale FFR pentru care s-a cerut sprijinul şi susţinerea MCTI.
Până la sosirea domnului ministru în sala de sedinţe, reprezentanţii FFR au purtat discuţii cu domnii Cezar Armeanu şi Marius Oprea. Dl. Leonard Paşcanu a arătat că totul a fost gândit la infiintarea Romfilateliei dupa metoda firmelor capusa, încât CN Poşta Română să a dat banii pentru functionarea SC Romfilatelia SA, dar toate hotarârile pentru funcţionarea societăţii sunt luate prin sau de către MCTI. În acest sens, MCTI numeşte reprezentantul AGA al Poştei, acesta numeşte AGA şi Consiliul de Administraţie al SC Romfilatelia, iar acest Consiliu de Administraţie îşi alege preşedintele. Faptul că d-rei Cristina Popescu i-a fost prelungit mandatul de curând, fără acordul CNPR, confirmă acest lucru.
Dl. Marius Oprea a arătat că a rezolvat toate sesizările primite, legate de activitatea d-rei Cristina Popescu, menţionând că acţiunea trebuie să pornească de la CN Poşta Română. Pentru a elimina mirarea reprezentanţilor FFR, dl. Oprea a arătat mecanismul de urmat pentru soluţionarea cererilor FFR, şi anume: Consiliul de Administraţie al CN Poşta Română să trebuie să adopte o hotărâre în acest sens; apoi hotarârea trebuie adusă la cunoştinţa reprezentantului AGA al CN Poşta Română să şi acesta trebuie să îi dea mandatul în consecinţă.
La sosirea d-lui ministru Iuliu Winkler s-au făcut prezentările. S-a solicitat înregistrarea discuţiilor, primindu-se acordul din partea domnului ministru. Pentru început, dl. Leonard Paşcanu a adresat domnului ministru Iuliu Winkler felicitările membrilor FFR pentru numirea în funcţie şi l-a asigurat de tot sprijinul Federaţiei Filatelice Române pentru problemele specifice, de profil.
Cuvântul a fost acordat domnului Leonard Paşcanu, preşedintele Federaţiei Filatelice Române, care a prezentat, pe scurt, problemele generate în relaţia FFR cu SC Romfilatelia SA, în special cu d-ra Cristina Popescu, preşedinte şi director general al acestei societăţi. Dl. Leonard Paşcanu a arătat că nu doreşte să facă o informare completă asupra problemelor, acest lucru trebuind să fie făcut de subordonaţii domniei sale, care cunosc situaţia din nenumăratele adrese şi sesizări adresate de către Federaţie pe parcursul a doi ani de zile.
Acesta a mai arătat că la societatea în cauză s-au produs, în perioada 2004-2007, o serie de nereguli constatate atât de către controlul efectuat în 2004 de către Corpul de Control al MCTI, cât şi de Autoritatea de Control al Guvernului, în 2006. Cu toate acestea, nici unul dintre organele de control nu au dispus măsurile legale sau disciplinare care se impuneau de drept, ilegalităţile continuând nestingherit. Mai mult, odată cu dezvăluirile în presă a neregulilor constatate acolo, d-ra Cristina Popescu a declanşat o serie de procese penale atât împotriva preşedintelui Paşcanu, a d-lui Silviu Dragomir, cât şi împotriva Federaţiei. La numeroasele sesizări adresate atât MCTI, cât şi fostului ministru, Zsolt Nagy, Federaţia nu a primit nici un răspuns, creându-se astfel o imagine defavorabilă ministerului şi d-lui ministru Zsolt Nagy care împreună cu fostul secretar de stat Florin Bejan au invocat protecţia primului ministru Călin Popescu Tăriceanu pentru directoarea Cristina Popescu. Cu toate acestea, Federaţia a arătat, prin preşedintele sau, deplină întelegere faţă de fostul ministru, avându-se în vedere problemele legate de ancheta la care este supus.
Situaţia conflictuală dintre FFR şi SC Romfilatelia să a degenerat în declanşarea mai multor procese, activitatea Federaţiei desfăşurându-se cu mare greutate, după ce conturile i-au fost blocate la solicitarea SC Romfilatelia SA. Toate acestea sunt urmare a solicitărilor Federaţiei de stopare a ilegalitaţilor făcute de d-ra Cristina Popescu, în această situaţie nefiind de vină instituţiile (Poşta şi SC Romfilatelia SA), ci în fapt doar conducerea SC Romfilatelia SA. Au fost prezentate, printre altele, punerea în circulaţie a şapte emisiuni speculative de timbre, fară statut poştal obligatoriu şi fară comanda Poştei, punerea în circulaţie, la Paris, a emisiunii "60 de ani UNESCO" cu încălcarea prevederilor reglementărilor UPU şi utilizarea unei ştampile false "Prima zi a emisiunii" la Paris, fară acordul Poştei Franceze, emiterea colitei Dimitrie C. Butculescu fără aprobarea Comisiei Filatelice, a CNPR, atribuindu-se valoare nominală ilegală de nouă lei, valoare care nu exista în Nomenclatorul Poştei Române stabilit de ANRCTI şi Ministerul de Finanţe. De asemenea, a fost prezentată domnului ministru situaţia generată de dezechilibrul dintre profilul moral al d-rei Cristin Popescu şi imaginea publică a acestei persoane, imagine contrazisă în aceeaşi masură şi de incapacitatea de a-şi vinde produsele şi de conflictul cu proprii clienţi, filateliştii membri ai FFR.
În acelaşi sens, vicepreşedintele Alexandru Bartoc a prezentat situaţia realizării de întreguri poştale la solicitarea FFR şi a Poştei Române, d-ra Cristina Popescu refuzând în repetate rânduri realizarea întregurilor poştale solicitate. S-a exemplificat cu întregurile poştale legate de Congresul Francofoniei din 2006, care aveau aprobarea Guvernului României, precum şi cu ultimele întreguri ale expoziţiilor Aeromfila 2006 şi 2007 (la care, din două propuneri a fost aprobată numai una, şi de la aceasta eliminându-se logo-ul expozitiei şi textele explicative legate de Smaranda Brăescu). Dl. Alexandru Bartoc a arătat că plicul destinat Marşului factorilor poştali, comandat de Poşta Română, Romfilatelia a refuzat să îl realizeze, deşi Poşta este cea care vinde întregurile poştale prin reţeaua să şi îi dă Romfilateliei acel comision de 2,23% din valoarea nominală a mărcilor de pe întregurile poştale. Acest compartiment, al directoarei Cristina Popescu, încalcă chiar Statutul Societăţii Romfilatelia.
Dl. Ioan Catană insistă că aceste situaţii determinate de atitudinea, acţiunile şi ilegalităţile conducerii SC Romfilatelia SA, ale d-rei Cristina Popescu personal, aduc grave deficite de imagine mărcii poştale, Poştei Române şi României.
Federaţia Filatelică Română este hotărâtă să-şi continue demersurile şi să desfăşore acţiuni de protest în faţa ministerului şi a altor instituţii. Cu prilejul Congresului FEPA, ce va avea loc în curând la Budapesta, FFR va solicita sprijinul Federaţiei Internaţionale de Filatelie şi a federaţiilor componente.
Domnul ministru Iuliu Winkler şi-a notat principalele probleme, asigurând reprezentanţii FFR că se va informa asupra tuturor problemelor şi va decide măsurile care se impun.
Cu această ocazie, dl. Leonard Paşcanu a solicitat domnului ministru şi o întrevedere particulară, în limita timpului disponibil şi la ce dată doreşte domnia sa, pentru a-i prezenta şi alte câteva probleme concrete, solicitare acceptata de dl. Winkler.
2. Dl. Leoanrd Paşcanu a trecut la prezentarea câtorva proiecte expoziţionale ale Federaţiei.
În primul rând, a fost prezentat stadiul pregătirilor Expoziţiei Filatelice Bilaterale România-Luxemburg ce se va desfăşura la Sibiu, în luna octombrie a.c. Pentru această expozitie, dl. Leonard Paşcanu a solicitat domnului ministru acordul de a patrona expoziţia, sprijinul financiar pentru realizarea materialelor expoziţiei, sumele obţinute deja prin sponsorizări fiind insuficiente. Dl. ministru Iuliu Winkler a fost de accord cu toate propunerile solicitate. Dl. Leonard Paşcanu a prezentat domnului ministru şi proiectele pentru trei întreguri poştale dedicate expoziţiei, solicitându-se sprijinul pentru realizarea acestora de către Romfilatelia. Preşedintele Federaţiei a mai arătat ca la expoziţie va participa şi colecţia Ducelui de Luxemburg, aşa cum există informaţii primite pe canalele diplomatice. Avându-se în vedere rangul expoziţiei, i-a solicitat domnului ministru acordarea patronajului domniei sale acestei manifestări, domnul ministru fiind de accord şi a asigurat reprezentanţii FFR de tot sprijinul necesar.
În al doilea rând, a fost prezentată participarea Federaţiei la Expoziţia Filatelică a Ţărilor Balcanice, BALKANFILA, ce va avea loc la Istanbul şi HUNFILA de la Budapesta. Pentru aceste manifestări, FFR nu solicita niciun sprijin, toate problemele principale fiind rezolvate sau în curs de rezolvare prin forte proprii.
În al treilea rând, a fost prezentat proiectul unei expoziţii tematice ce se va organiza la Paris, cu ocazia Zilei Naţionale a României. Tema expoziţiei va fi legată de operele marelui sculptor român Constantin Brâncuşi. Sprijinul care este solicitat constă în acoperirea cheltuielilor cu taxele de asigurare a exponatelor.
Domnul ministru a promis sprijin în căutarea surselor de finanţare a acestor cheltuieli.
Domnul ministru Iuliu Winkler a rememorat perioada anilor ’70 când a fost preocupat de filatelie.
Pentru orice manifestare de acest gen, domnul ministru Winkler a promis sprijinul prin solicitarea ajutorului de la personalul diplomatic român pe care îl cunoaşte şi cu care a mai avut ocazia să lucreze.
3. Domnul ministru a concluzionat la cele două categorii de probleme prezentate de către reprezentanţii Federaţiei Filatelice Române, solicitând în primul rând d-lui Cezar Armeanu numirea unei persoane din cadrul MCTI ca persoană de contact cu reprezentanţii FFR, atât pentru o informare bilaterală operativă asupra problemelor curente, cât şi pentru rezolvarea situaţiei conflictuale existente.
Domnul ministru a arătat că nu se poate considera pe moment un arbitru al problemelor înainte să le cunoască mai detaliat şi că nu există situaiţie conflictuală care să nu poată fi rezolvată, afirmând că are experienţă necesară pentru aceasta, în urma evenimentelor din Valea Jiului petrecute la ultima mineriadă, la soluţionarea cărora a participat în mod direct.
4. Alte probleme
- Preşedintele Federaţiei a arătat domnului ministru Iuliu Winkler că Federaţia îşi desfasoară cu greutate activitatea datorita lipsei de fonduri. Întotdeauna, fondurile proprii (care provin în principal din chiria obtinută pe închirierea unui spaţiu propriu) consumându-se cu activitatea curentă: plata salaratialor, plata tipăririi revistei Filatelia (care se face tot la Poştă, în Fabrica de Timbre) şi plata cheltuielilor curente de întreţinere a sediului Federaţiei. Pentru manifestarile filatelice expozitionale se apeleaza mereu la sponsori, dar fondurile obţinute pe această cale sunt insuficiente, calitatea manifestărilor fiind asigurată de voluntariatul membrilor Federaţiei. Dl. Paşcanu precizează că nici una din funcţiile de conducere în cadrul Federaţiei nu este remunerată.
- Dl. Alexandru Bartoc a exemplificat problema finanţării federaţiilor filatelice din alte ţari (dand exemplul Spaniei unde Posta aloca Federatiei spaniole 200.000 de euro pe an pentru proiecte filatelice) prin sprijinul masiv acordat în fiecare ţara de către Administratiile poştale naţionale. În România însă, Federaţia Filatelică nu numai că nu este sprijinită, dar în mod repetat i se pun şi numeroase piedici, aşa cum sunt cele de la SC Romfilatelia SA.
- Dl. Paşcanu a arătat că şi în aceste condiţii vitrege, filateliştii români au facut o mare performanţă, obţinând numeroase premii şi medalii de aur la expoziţii internaţionale, sub patronajul Federaţiei Internaţionale de Filatelie (F.I.P.) şi F.E.P.A.
- Referitor la organizarea Expoziţiei EFIRO 2008, dl. Paşcanu a prezentat domnului ministru modul în care se desfăşoară în acest moment lucrările Comitetului de Organizare. Cu toate că Federaţia Internaţională de Filatelie a delegat Federaţia Filatelică Română ca organizator din partea României, în Comitetul de Organizare proporţia hotarâtoare a membrilor aparţine Poştei. În mai multe situaţii votul majoritar primează, aşa cum este şi normal, dar se iau o serie de hotărâri fară a se ţine cont de experienţa şi competenţa reprezentanţilor FFR. Majoritatea hotărârilor sunt impuse de dl. Gabriel Mateescu şi Simona Tărăbăşanu, exemplu: excluderea exponatelor româneşti din propria expoziţie.
- Legat de problema Comitetului de Organizare al EFIRO 2008, domnul ministru Iuliu Winkler a arătat că există soluţii, una dintre ele fiind chiar un nou Ordin al Ministrului, pentru modificarea componenţei acestui comitet, pentru a se ajunge la un echilibru.
- În ceea ce priveste problema sprijinului acordat Federaţiei Filatelice Române şi a finanţării acesteia, împreună cu persoana de contact din MCTI ce urmează a fi stabilită, se poate face un proiect de Hotarâre de Guvern pentru declararea Federaţiei Filatelice Române ca organizatie de utilitate publică.
- În încheierea audienţei, dl. Paşcanu a mulţumit domnului ministru Iuliu Winkler pentru amabilitatea pe care a avut-o în a asculta problemele prezentate, adresandu-i solicitarea să se raspundă în termen legal adreselor trimise de catre Federatia Filatelica Romană, deoarece lipsa unui răspuns la aceste adrese, fie favorabil, fie nefavorabil, creează situaţii de încalcare a legii şi poate fi interpretat nefavorabil pentru MCTI.
- La propunerea d-lui Leonard Paşcanu, s-au făcut fotografii de grup ale participanţilor la întalnirea informală de lucru. La cabinetul domnului ministru Iuliu Winkler s-au depus documente legate de problemele dezbătute.


4 comments:

 1. Acum se face 5 octombrie si expira cele 30 de zile legale. Astept raspunsul la memoriilor depuse!

  ReplyDelete
 2. Termenul de 30 de zile a expirat. S-a primit vreun raspuns la solicitarile FFR? As dori sa fie facut public acest raspuns, eventual sa se precizeze clar daca el exista.

  ReplyDelete
 3. Domnu' Pascanu, spuneti-ne, dom-le, avem sau nu un raspuns la solicitarile FFR?

  ReplyDelete
 4. Măi, stimaţi domni Paşcanu, Bartoc, Catană şi Jianu, aţi primit sau nu vreun răspuns la documentele lăsate ministrului? De ce nu vreţi să raspundeţi?

  ReplyDelete

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics