The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Saturday, September 1, 2007

Procedură de lucru privind circulaţia timbrelor, modelarelor, BT-urilor şi întregurilor poştale

Lista definiţiilor
1. Specimenele - reprezintă o categorie de coli cu timbre care se opresc în timpul procesului de tipărire, fiind reprezentative fazei din care sunt recoltate.
Specimenele sunt în număr de 19 coli şi se reţin de la fiecare comandă şi fiecare valoare a comenzii.
Cantităţile şi fazele din care se opresc specimenele sunt:
– 9 coli de la începutul tirajului, înainte de a fi dat BT-ul, din culori diferite după caz, în funcţie de tehnologia de fabricaţie;
– 5 coli bune din tiraj;
– 5 coli neperforate la sfârşitul fiecărei valori.
2. BT - Bunul de tipar reprezintă 2 coli de timbre realizate pentru fiecare comandă şi valoare în parte şi este etalonul de comparaţie al calităţii comenzii.
Bunul de tipar este acordat de beneficiarul lucrării, respectiv SC Romfilatelia SA.
3. Modelarele sau Serii comparative reprezintă categorii de timbre ce se opresc din tiraj după acordarea BT-ului şi sunt în număr de 4 buc. timbre dintr-o coală ce se distribuie astfel:
– 2 buc. de timbre din coală - "Modelare";
– 2 buc. de timbre din aceiaşi coală - "Serii comparative".
4. Întreguri poştale - reprezentate de plicuri corespondenţă cu timbru şi cărţi poştale semiilustrate cu timbru imprimat reprezintă o categorie de lucrări cu valoare. Din fiecare comandă în parte se opresc, după acordarea BT-ului, un număe de 10 buc.
Cap. I. MĂRCI POŞTALE (TIMBRE)
Procesul de tipărire al timbrelor în cadrul tipografiei se realizează parcurgând următoarele operaţii:
1. C.N. Poşta Română lansează comanda către S.C. Romfilatelia S.A., în baza necesarului centralizat la nivel de ţară şi a informaţiilor primite lunar de la S.C. Romfilatelia S.A., conţinând sau care conţine date privind valorile nominale, emisiunile şi datele de punere în circulaţie a acestora.
2. S.C. Romfilatelia S.A. lansează comanda C.N.P.R. - Tipografia Poştei Române, în baza planului lunar de emisiuni, necesarul de francare CNPR, inclusiv cota Muzeului Naţional Filatelic, marfă distribuită direct de S.C. Romfilatelia S.A. astfel: 1001 buc. din fiecare valoare nominală a emisiunii se păstrează în colecţia Muzeului şi 764 buc. din fiecare valoare nominală a emisiunii se expediază la Biroul Internaţional U.P.U. - Berna, conform reglementărilor internaţionale.
3. S.C. Romfilatelia S.A. acordă Tipografiei B.T.-ul (Bunul de tipar) în 2 ex., pentru fiecare valoare nominală a emisiunii de mărci poştale comandate, iar pe baza acestuia Tipografia Poştei Române tipăreşte întregul tiraj comandat.
Cele două B.T.-uri intră în gestiunea Atelierului Tipărit Timbre şi Tipărituri după terminarea comenzii unde vor fi păstrate până la predarea:
- unui exemplar către Muzeul Naţional Filatelic, predare care se va face în baza documentului legal (Aviz de însoţire a mărfii. cod 14-3-6A), cu menţiunile: "Nuse facturează" şi "Fără valoare". Valoarea de intrare va fi stabilită de către Muzeul Naţional Filatelic;
- celui de-al doilea exemplar către Tezaurul Tipografiei Poştei Române pe bază de "Bon de predare primire".
4. S.C. Romfilatelia S.A. emite "Decizia de punere în circulaţie a emisiunii", însoţită de "Modelarul de timbre".
Decizia de punere în circulaţie a emisiunii emisă de către S.C. Romfilatelia S.A., conform reglementărilor legale în vigoare, pentru emiterea şi punerea în circulaţie a fiecărei emisiuni de timbre, cuprinde obligatoriu:
- data punerii în circulaţie a emisiunii
- localitatea punerii în circulaţie a emisiunii
- denumirea emisiunii
- numărul de valori al fiecărei emisiuni
- valorile nominale
- numărul de culori
- tirajul total al emisiunii
- tipul de hârtie folosit în procesul de tipărire
- modelul de machetare
- dimensiunea timbrelor / blocurilor
- descrierea emisiunii
- numele machetatorului
- numărul din lista de preţuri
- persoana nominalizată să ducă la îndeplinire decizia
- tipul timbrului - uzual (poate fi realizat în mai multe tranşe); tematic.
5. Modelarul de timbre se realizează din primele coli cu mărci poştale tipărite ale emisiunii respective în 2 ex., cu următoarele destinaţii:
- 1 exemplar cu două bucăţi timbre din aceeaşi coală se predă la S.C. Romfilatelia S.A. pe bază de Aviz de însoţire a mărfii, cod 14-3-6A, cu menţiunea "Nu se facturază", care reprezintă modelarul;
- 1 exemplar cu două bucăţi timbre rămân la tipografia poştei române, care reprezintă serii comparative şi se vor preda tezaurului de timbre, pe bază de bon de predare-primire.
Menţiuni:
Exemplarul predat S.C. Romfilatelia S.A., care reprezintă modelarul după ce însoţeşte "Decizia de punere în circulaţie a emisiunii", semnat şi parafat de persoana autorizată din cadrul S.C. Romfilatelia S.A., va fi predat cu "Proces verbal de predare-primire" la Muzeul Naţional Filatelic al C.N.P.R., apoi înregistrat, în ordine cronologică într-un Registru de evidenţă operativă şi în evidenţa contabilă.
S.C. Romfilatelia S.A. va preda spre păstrare Muzeului Naţional Filatelic - CNPR şi următoarele documente:
- o copie a "Deciziei de punere în circulaţie a emisiunii";
- machetele grafice originale care au stat la baza tipăririi mărcilor poştale, cu precizarea că: machetele timbrelor uzuale se pot preda ulterior, în cazul în care se vor folosi pentru alte retipăriri.
6. "Specimenele" se realizează în număr de 19 coli din fiecare comandă şi fiecare valoare şi reprezintă probe de tipar de culoare şi nuanţe după caz. Aceste coli se opresc astfel: 9 coli înainte de B.T. din culori diferite, de la caz la caz, în funcţie de tehnologia de tipărire, 5 coli bune din tiraj şi 5 coli neperforate de la sfârşitul fiecărei valori. Fiecare coală are aplicată pe verso ştampila "Specimene".
Specimenele se predau de către Tipografia Poştei Române, Muzeului Naţional Filatelic, pe bază de Aviz de însoţire a mărfii, cod 14-3-6A, cu menţiunea: "Nu se facturează" şi "Fără valoare".
7. Muzeul Naţional Filatelic va înregistra în Registrul de evidenţă Operativă şi în evidenţa contabilă după ce se stabileşte valoarea de intrate (valoarea contabilă a acestora).
Cap. II. ÎNTREGURI POŞTALE (plicuri de corespondenţă cu timbru imprimat; cărţi poştale semiilustrate cu timbru imprimat)
1. C.N. Poşta Română S.A. lansează comanda către S.C. Romfilatelia S.A., în baza necesarului centralizat la nivel de ţară.
2. S.C. Romfilatelia S.A. stabileşte numărul de seturi ce se încadrează în necesarul transmis de C.N. Poşta Română S.A., imaginile ce vor fi imprimate pe efectele poştale şi lansează comanda către C.N.P.R. - Tipografia Poştei Române.
În urma aprobării C.N.P.R., S.C. Romfilatelia S.A. va reproduce sigla C.N.P.R.-ului pe faţa plicurilor de corespondenţă şi a cărţilor poştale semiilustrate cu timbru imprimat.
3. Tipografia Poştei Române răspunde de codificarea fiecărui efect poştal.
4. S.C. Romfilatelia S.A. acordă BT-ul într-un ex., în vederea realizării comenzii, BT care, după executarea comenzii, va rămâne la Tipografia Poştei Române.
5. Din fluxul de tipărire, Tipografia Poştei Române extrage 10 buc. din fiecare efect poştal, care vor fi transmise astfel:
- 5 buc. către Muzeul Naţional Filatelic, însoţit de Aviz de însoţire a mărfii, cod 14-3-6A, cu menţiunile: "Nu se facturează" şi "Fără valoare", urmând ca Muzeul Naţional Filatelic să stabilească valoarea de evidenţă a acestora, să le înregistreze în Registrul de evidenţă operativă şi în evidenţa contabilă.
- 5 buc. către S.C. Romfilatelia S.A., însoţit de Aviz de însoţire a mărfii, cod 14-3-6A şi cu menţiunea "Nu se facturează".
Cap. III MOSTRE
Mostrele pentru mapele de prezentare cuprind:
- 1 coală din fiecare volum a emisiunii de mărci poştale nou apărută, ce poate fi machetată sub formă de coală, bloc coliţă - produs finit.
- Plicuri de corespondenţă cu timbru imprimat, câte un exemplar din fiecare cod.
- Cărţi poştale semiilustrate cu timbru imprimat, câte un exemplar din fiecare cod.
- Aerograme cu timbru imprimat, câte un exemplar din fiecare cod.
- Orice alt imprimat ce include în preţul său c/v unei prestaţii poştale.
- Mostrele vor fi anulate cu o ştampilă cu textul MOSTRĂ pe verso-ul imprimatului.
Tipografia Poştei Române va întocmi mapele de prezentare ce conţin colile de timbre şi efecte poştale care vor fi predate pe bază de proces verbal de predare-primire delegatului împuternicit de conducerea C.N. Poşta Română şi vor fi fără valoare.
Procesul verbal va fi însoţit de o listă de inventar a fiecărei mape.
Numărul mapelor de prezentare va fi stabilit de C.N. Poşta Română şi va fi transmisă lista cu nominalizările.
DIVERSE
1. Începând cu data prezentei: Tipografia Poştei Române va preda, lunar, Muzeului Naţional Filatelic, câte 2 exemplare din fiecare tipăritură care are tematica legată de obiectul de activitate al C.N.P.R. şi al Asociaţiei Filateliştilor din România (sic!)
2. Din produsele filatelice realizate de S.C. Romfilatelia S.A., Muzeului Naţional Filatelic - CNPR poate comanda contra cost cantităţile dorite.
(...) (n.r. - mai sunt prezentate câteva precizări privind evidenţa contabilă).
Prezenta PROCEDURĂ DE LUCRU privind circulaţia timbrelor, modelarelor, BT-urilor şi întregurilor poştale reprezintă Anexa 3 la Contractul Cadru de prestări servicii de tipărire timbre şi efecte poştale încheiat între S.C. Romfilatelia S.A. şi C.N.P.R. Tipografia Poştei Române.
Scopul publicării acestei Proceduri îl prezint, cât de curând, într-un articol nou.

2 comments:

  1. Buna treaba. Chiar eram curios cam care sunt procedurile si cursul urmat in procesul de fabricare al timbrelor de la comanda la produsul finit. Am sa va rog sa-mi permiteti sa preiau articolul si sa-l postez pe sit-ul FFR. Banuies ca sunt mai multi interesati de acest proces. Va multumesc.
    Francisc Ambrus.

    ReplyDelete
  2. Din câte ştiu, aceste documente nu sunt clasificate ca fiind "secret de serviciu", deci nu văr care ar fi problema!

    ReplyDelete

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics