The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Wednesday, January 16, 2008

Comunicat de presă - Biroul Executiv al Federaţiei Filatelice Române (FFR)

În ziua de 22 decembrie 2007 a avut loc şedinţa Biroului Executiv al Federaţiei Filatelice Române (FFR). Au participat: Leonard Paşcanu - preşedinte, Ioan Catană, Şerban Drăguşanu, Victor Iordache - vicepreşedinţi, Sergiu Găbureac - secretar general interimar. Vicepreşedinţii Alexandru Bartoc şi Marian Jianu, prin împuternicire, au fost reprezentaţi de Leonard Paşcanu.
Ordinea de zi:
1. Informare asupra activităţilor expoziţionale interne şi internaţionale:
a) JUNIMEA, 150 DE ANI PETROL ROMÂNESC, ROMÂNIA-FRANŢA.
b) BALKANFILA, BULGARIA-ROMÂNIA, ISRAEL 2008,WIPA 2008, PRAGA 2008, SLOVOLYMPHILA 2008.
c) Informare asupra activităţii C.O. EFIRO 2008.
d) Informare asupra întâlnirii cu consultantul FIP, dl. Fernando Aranaz din data de 18.01.2008.
2. Analiza activităţii comisiilor de filatelie tematică şi maximafilie.
3. Propunerea dl.ui Andrei Potcoavă de a fi membru de juriu elev în cadrul unei expoziţii a Federaţiei Internaţionale de Filatelie la clasa de maximafilie.
4. Prezentarea stadiului noului proiect de Statut al FFR.
5. Stabilirea datei de desfăşurare a Congresului FFR din anul 2008.
6. Informare asupra proceselor intentate de S.C. ROMFILATELIA SA prin directoarea generală Cristina Popescu cu sprijinul lui Dan Dobrescu şi Cristian Scăiceanu.
7. Diverse.

1. La primul punct al ordinii de zi, dl. Leonard Paşcanu, preşedinte, face o trecere în revistă a activităţilor expoziţionale desfăşurate sub patronajul FFR. Se constată o bună activitate a tineretului filatelist, fiind mult apreciată manifestarea cultural-filatelică JUNIMEA organizată de A.F. Cluj. Menţionează buna conlucrare între dl. Victor Surdu, fostul preşedinte şi dl. Mircea Mureşan, actualul preşedinte. S-a stabilit ca următoarea ediţie să aibă loc la Timişoara în organizarea A.F. Timiş. Bune aprecieri s-au făcut şi asupra expoziţiei multicolecţionistice 150 DE ANI – PETROL ROMÂNESC, realizată prin contribuţia a trei pasionaţi colecţionari: Francisc Ambruş, Gabriel Nicolae şi Gh. Stănescu în primitorul spaţiu al Muzeului de Istorie a Municipiului Bucureşti.
Manifestarea filatelică derulată la sediul UNESCO din Paris a cunoscut un ecou deosebit în rândul celor peste 200 de diplomaţi prezenţi. Fiind o expoziţie de promovare a filateliei, organizată de Asociaţia Filatelică Franco-Română şi Federaţia Filatelică Română, prin exponate de înaltă ţinută - Ştefan cel Mare (Ion Catană), Carol cu favoriţi 1866-1867 (Doru Cojocaru), Regele Ferdinand (Mihai Ceucă), Căluşarii (Şerban Drăguşanu), George Enescu (Vasile Doroş), Curente literare europene (Mihai Semenov), Arhitectura din România în contextul arhitecturii europene (Andrei Potcoavă), precum şi prin exponatele colegilor francezi, exponatul dedicat emisiunilor Cap de Bour şi Principatele Unite al dl.ui Jean-Pierre Mangin, aflat în prim plan, s-a reuşit realizarea unei manifestări de un înalt nivel, onorată de Poşta Franceză cu un remarcabil întreg poştal.
BALKANFILA, ediția a XIV-a, a cunoscut o organizare fără reproş din partea colegilor filatelişti din Turcia ajutaţi generos, financiar şi logistic, de Poşta Turcă. Invazia de copii, aduşi cu mini-taxi şi autocare, a impresionat pe toată lumea. Prin excursia organizată de FFR, mulţi filatelişti români au putut constata pe viu ce înseamnă implicarea şi responsabilitatea administraţiei poştale turceşti în organizarea unei manifestări filatelice. Din păcate au existat câteva sincope tehnice prost gestionate de reprezentanţii oficiali ai României, atât la faza de derulare a expoziţiei, cât şi la cea de jurizare, care au dus, printre altele, la depunctarea unor exponate filatelice prezentate de colecţionarii Constantin Milu şi Mircea Dragoteanu. Întâlnirea cu filateliştii bulgari, de la Ruse, a constituit un bun prilej de strângere a legăturilor şi de cunoştere reciprocă a activităţii. A fost o întâlnire reuşită din toate punctele de vedere. Filateliştii români se vor revanşa prin întâlnirea programată anul viitor la Constanţa, acceptată cu plăcere de dl. Spas Pancev - preşedinte al Uniunii Filateliştilor din Bulgaria.
Toate aceste manifestări au cunoscut cronici favorabile în presa filatelică.
Pentru Expoziţia Mondială din Israel suntem în grafic. În stadiu de finalizare este şi lista participanţilor la manifestarea de la Praga. Mai greu merg lucrurile cu SLOVOLYMPHILA 2008, unde se resimte lipsa exponatelor cu tematica Sport. Pentru EFIRO 2008 s-a ţinut, între timp, o singură şedinţă a C.O. Practic a mai rămas o problemă nerezolvată - cea privind condiţiile de participare a colecţionarilor români. De asemenea, s-a propus Comitetului de Organizare (C.O.) ca pentru machetarea unor materiale ale expoziţiei (medalie, diplome ş.a.) să fie contactat artistul Octavian Penda, care a realizat deja mai multe proiecte poştalo-filatelice.
În luna ianuarie va sosi la Bucureşti dl. Fernando Aranaz (FIP) pentru o şedinţă de lucru cu C.O. al EFIRO 2008. Domnia sa a fost invitat în data de 17 ianuarie de preşedintele FFR, Leonard Paşcanu, pentru a avea o întâlnire informală cu membrii Biroului Executiv.

2. Constantându-se o lipsă totală de activitate a Comisiilor de filatelie tematică şi maximafilie, pentru revigorarea activităţii acestor comisii s-au făcut următoarele propuneri:
a) La conducerea Comisiei de filatelie tematică dl. Dan Dobrescu a fost înlocuit cu dl. George Sorin Singer (Craiova).
b) La conducerea Comisiei de maximafilie dl. Ioan Daniliuc a fost înlocuit cu dl. Vasile Doroş (Bacău).
c) Pentru contactul cu forurile internaţionale au fost desemnaţi dnii George-Sorin Singer, Andrei Potcoavă şi Vasile Doroş.
Domnii Vasile Doroş, Sorin Singer şi Andrei Potcoavă au fost votaţi în unanimitate.

3. Propunerea dl. Andrei Potcoavă privind promovarea ca elev de juriu în cadrul unei expoziţii patronate de FIP la clasa de maximafilie va fi înaintată forurilor competente ale acestui organism mondial.

4. În colectivul de redactare a noului Statut al FFR a fost cooptat şi dl. Mihai Ceucă (Bacău). După prezentarea proiectului Comitetului Director al FFR, acesta va fi postat pe site-ul Federaţiei spre dezbatere publică, după care va fi finalizat şi prezentat spre aprobare Congresului FFR.

5. Data desfăşurării Congresului FFR a fost stabilită pentru ziua de sâmbătă, 25 octombrie 2008, ora 9.00, la sediul Asociaţiei Filateliştilor Bucureşti. Dl. preşedinte Leonard Paşcanu îşi manifestă disponibilitatea de a sprijini din plin pe noul preşedinte care va fi ales.

6. Cu privire la procesele intentate de S.C. Romfilatelia SA, prin Cristina Popescu, director, cu sprijinul direct al lui Dan Dobrescu şi Cristian Scăiceanu, dl. Leonard Paşcanu informează că cel de al patrulea proces se află în fază finală (recurs din partea Romfilatelia), primele trei fiind pierdute de Romfilatelia şi Cristina Popescu. După finalizarea şi acestui din urmă proces, domnii Leonard Paşcanu şi Silviu Dragomir anunţă depunerea unei plângeri penale împotriva celor vinovaţi, în care vor solicita condamnarea penală şi daune materiale celor care le-au adus prejudicii morale şi de imagine propriilor persoane şi intereselor filateliei româneşti. Procesul privind returnarea banilor reclamaţi de Romfilatelia pentru tipărirea unei lucrări filatelice sub egida Federaţiei se află în plină derulare. În funcţie de decizia dată de instanţă se va acţiona în consecinţă.

7. Diverse. Din partea FFR se va solicita în scris cercurilor filatelice Nicolae Bălcescu şi Baricada, în calitatea lor de membre ale FFR, modul în care au aplicat decizia Comitetului Director din 28 iulie, privitoare la suspendarea lui Dan Dobrescu, avându-se în vedere apartenenţa acestuia la cele două cercuri. Se votează în unanimitate.
Dl. Şerban Drăguşanu cere din partea Asociaţiei Filateliştilor din Bucureşti acordul FFR pentru organizarea manifestării SALONUL NAŢIONAL DE CARTOFILIE 2008 în aceeaşi perioadă cu EFIRO 2008. Biroul Executiv al FFR aprobă organizarea la nivel naţional a expoziţiei solicitate, apreciind promovarea cartofiliei româneşti pe plan naţional şi internaţional. Expoziţia naţională de cartofilie va avea loc la Muzeul Suţu în perioada 20-28 iunie, deoarece preşedintele C.O. - EFIRO 2008, dl. Gabriel Mateescu, nu a răspuns la propunerea F.F.R. ca această expoziţie să aibă loc tot la Complexul Romexpo.
Federaţia Filatelică Română urează tuturor membrilor, filateliştilor şi prietenilor filateliei româneşti un An Nou cât mai bun, plin de sănătate, împliniri şi bucurii !
Rugăm pe toţi filateliştii şi cartofilii, precum şi persoanele interesate de fenomenul colecţionistic din România, care au adresă de e-mail, să ne trimită un scurt mesaj pentru a fi înregistraţi în banca noastră de date. Vă mulţumim.
Răspundem la orice întrebare privind filatelia sau cartofilia.
V I Z I T A Ţ I www.federatia-filatelica.ro
Sergiu GĂBUREAC
Purtător de cuvânt
gsm_as@yahoo.com

5 comments:

 1. Minciuna! Ne sfidati, domnilor sefi ai filateliei! Faceti raport si cu deplasarile in strainatate!

  ReplyDelete
 2. Am primit acum...

  Stimate Domnule Kallai,
  Va rog sa postati la comentariile, in legatura cu "Comunicat de presa - Biroul Executiv al FFR", urmatoarele:

  Ii recomand Domnului Leonard PASCANU ca la lista asociatiilor filatelice carora le solicita sa-l informeze privind modul in care au aplicat decizia Comitetului Director din 28 iulie 2008, privind suspendarea lui Dan Dobrescu, sa adauge si "Societatea Romana de Filatelie Tematica si Maximafilie", precum si "G.T.C.A. ASTROFILA" al caror membru este Dl. Dan Dobrescu. Mentionez pentru Dl. Leonard PASCANU ca sunt si membru al Comisilor de Aerofilatelie si Astrofilatelie al FFR, din care constat ca a-ti uitat sa ma radiati !
  De asemenea ii recomand public D-lui Leonard PASCANU si Biroului Executiv al FFR sa reciteasca statutul FFR, statutele celor patru asociatii filatelice a caror membru este Dl. Dan Dobrescu si sa consulte un avocat.
  Pana atunci sa auzim numai de bine,
  Dan Dobrescu
  www.philatelica.ro

  ReplyDelete
 3. lasa-ne lasa-ne lasa-ne

  ReplyDelete
 4. Asociatiile filatelice judetene cat si asociatiile filatelice tematice sunt organizatii nonguvernamentale cu personalitate juridica. Ele au devenit membre afiliate la FFR dupa formarea acesteia, si de multe ori la insistentele presedintilor FFR. Aceste organizatii se pot retrage din FFR oricand doresc (aminititi-va de cazul Nerva Tarnaveanu, presedinte al Asociatiei Mures, care s-a retras la un moment dat si a fost rugat aproape in genunchi sa revina in cadrul FFR). Membrii acestor asociatii, judetene sau tematice, nu pot fi exclusi la cererea presedintelui FFR dupa cum ii bate lui vantul prin urechea stanga ori prin urechea dreapta. Cel mult, o asociatie sau alta poate fi exclusa din FFR in baza unor motive bine intemeiate , cand se incalca grav statutul si numai in cadrul unui Congres al Federatiei. Dl. Leonard Pascanu, imbolnavit de cultul personalitatii de la Ceausescu si de grandomanie de la Adrian Nastase, dar si cu putina pregatire intelectuala pe care o are, traieste in continuare in socialism si a ramas blocat de atunci in proiect. Vrea acum sa schimbe statutul FFR pentru a-si face si el o "privata" ca tot masonul de ocazie. S-ar putea insa sa-i iasa pe nas.

  ReplyDelete
 5. Sunt curios, când Paşcanu nu va mai fi preşedinte, că doar n-o fi veşnic, pe cine o să mai înjuraţi? Tare sunt curios ce-o să faceţi după aia, cine o să mai facă ceva, măcar pe sfert cât a făcut Paşcanu... Sunt sigur că o să-l regrete multă lume, mai ales când o să vadă pe noul... că o să se poarte aşa cum se purta Stănculescu pe vremuri - doar cu numele, nu şi cu munca. Vom trăi şi vom vedea...

  ReplyDelete

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics