The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Tuesday, January 29, 2008

Dicționar filatelic - A-F

A A A

A 1. inițială pentru Austria, înscrisă pe ștampile de graniță aplicate în secolul trecut pe corespondența poștală.

2 inițială a Companiei Naționale de Transport Aerian supratipărite la 18.07.1950 pe mărci de poștă aeriană puse în circulație în Columbia în anul 1948; același supratipar (cu caracter de litară schimbată) a fost aplicat în colțul din dreapta jos, în anul 1951, pe mărci poștale columbiei pentru poșta aeriană emise în anul 1941.

A, a Litere folosite de oficiile poștale în ștampile – în special în partea de jos a acestora – ca semn distinctiv al locurilor de muncă. În marile centre poștale, după epuizarea întregului alfabet, se folosesc în ștampile și câte două litere, ca de exemplu: aa, ab, ry etc.

A PERCIVOIR Text în limba franceză înscris pe diferite emisiuni de mărci poștale în cirdulație în Franța și în unele țări francofone în anii 1859-1943, indicând valoare taxei poștale de încasat de la destinatar.

ABKLATSCH Imprimare inversată a imaginii unor mărci poștale pe spatele unei coli de hârtie pe care, ințial, au fost tipărite mărci poștale în poziție normală. Această defecțiune de tipărire se produce atunci când mașina de tipar a mers în gol (fără hârtie) și imaginea mărcilor de pe forma de tipar s-a imprimat pe cilindrul port-hârtie. Următoarea coală de hârtie care intră la tipar se imprimă atât pe față (de pe forma de tipar), cât și pe spate (de pe cilindrul pot-hârtie). O imagine asemănătoare se poate obține și prin așezarea colilor de hârtie proaspăt tipărite, cu cerneala încă neuscată, în topuri mari, unele peste altel, imaginea tipărită pe fața unei coli copiindu-se pe spatele celeilalte. Mărcile poștale imprimate astfel au o reprezentare „în oglindă”. A.-ul poate reda „în oglindă” fie imaginea întreagă a mărcii poștale, fie numai o porțiune, eventual în poziție deplasată. El nu trebuie confundat cu tiparul pătruns prin hârtie, datorită subțirimii sau încleierii slabe a acesteia, sau cu mărcile poștale tipărite pe ambele fețe (recto-verso), din cauza intrării colii de hârtie de două ori la tipar.

ABONIRT Inscripție pe ștampila poștală aplicată de Poșta austriacă în anii 1852-1854 pe unele scrisori expediate din Brăila și Galați. Ea confirmă faptul că o anumită casă de comerț a plătit o sumă forfetară, pe o anumită perioadă, pentru transportul corespondenței sale cu vaporul.

AC DE GRAVAT Ustensil de vârf ascuțit, în general conic, din oțel călit sau din diamant, fixat într-un mâner de lemn de forma unui creion. A. Poartă și denumirea de „ac litografic”; este folosit la gravarea în cupru ori de piatră litografică și la retușarea defectelor ce apar în desenele de pe piatra litografică în timpul litografierii mărcilor poștale.

ACHITAT Ștampilă poștală de serviciu aplicată pe mandate poștale după efectuarea plății către destinatar.

ACTE DE PROCEDURĂ Trimiteri poștale deschise, prezentate de instituții sau intreprinderi, pe formularespeciale. Ele se compun din două părți detașabile: înștiințarea (citație, hotărâre judecătorească, extras de sentință, proces-verbal, notificare, somație etc.) și dovada (confirmarea de primire). Actele de procedură se expediază în toate cazurile cu indicație specială „Recomandat”.

ACVILA Pasăre a cărei imagine este des întâlnită în heraldică. Din secolul al XIV-lea stema Țării Românești înfățișa a A. Purtând în cioc p cruce iar deasupra capului o coroană (A. cruciată). A. Țării Românești apare pe o serie de ștampile ale carantinelor de pe Dunăre, precum și în desenul unor emisiuni poștale românești.

ADEZIV Substanță lipicoasă aplicată pe spatele mărcilor poștale pentru ușurarea lipirii lor, prin umezire, pe corespondență. În funcție de compoziție A.-i pot avea diverse culori: alb, gri, verzui, roz etc. Substanțele utilizate pentru aplicare pe mărcile poștale au o compoziție complexă. În afara A.-ilor propriu-ziși, conțin: substanțe higroscopice (clorură de calciu) pentru menținerea unui anumit grad de umiditate, substanțe zaharoase pentru mărirea A.-ității, substanțe ca fenolul pentru evitarea descompunerii A.-ului în cazul folosirii A.-ilor naturali, substanțe minerale pentru asigurarea unei suprafețe subțiri și uniforme, substanțe ca glicerina pentru asigurarea elasticității, unele substanțe parfumate pentru combaterea mirosului neplăcut al A.-ilor naturali etc. Pe lângă asigurarea tuturor proprietăților enumerate, structura complexă îngreunează contrafacerile și permite identificarea acestora. La început stratul A. se aplica manual cu pensula ceea ce determina neuniformități în aplicare. În cadrul procesului tehnologic actual de tipărire a mărcilor poștale, aplicarea A.-ului se face după imprimare și înainte de perforare.
În filatelie este important ca substanța A.-ă a mărcilor poștale neuzate să fie cea originală. Mărcile poștale lipsite de A. sau cu A. aplicat după deterioarea celui roiginal (mărcile „regumate”) pierd din valoarea filatelică. Păstrarea necorespunzățoare a mărcilor poștale poate duce la atacarea A.-ului (celui natural) de către microorganisme, la apariția unor pete de culoare cafeneie-roșiatică (pete de rugină), dificil de înlăturat. În anumite țări, în care umiditatea ridicată favorizează deteriorarea rapidă a stratului A., mărcile poștale se gumează cu substanțe speciale, denumite autoadezive, pe bază de cauciuc, insolubile în apă. În aceste cazuri pe spatele mărcilor poștale se aplică, după gumare, foi de hârtie specială, care se îndepărtează în momentul folosirii.

Primul A. utilizat de către Rowland Hill a fost midonul de cartof; ulterior s-au întrebuințat dextrina, guma arabică, cleiul de oase și apoi A. sintetici.

ADMIRALIS Denumire dată în filatelie emisiunilor poștale uzuale ale Canadei, înfățișând pe regele Geroge al IV-lea în uniformă de amiral, apărute între anii 1912-1931.

ADMIRALITY/OFFICIAL Supratipar aplicat în anul 1903 pe șase mărci poștale britanice din anul 1902 (Eduard al VII-lea), transformate în mărci poștale de serviciu, folosite la francarea corespondenței poștale a Ministerului Marinei. Mărcile astfel supratipărite sunt cunscute sub denumirea de „mărci poștale ale Amiralității”.

ADÓPENGŐ Unitate monetară echivalentă cu un cvadrilion de pengő, introdusă în Ungaria în timpul inflației din anul 1946. Cea mai mare valoare nominală a fost de cinci A.

ADRESANT Persoană căreia îi este adresată o scrisoare, un colet poștal etc.; destinatar.

ADRESANTUL NECUNOSCUT Mențiune manuscrisă sau ștampilă de serviciu românească aplicate în trecut pa corespondențele ale căror destinatari nu erau găsiți de factorii poștali la adresele indicate. Alte ștampile folosite în același scop purtau numai inscripția „NECUNOSCUT”.

ADRESĂ Indicație, mențiune pe obiecte de corespondență poștală care cuprinde: numele și prenumele (sau denumirea completă a instituției), strada, numărul, blocul, scara, etajul, codul poștal, localitatea și județul.

ADRESĂ INCOMPLETĂ Inscripție pe etichete și ștampile poștale.

AERO/CORREO Supratipar aplicată în Honduras în anul 1925 pe mărci poștale uzuală din anul 1915 transformate în mărci poștale pentru linia aeriană Tegucigalpa-San Pedro-Puerto Cortez. Supratiparul, aplicat cu cerneală albastră, roșie sau neagră, este întâlnit și sub forma de „ranverse”. Marca poștală de 10 c. Cu supratipar de 25 c. este cunoscută în stare ștampilată într-un singur exemplar și constitue una din marile rarități filatelice.

AEROFILATELIE Ramură afilateliei care se ocupă cu colecționarea și studierea mărcilor poștale destinate aviației și poștei aeriene, scrisorilor și întregurilor poștale expediate pe calea aerului cu diferite mijloace (baloane, dirijabile, planoare, avioane), a pieselor poștale recuperate în urma unor accidente aviatice, precum și a emisiunilor comemorative și anivesative și a obliterărilor având tangențe cu transportul poștal aerian, realizate cu ocazia zborurilor speciale, zboririlor inaugurale, mitingurilor aeriene.

AEROGRAMĂ Plic special, destinat expedierii corespondenței pe calea aerului. A. circulate poartă semne distinctive, pentru o mai lesnicioasă recunoaștere la cartare fiind adeseori marcate pe margini cu un cadru format din linii paralele înclinate, denumit zebră, precum și adnotări specifice poștei aeriene consemnând data privind transportul pe calea aeriană. A. este un întreg poștalintermediar între cartea poștală și plcul pentru poșta aeriană, formată dintr-o singură foaie de hârtie, în genral foarte subțire, decupată într-un anumit fel, îndoită și lipită pe toate laturile. A. împrumută de la cartea poștală dimensiuni precise și spațiu prestabilit pentru corespondență, iar de la plicul poștal posibilitatea de a asigura secretul corepsondenței prin pliere și lipire. Fața este rezervată adresei, francării, mențiunilor și etichetelor de serviciu. Ea poartă, în mod obligatoriu, mențiunea tipărită „Aérogramme – Air letter – Par avion” sau/și facultativ, o mențiune echivalentă în limba țării de origine. Spre deosebire de plicul de poștă aeriană în A. nu se admite introducerea nici unui obiect, asigurându-i-se astfel o greutate constantă și redusă, ceea ce determonă ca în unele țări A. să beneficieze de un tarif mai redus decât cel perceput pentru plicul de poștă aeriană.

AEROMAXIMA Carte poștală maxima cu subiect aviatic, expediată prin poștă aeriană cu ocazia unui prim zbor sau a unui zbor omagial.

AFFRANCHts POSTES 1. supratipar aplicat între anii 1922-1947 pe mărcile poștale uzuale franceze din anii 1900-1946, puse la dispoziția ziarelor, editurilor și instituțiilor cu un mare volum de trimiteri poștale în scopul anulării prealabile a acestor mărci. Eliminarea ștampilării mărcilor bucată cu bucată simplifica și accelera operațiunile de expediție.
2. spuratipar asemănător, aplicat de poșta din Monaco în perioada 1943-1976 pe mărci poștale din anii 1943-1960.
3. inscripție tipărită pe mărcile poștale emise în Franța (din 1953), destinate trimiterilor amintite în sensul punctului 1. Mărcile respective sunt considerate preobliterate și nu se mai ștampilează.

AFRONTAT Termen folosit în heraldică pentru a desemna amplasarea față în față a două personaje, animale, obiecte.

AGENTIE 1. inscripție în limba germnaă, întâlnită pe unele ștample poștale folosite de Compania austriacă de navigație pe Dunăre DDSG la agențiile sale poștale (ex: „AGENTIE D.D.S.G./TURNU SEVERIN„ sau „GENERAL AGENTIE D.D.S.G.”)
2. inscripție pe ștampilele poștale ale agențiilor companiei Lloyd-ul austriac, după scoaterea din uz a ștampilelor cu inscripții în limba italiană (ex: „Lloyd Agentie/Kustendje).

AGENZIA Inscripție în limba italiană întâlnită pe ștampilele poștale folosite în porturile dunărene, de pe litoralul Mării Negre și din Levant, de agențiile Companiei de navigație Lloyd-ul austriac.

AGRAFĂ Ornament grafic folosit la împodobirea unor ștampile poștale.

AIR MAIL Inscripție în limba engleză pe mărci, întreguri poștale și etichete de poștă aeriană.

ALAOUITES Supratipar pe mărci poștale franceze din perioada 1900-1924 și pe mărci poștale siriene din 1925-1930. Între 1931-1933, în actuala provincie siriană Latakia a funcționat un birou poștal francez care a utilizat mărci poștale siriene cu inscripția LATTAQUIE, oblitarate cu ștampile poștale „cifre mici” și „cifre mari”. Puterea de francare a mărcilor respective a încetat în anul 1937, când au fost înlocuite cu mărci poștale siriene curente.

ALDINE Litere tipografice cu floarea corespunzătoare caracterelor drepte, dar cu conturul liniilor ma gros decât al literelor obișnuite (expresie curentă folosită de utilizatorii calculatorului: „bold”. Au fost concepute de tipograful italian Aldo Manuzio.

ALDO MANUZIO (1449-1515) Tipograf italian renumit care a creat caracterele de litere aldine și italice.

ALEGORIE Imagine sau vorbire menite a sugera sau a simboliza o idee sau o acțiune. Imagini alegorice se întâlnesc frecvent în emisiunile poștale moderne.

ALEXANDRETTE (ALEXANDRATTA) Veche denumire a orașului Iskenderun aflat în sud-estul Turciei, port în golful cu același nume. Din 1853 în localitate a funcționat un birou poștal francez care a folosit mărci poștale ale Franței și ale Levantului, oblitareate cu ștampila „cifre mici” și „cifre mari”.

ALEXANDRIA Oraș egiptian, port în Marea Mediteriană. În secolul al XIX-lea a funcționat un birou poștal francez care a folosit mărci poștale franceze obliterate cu ștampli „cifre mici” până în 1862 și cu ștampila „cifre mari” între anii 1862-1876. În continuare, respectivul birou poștal a utilizat mărci poștale franceze obliterate cu dată până în 31.03.1931, când poșta din A. a întrebuițat numai mărci poștale egiptiene.

ALEXANDRIE 1. supratipar aplica în anii 1899-1900 pe mărci poștale franceze din anii 1878-1898 folosite de broul poștal francez Alexandria.
2. inscripție pe mărcile aceluiași oficiu în circulație între anii 1902-1930.

ALLAHABAD Oraș în nordul Indiei în statul Utar Pradesh, unde, în februarie 1911, s-a efectuat primul transport poștal cu avionul între locul expoziției internaționale industriale și cel mai apropiat oficiu poștal. Trimiterile poștale purtau o ștampilă cu inscripția FIRST AERIAL POST/U.P. EXHIBITION ALLAHABAD/1911. În 1961, cu ocazia cele de a 50-a aniversare a evenimentului, Poșta indiană a pus în circulație o emisiune specială formată din trei mărci poștale.

A.M. (Inițiale ale cuvintelor grecești Axia Metallke – valoare în aur) Supratipar sau inscripție întâlnite între 1900-1902 pe mărci poștale ale Regatului elen folosite de oficiile poștale grecești din teritoriile care nu făceau parte din Grecia continentală, unde taxele poștale se percepeau în monedă de aur.

AMB. 1 prescurtare a substantivului „ambulanță” sau a adjectivului „ambulant” (pntru substantivul „birou”), desemnând un birou poștal ce funcționa într-un vagon poștal special care îndeplinea serviciul de poștă pe una din liniile ferate importante.
2. inscripție pe ștampile folosite de poșta feroviară ambulantă.

AMB. DUNAREANA Inscripție pe ștamiplele folosite îm ani 1888-1889 de unul din serviciile poștale ambulante române pe Dunăre între porturile dunărene române, pe vapoarele D.D.S.G., cu salariat poștal român. Ambulanța purta nr. 4.

AMBULANȚĂ POȘTALĂ Subunitate poștală ce funcționează în vehicule special amenajate pentru transportul trimiterilor poștale (vagon de cale ferată, navă, auto).

AMG-FTT (Allied Military Government/Free Territory Trieste) Supratipar aplicat pe mărci poștale italiene care au circlat în fostul „Teritorie liber Triest” în timpul ocupației militare aliate (anglo-americană) între anii 1947-1954.

A.M.G./V.G. (Allied Military Government/Venezia Giulia) Supratipar aplicat pe mărci poștale italiene din anii 1929-1947 în perioada 1945-1947, în zona de ocupație anglo-americană din Veneția.

„AMIRALITATE” Denumire filatelică dată mărcilor de poștă locală maritimă, puse în circulație în 1859 de Compania de navigație cu aburi a Amiralității otomane, destinate taxei de expediere a corespondenței pe liniile maritime de cabotaj pe care circulau navele acesteia. Desenul mărcilor imprimate în litografie reprezintă silueta unui vas cu aburi și inscripția în limba italiană, larg folosită pe atunci în Levant „Ufficio postale Vapori Ammiragliato” și indicația „P.P.” (porto piastre). Taxa plătită era înscrisă pe marcă cu mâna. Se cunosc exemplare cu adnotare 1½, 2, 2½, 3, 3½, 4, 4½, 6, 6½, 8 și 8½ piaștri. Datorită acestui fapt emisiunea constituie o particularitate rar întâlnită în filatelie.

A.M. POST/DEUTSCHLAND Inscripție pe mărci poștale puse în circulație în Gremania, în anii 1945-1946.

ANCRASAT Tipar îmbâcsit rezultat din folosirea unei forme de tipar acoperită cu impurități (exces de cerneală, praf de hârtie), care deformează scrisul și desenul, făcându-le greu lizibile sau chiar greu de recunoscut.

ANEXĂ Parte din coală care rămâne de completat până la atingerea numărului de mărci poștale prevăzut a figura în coală după asamblarea „corpului principal” format din blocuri de report; A. sau A.-ele se completează cu clișee decupate din blocul de report; termenul se referă la emisiunile clasice litografiate.

ANNULATO 1. termen în limba italiană folosit de administrațiile poștale ale unora dintre vechile state italiene pentru a arăta că puterea de francare a unei mărci poștale a fost anulată.
2. inscripție pe ștampile folosite în vechile state italiene pentru obliterarea mărcilor pe trimiterile poștale.
3. inscripție pe ștampile folosite pentru anularea diverselor stocuri de mărci poștale vechi italiene vândute negustorilor. Se cunosc diverse variante grafice ale acestor ștampile.

ANTICVA Familie de litere de tipar din grupul caraterelor latine, cu aspect clasic, gravate de Nicolas Jeason, gravor francez stabilit în Italia în secolul al XV-lea, inspirate după iscripțiilor sculptate pe nonumentele Romei antice; se caracterizează prin linii de grosimi diferite.

ANUL EMITERII Anul în care a marcă poștală, o serie de mărci poștale au fost puse în circulație.

ANULARE Suprimare a puterii de francare a unei mărci poștale: prin obliterare, când este vorba de o folosire obișnuită (francare), sau prin supratipărire, atunci când administrația poștală îi dă o altă întrebuințare.

ANULARE CU PENIȚA 1. sistem de anulare a mărcilor poștale folosite în anumite perioade și în anumite localități unde nu se utilizau încă ștampile poștale; anularea mărcilor poștale se făcea prin una sau două trăsături cu penița (verticale, orizontale, diagonale sau încrucișate), scriindu-se fata, localitatea (nu în toate cazurile), adăungându-se semnătura sai inițialele factorului poștal.
2. sistem de anulare utilizat oblihgatoriu (și după introducere ștampilelor) de unele adminsitrații poștale, din dorința de a asigura o anulare „grea”, menită să împiedice ștergerea ștampilelor și refolosirea mărcilor în dauna poștei; se folosea, în general, la nularea mărcilor poștale cu valori nominale mari.

ANULAT Inscripție aplicată manual sau mecanic pe anumite mărci sau efecte poștale, în poziții diferite (orizontal, vertical sau diagonal), cu scopul de a împiedica folosire lor la francare și a asigura scoaterea acestora din circulația poștală. Este utilizată cu precădece în cazul eseurilor, erorilor filatelice precum și în alte situații.

A.O. 1. Prescurtare pentru Autres Objects aplicată în Franța, prin ștampilare, pe trimiterile poștale mai puțin importante.
2. Prescurtare pentru Afrique Orientale. Supratipar aplicat pe unele mărci poștale din Congo Belgian, din anul 1918 folosite în fosta Africă Orientală Germană, ocupată de belgieni în timpul primului război mondial.

APAREIAJ Desen ornamental care imită elementele unei zidării din cărămizi aparente.

APRÈS LE DÉPART Inscripție în limba fraceză pe ștampile poștela de serviciu, aplicate în Franța pe corespondențele depuse la oficiile poștale după expedierea curierului.

ARCHER HENRY (?-1863) Inventator englez care în anul 1847 a realizat primul dispozitiv de de perforare a colilor în jurul cadrului mărcilor poștale. A. a perfecționat dispozitivul și în anul 1852 Poșta engleză i-a cumpărat mașina contra sumei de 4000 de lire sterline. În 1854 au apărut în Marea Britanie primele mărci poștale cu dinți pe margini, deci primele mărci dantelate.

ARGENTINA – LITOGRAFIATE Denumirea filatelică a emisiunilor poștale litografiate apărute în 1858-1864 în Argentina, ilustrate cu stema republicii. Marca de 15 centavos din prima emisiune 1862-1864 din rândul al doilea, era plasată în coală în poziție răsturnată, formând tête-bêche. Dintre ele se cunosc numai trei perechi, care constituie rarități filatelice mondiale.

ARMY OFFICIAL Supratipar aplicat în anii 1896-1902 pe diferite mărci poștale din emisiunile reginei Victoria și, respectiv, ale regelui Eduard al VII-lea ai Angliei, folosite ca mărci poștale de serviciu de către Ministerul de Război.

A.S. (Army Service) Supratipar aplicat pe mărci poștale destinate armatei.

ASAMBLAJ Sistem tipografic care constă în îmbinarea pieselor constitutive, în vederea alcătuirii „formai de tipar” sau a planșei definitive (a colii de tipar).

ASIA MINOR S.S.Co. Denumire sub care sunt cunoscute în filatelie mărcile de poștă locală particulară maritimă emise în anul 1868 de Compania otomană de navigație Asia Minor Steam Ship Co. din Smirna (azi Izmir). Campania având linii de cabotaj care asigurau legătura regulată între diverse porturi ale Asiei Mici, a pus în circulație dău mărci poștale prprii de poștă locală maritimă, pentru plata taxei de transport a corespondenței. Aceste mărci se situează printre marile rarități poștale ale fostului Imperiu Otoman.

ASISTENȚĂ SOCIALĂ Acțiune de sprijinire materială de către stat sau de către unele organizații de binefacere a persoanelor care, definitiv sau temopar, nu sunt apte de muncă și nu beneficiază de drepturile conferite prin asigurările sociale, nedispunând de mijloacele necesare traiului. Administrațiile poștale au pus în circulație emisiuni speciale destinate strângerii de fonduri în acest scop, emițând mărci poștale cu suprataxă în folosul acțiunilor de ajutorare și mărci de asistență care se adaugă obligatoriu la francatura poștală tarifară.

A.S.I.T. 1. Asociația Științifică a Inginerilor și Tehnicienilor – organizarea prefesională de masă înființată în 1951.
2. Inscripție pe emisiunea poștală românească pusă în circulație în 1957 cu ocazia celui de al II-lea Congres ASIT.

A.G.I.R. 1. Asociația Generală a inginerilor din România, asociația profesională înființată la Iași în 1918. În 1951 a schimbat denumirea în Asociația Științifică a Inginerilor și Tehnicienilor (A.S.I.T.).
2. Emisiune pusă în circulație în anii 1943, 1945 și 1947.

A.I.E.P Asociația Internațională a Experților Filatelic (Association Internationale des Experts Philatèliques – A.I.E.P) – asociație intenațională neguvernamentală înființată în 1951 cu sediul în Viena, având ca scop înlesnirea schimbului de idei, opinii și experiență asupra tot cea ce este în legătură cu expertiza filatelică.

A.I.J.P. Asociația Internațională a Jurnaliștilor Filateliști (Association Internationale des Journalistes Philatèliques – A.I.J.P) – asociație internațională neguvernamentală constituită în 1962, la Praga, cu sediul în Paris, având drept scop reunirea pe scară internațională a ziariștilor și autorilor de lucrări filatelice, a redactorilor și editorilor de ziare, cataloage și publicații filatelice.

A.R.L.U.S. Asociația pentru Legăturile de Prietenie cu uniunea Sovietică a fost înființată de Partidul Comunist Român în 1944. Poșta română din era comunistă a emis mai multe mărci poștale dedicate A.

ASTROFILATELIE Ramură a filateliei tematice, care se ocupă de colecționarea și studierea mărcilor și pieselor filatelice ce au ca subiect cucerirea și cercetarea cosmosului.

A&T Supratipar cu valoarea schimbată aplicat de Poșta Franceză pe mărci poștale franceze pentru colonii din 1881, folosite în teritoriile Annam și Tonkin, începând din 1888. Este cunoscut și sub forma A-T.

ATELIA TIMBRULUI Imprimerie înființată la Iași în ianuarie 1856 de domnitorul Grigore Alexandru Ghica pentru tipărirea „Timbrului domnesc”. Aici au fost realizate, în 1858, primele mărci poștale românești, folosindu-se de o presă cu balansier și contor, achiziționată în 1857 de la Viena.

ATESTAT Act prin care se confirm autenticitatea unui lucru, a unui obiect; în filatelie, certificate care atestă autenticitatea unei mărci poștale, ștampile poștale etc.

AUREOLĂ Efect graphic nedorit, present ca o zonă luminoasă în jurul efigiei. Se întâlnește la mărciule litografiate ca rezultat al retușării insuficient de îngrijite, cu penelul, a fondului din jurul efigiei. Retușul avea scopul reintroducerii unei demarcații clare într efigia propriu-zisă și fond, demarcația care a dispărut cu timpul datorită uzurii prin folosire îndelungată a pietrei litografice.

AUS Termne în limba germană cu sensul „din” înscris pe ștampile de trecere a frontierei, împreună cu denumirea țării de proveniență.

AUTOMAT POȘTAL 1. Dispozitiv care, după introducerea unor monezi, distribuie una sau mai multe mărci poștale, carnete de mărci poștale sau cărți poștale. Primul aparat de acest fel a fost instalat la Londra în 1884.
2. Aparat pentru francarea mecanică a corespondențelor. Aparatul imprimă figurina de francare direct pe corespondență sau eliberează etichete de francate cu valori corespunzătoare taxelor poștale tarifera.

AUTOTIPIE 1. Procedeu fotomecanic de executare a unui clișeu tipografic pe metal, pentru redarea cu aspect de semitonuri a unei imagini fotografiate, folosind descopunerea imaginii în puncte de mărimi diferite, egal depărtate între ele.
2. Clișeu zincografic cu suprafață imprimabilă formată din puncte de diferite mărimi, în funcție cu tonalitățile imaginii, obținut prin procedeul de autotipie.
3. Tipar obținut prin imprimarea cu un clișeu în autotipie.

AVIA (АВИА) Mențiune înscrisă pe cărțile, etichetele și plicurile sovietice (inclusiv ale țărilor ex-sovietice) destinate expedierilor prin poșta aeriană.

AVIANCA 1. Denumire prescurtată a Companiei Naționale Columbiene de transport Aerian (Aerovias Nacionales de Colombia, Cia Anonima) după naționalizarea SCADTA (Sociaded Colombo-Alemana de transportes Aereos) pentru care s-au supratipărit în 1950 mărci poștale cu inițiala „A”.
2. Inscripție pe mărci poștale aeriană columbiene puse în curculație în 1959 cu prilejul celei de a 40-a aniversări a companiei aeriene SCADTA.

AVION 1. Supratipar cu diferite alfabete aplicat pe mărci poștale transformate în mărci de poștă aeriană.
2. Supratipare cu silueta unor avioane întâlnite pe mărci poștale ale mai multor țări.

AVION PARTI Inscripție pe ștampile aplicate de Poșta Franceză pe corespondența poștală recomandată „paravion” prezentată la oficiul poștal după plecarea avionului.

AVIOPOCITA (АВИОПЧТА) Mențiune , în alfabet chirilic pe emisiunile poștale sovietice (inclusiv ale țărilor ex-sovietice), înscrisă pe emisiunile pentru poșta aeriană.

AVIS PORTO MAERKE Inscripție pe mărcile poștale daneze folosite în anii 1907-1915 pentru expedierea ziarelor.

AVIZ DE PRIMIRE Formular intern sau internațional prin care destinatarul unei trimiteri poștale este invitat să se prezinte la oficiul poștal pentru a o ridica.

AVIZ DE SOSIRE Obiect de corespondență de serviciu, prin care destinatarul unei trimiteri poștale este invitat să se prezinte la oficiul poștal pentru a o ridica.

AVRIC. Indicație prescurtată de loc (AVRICOURT) ce apare pe ștampila franceză cu dublu cerc „Roumanie-Avric.”, aplicată în secolul al XIX-lea pe corespondența provenită din România la intrare în Franța.

AVRICOURT Vechi punct de frontieră între Germania și Franța, loc de tranzit al corespondenței din România spre franța.

B B B

B. Supratipar aplicat în Belgia pe timbrele de serviciu destinate administrației căilor ferate. Din 1945 inițiala B. Este inclusă în desenul timbrelor de serviciu

B.A. ERITREA British Administration Eritrea – Supratipar aplicat pe unele mărci poștale britanice din perioada 1937-1942, folosite de administrația militară în anii 1948-1949 si de cea cicilă în perioada 1950-151 în fosta colonie italiană Eritrea, ocupată de armata britanică în timpul celui de-al doilea război mondial.

BAGHDAD – IN BRITISH OCCUPATION. Supratipar aplicat pe unele mărci poștale otomane din anii 1892-1899, 1901, 1905, 1909-1910, 1914 și 1916, folosite în anul 1917 în Irakul ocupat de armatele britanice.

BALKANFAHRT Denumire a călătoriei efectuate la 16.10.1929 de aeronava Zeppelin LZ-127, pe traseul Friedrichshafen-München-Viena-Belgrad-Sofia-București-Brașov-Sibiu-Alba Iulia-Cluj-Oradea-Budapesta-Brno-Wroclaw- Friedrichshafen. În timupl zborului aeronava a efectuat lansări de corespondență poștală la Semlin, Sofia, București, Sibiu, Brașov și Viena.

BALLON MONTÉ Balon cu echipaj, folosit de Poșta Franceză pentru expedierea corespondenței poștale în timpul asediului Parisiului.

BALLON NON MONTÉ Balon ușor, fără echipaj, folosit în timpul războiului franco-prusian de francezii asediați în orașul Metz (septembrie-octombrie 1870) pentru expedierea în Franța liberă a unor mesaje scrise pe foi foarte mici de hârtie, cunoscute sub denumirea de „Papillon de Metz”, după numele medicului militar Papillon, care a propus utilizarea acestui mijloc ingenios.

BAN Subunitate a etalonului bănesc din România, leul. B.-ul a fost introdus prin legea din 14/26 aprilie 1967, care – adoptând sistemul zecimal pentru sistemul bănesc - a înlocuit paraua, ca subdiviziune a unități bănești (1 leu=40 parale). Conform legislației amintite mai sus, începând cu 1 ianuarie 1868, leul se subdivide în 100 de părți denumite B-i. La 1 februarie 1868 au fost puse în circulație primele mărci poștale românești cu valoare înscrisă în B-i (Carol cu favoriți).

BANDĂ DE VALORI Ancadrament de formă geometrică al unei mărci poștale, delimitat prin una sau mai multe linii, în care se înscrie valoarea nominală a acesteia.

BANDĂ INTERMEDIARĂ Spațiu egal, mai mare sau mai mic decât o marcă poștală, neimprimat ori imprimat, situat între două sau mai multe mărci poștale. Nu trebuie confundată cu benzile de margine ale colilor de mărci poștale.

BANDEROLĂ Bandă de hârtie de diverse lățimi folosită ca banderolă (pe care se scrie adresa beneficiarului), pentru expedierea prin poștă a unor imprimate (reviste, ziare), purtând imprimată figurina unei mărci poștale (aplicată cu ștemplu manual sau mecanic), a cărei valoare reprezintă tariful poștal prevăzut pentru o astfel de expediere. Primele banderole au fost folosite în Statele Unite ale Americii în 1861. În România au fost puse în circulație nouă emisiun de banderolă, între 1870-1909.

BARATĂ Marcă postală peste care s-a una sau mai multe linii cu creionul, cu cerneală sau cu tuș, pentru a li se anula puterea de francare.

BARBÉ ALBERT Cunoscut gravor francez, gravor general al Monetăriei din Paris din 1855. I se atribuie machetarea primei emisiuni grecești tip „Hermes”, precum și a mărcilor poștale românești emisiunea „Paris” inspirate după modelul mărcilor poștale franceze „Louis Napoléon III”.

B.A. SOMALIA British Administration Somalia – supratipar aplicat pe mărcile poștale britanice din perioada 1937-1942, folosite de administrația civilă britanică în anul 1950 în Somalia ocupată de italieni.

BATH-SOMERSET Firmă engleză, exportatoare de hârtie, care a livrat și hârtia pe care s-au tipărit, în Iași, primele mărci poștale „Cap de bour”.

BAYERISCHE STAATSDRUCKERREI A. BRUCKMANN Imprimerie de stat bavareză, cu sediul în München, unde au fost tipărite, prin procedeul heliografic, emisiunile de mărci poștale românești „Încoronarea regelui Ferdinand la Alba Iulia” și „Ferdinand 60 de ani vârstă”.

B.C.A. British Central Africa –supratipar aplicat pe mărci poștale ale Companiei Britanice a Africii de Sud din anii 1890-1891, folosite între anii 1891-1895 în Africa Centrală Britanică.

B.C.O.F. – JAPAN 1946 British Commonwealth Occupation Forces – Japan 1946 – supratipar aplicat pe unele mărci poștale australiene din perioada 1937-1944, folosite în anii 1946-1949 de administrația militară australiană pe teritoriile japoneze ocupate de Australia.

BENZINĂ Se folosește la identificarea filigranelor și la îndepărtarea petelor de grăsime (aprente). B. ușoară (neofalina) are calitatea de a nu ataca duma de pe spatele mărcilor poștale. Unele cerneluri utilizate la tipărirea mărcilor poștale sunt solubile în B.

BERGER-LÉVRAULT OSCAR Librar francez (1826-1903) din Stasbourg, renumit filatelist, autor al primei liste de mărci poștale din lume, intitulat Timbres-Poste, întocmit în septembrie 1861, multiplicat litografic, din care se cunosc doar trei exemplare.

BEȘLIC Monedă turcească de argint de cinci piaștri, care a circulat și în Țara Românească.

BICIUGAȘ Cal care mână, cu biciul, caii unui poștalion, unei diligențe, brașovence. Sinonime – olac sau surugiu.

BICOLOR Marcă poștală sau întreg poștal executa (tipărit) în două culori.

B.I.E. Bureau International dEducation – supratipar vertical aplicat pe mărci poștale elvețiene din emisiunea numită „Pestalozzi”, în anul 1946, folosite ca timbre de serviciu între anii 1948-1950.

BILLET DE PORT PAYÉ Banderolă introdusă la Paris la 8 august 1653 de Jean-Jacques Renoard de Villayer, administratorul poștelor pariziene, pentru încasarea taxei poștale de un sou percepută la transportul corespondenței prin poșta locală. Pentru ca taxa să poată fi încasată de la expeditor și nu de la destinatar, a fost introdus așa-zisul B., o banderolă cu sigiliul lui Villayer și o inscripție atestând plata taxei, ziua, anul și un spațiu pentru înscierea numelui și adresei destinatarului. Banderola se înfășura pe scrisoare sau se prindea de aceasta. La predare, destinatarul semna de primire pe banderolă și aceasta era adusă de curieri la oficiul poștal, pentru a face dovada transmiterii mesajului poștal. La ofociul poștal biletele erau distruse, motiv pentru care nu se cunosc exemplare circulate, ci numai neuzate. Biletele au fost retrase din circulație în 1660. Ele sunt incluse în rândul precursorilor mărcilor poștale.

B.I.O.T. British Indian Ocean Teritory – supratipar aplicat pe mărcile poștale ale arhipelagului Seychelles, emise în anul 1926, folosite în anul 1968 pentru teritoriul britanic din Oceanul Indian.

BIRNBACH HEINRICH Colecționar german, cercetător al emisiunilor clasice românești, autor, împreună cu fratele său, Berthold B. al lucrării Moldau-Walachei (Rumänien). Die fremden und einheimischen posten bis 1875 – (Molodva-Valahia «România». Poștele străine și autohtone până în 1875). În 1933 a publicat primul studiu aprofundat consacrat reconstituirii blocurilor de report românești (Die Rekonstruktion der rumänischen Briefmarkenausgaben von 1866-1872).

BIROU DE CENZURĂ MILITARĂ 1. Birou militar care controlează presa și corespondența internă și externă. În România în timpul primului război mondial, prin decretul nr. 2798 din 14 august 1916 s-a introdus starea de asediu, înființându-se și birouri de cenzură militară în toate reședințele de județ și în marile orașe. Birourile județene utilizau ștampile mari, de formă drepunghilară, cu inscripția „CENZURAT/CENZURĂ MILITARĂ/A JUDEȚULUI ...” pe trei rânduri. Ștampilele birourilor de cenzură din orașe era de formă rotundă (dublu cerc), purtând, între cele două circumferințe, inscripția „BIROUL DE CENZURĂ MILITARĂ ...”. Se cunosc și alte tipuri de ștampilă de cenzură. Canzura militară a funcționat în România și în timpul celui de la doilea război mondial, folosind diverse tipuri de ștampile.
2. Cenzura străină în teritorii ocupate.

BIROU POȘTAL Denumire purtată în trecut de oficiile poștale.

BIROU POȘTAL FEROVIAR Subunitate poștală înființată în România în 1875, care funcționa în vagoane poștale speciale, serviciul poștal fiind îndeplinit de un oficiant superior al poștelor ajutat de un conductor poștal. Nu trebuie confundate cu oficiile poștale din gări.

BIROU POȘTAL RURAL AUTORIZAT Mică unitate poștală ale cărei conducere și gestiune erau încredințate unor persoane particulare, plătite cu remiză, amplasată în comune rurale sau urbane cu populație sub 6000 de locuitori. Primele B. s-au înființat în România în 1900 la Balș (fostul județ Romanați), Bălcești (județul Vâlcea), Peșteana (județul Gorj), Poiana (județul Dolj), Sulița (județul Botoșani) etc.

BIROU POȘTAL SUCURSAL Denumirea birourilor poștale înființate în 1865 la București (numerotate de la 2 la 5), subordonate biroului poștal central care purta nr. 1. B. erau dotate cu mărci poștale și ștampile poștale.

BIROUL INTERNAȚIONAL AL MUNCII Bureau International du Travail – BIT – instituție specializată înființată în 1919, cu sediul la Geneva, care a ctivat până în 1946 pe lângă Liga Națiunilor. Pentru serviciile acestui organism au fost emise mărci poștale de serviciu ale poștei elvețiene.

BIROUL INTERNAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE Bureau International dÉducation – BIE – organizație internațională cu sediul în Geneva, înființată în 1944, care a activat până în 1945 pe lângă Liga Națiunilor. În 1944 poșta elvețiană a transformat mai multe mărci uzuale în mărci de serviciu destinate francării corespondenței acestei organizații prin aplicarea supratiparelor B.I.E., Courrier du Bureau International dÉducation sau Bureau International dÉducation.

BISHOP HENRY Arendaș al poștei din Marea Britanie, care a creata și introdus în Anglia, în 1661, primele ștampile poștale din lume (ștempluri cu diametrul de 13mm). Inițiativa lui B. a permis verificarea duratei de tranmitere a corespondenței, ștampilele respective indicând luna și ziua preluării trimiterii.

B.I.T. (Bureau International du Travail) Supratipar liniar aplicat pe mărci poștale belgiene din 1930, folosite în același an, precum și pe mărci poștale cehoslovace din perioada 1936-1937, folosite în 1937. În 1927, cu ocazia congresului de la Berlin al acestui for, a apărut în Germnaia o emisiune de trei valori cu supratiparul I.A.A. (Internationales Arbeits-Amt).

BLANCHETĂ Formular tipărit în care se lasă spații libere pentru a fi completate. Ex.: formular de telegramă.

BLOC Grup de mărci poștale, detașate dintr-o coală, neseparate între ele. În general mărcile sunt indentice, dar pot fi și diferite, în funcție de concepția și realizarea emisiunii respective. Blocurile ajută la determinarea mai ușoară ale unor caracteristici ale emisiunii precum filigrane, danteluri, varietăți, erori etc. A nu se confunda cu bloc-coliță.

BLOC-COLIȚĂ Ansamblu format din una sau mai multe mărci poștale, tipărit de obicei pe o coală de hârtie de format mic, având pe margini ornamente și/sau inscripții. Ele pot fi dantelate – dantelura lor fiind făcută, de regulă, în casetă – sau nedantelate. Bloc-coliță se deosebește de coala mică prin condițiile în care este pus în vânzare la ghișeul poștal. Primul se vinde numai întreg, iar coala mică se poate vinde și în mărci detașate.

BLOC DE REPORT Grup de mărci poștale de aceeași valoare, ce diferă între ele prin mici particularități și au, de regulă, aceeași poziție reciprocă în grup și în cadrul colii. B. se întâlnește numai în cazul imprimării prin procedeul litografic. În imprimarea litografică, desenul original al mărcii, realizată pe o hârtie tratată special, se copiază prin presare pe piatra litografică. Pe urmele lăsate de desenul original se face desenul cu tuș litografic după care piatra litografică se gravează. După gravare piatra se unge cu cerneală și desenul se reproduce pe alte hârtii. Pentru a nu uza prematur originalul și amări productivitatea imprimării, după piatra cu desenul original se scot mai multe copii de hârtie tratată, grupate într-un fel determinat. Acest grupaj se copiază pe o lată piatră litografică care se gravează din nou, de această dată obținându-se un grup de originale, denumit matrița blocului de report. Reproducerea originalului în mai multe exemplare menține în general particularitățile inițiale ale acestuia, dar introduce la fiecare marcă din bloc noi particularități individuale ca urmare a efectuării unor corecturi a căror necesitate se impune pe parcurs. Aceste particularități vor defini tipul fiecărei mărci din bloc. După matrița blocului se scot pe hârtie tratată atâtea clișee câte sunt necesare pentru constituirea unei planșe. Planși, deci și coala imprimată va avea un „corp principal”, format dintr-un număr întreg de blocuri, și una sau două anexe, formate din părți ale blocului. Toate aceste clișee se asamblează, obținându-se asamblajul de transfer, care corespunde planșei și viitoarei coli. Acesta se copiază pe piarta litografică de imprimare, care se folosește pentru imprimarea propriu-zisă, pînă la terminare tipăririi comenzii sau la uzarea comletă. Studiul caracteristicilor blocului de report stă la baza filateliei științifice, permițând reconstituirea din mărci disparate.

B.L.P. Inițialele cuvintelor în limba italiană „Buste-Lettere-Postali”, supratipărite în perioada 1921-1923 pe mărci poștale uzuale italienești pentru a servi la francarea plicurilor imprimate cu reclame, cedate de poștă unor instituții de ajutor pentru invalizii din război, cu un rabat în folosul acestora.

BLUE BOY Denumire filatelică a mărcii de poștă locală emisă în 1848 de căpitanul de poștă Daniel Bryan din Alexandria (SUA – Virginia). Marca de format rotund, cu textul ALEXANDRIA/POST OFFICE și valoarea nominală 5 (cenți) în centru, imprimată în negru pe două categorii de hârtie, chamoix și albăstruie. Pe hârtie albăstruie este cunoscut într-un singur exemplar care în 1981 a fost vândut unui colecționar cu un milion de dolari americani.

B.M.A. ERITREA British Military Administration Eitrea – supratipar aplicat pe unele mărcii poștale britanice din perioada 1937-1942, folosite în anii 1948-1952, în fosta colonie italiană Eritrea, după ocuparea ei de către armata britanică în timpul celui de-al doilea război mondial.

BOARD OF EDUCATION. Supratipar dispus în trei rânduri, aplicat pe unele mărci poștale britanice din perioada 18887-1900 și 1902-1910 folosite între anii 1901-1904 ca mărci poștale de serviciu de către Ministerul Instrucțiunii Publice.

BON PENTRU TELEGRAMĂ Denumire a formularelor pentru telegrame specială folosite în România între 1900-1914. Bonurile aveau mărci poștale fixe din emisiunea „Spic de grâu”, în valoare de 50, 60, 75, 80 de bani și 1 leu, fiecare dând dreptul cumpărătorului să înscrie textul telegramei în limita cuvintelor indicat în raport cu valoarea mărcii poștale înscrise pe el. Bonul astfel completat putea fi depus la cutia de scrisori aflată la oficiul poștal sau la cutiile de scrisori din oraș.

BOULE DE MOULINS Denumire sub care este cunoscută corespondența transmisă din franța liberă în Parisul asediat în timpul războiului franco-prusian (1870-1871). Corespondența adresată biroului poștal din Moulins, localitate situată în centrul franței, era introdusă în cutii din zinc, închise etanș și lansate în apa Senei, în zona Bray sur Seine. Ajunse pe această cale în Paris ele erau culese cu plase. Corespondență din această categorie sunt foarte rare.

B.R.A. British Railways Administration – supratipar cu adăugire „-5-Five cents” aplicate pe marca poștală chineză de ½ c. Din 1989, folosită în China în 1900 de Administrația Căilor Ferate Britanice.

BRADBURY WILKINSON&CIE. Institut de arte grafice din Londra, la care au fost imprimate mai multe emisiuni românești – 1906 – Îngerii, 1906 – Carol I, 40 de ani de domnie, 1907- Obolul și 1931 – Carol al II-lea.

BRAȘOVEANCA Trăsură pentru șase persoane, acoperită cu coviritr de teletin, capitonată în interior, cu scaune dispuse pe câte un leagăn, având pentru bagaje mici lădițe sub fiecare scaun, trasă de opt pe vreme bună și 10-12 cai pe timp ploios.

BREȘĂ Întrerupere de minimum 1mm în desenul unei mărci poștale.

BRITISH PROTECTORATE/OIL RIVERS Supratipar aplicat în 1892 pe mărcile poștale britanice din anii 1881-1887.

BRITISH SOUTH AFRICA COMPANY Inscripție pe mărcile poștale puse în circulație în Rhodesia de compania comercială britanică „British South Africa Company”, care a deținut în acest teritoriu monopolul poștei până în 1925.

BUITEN BEZIT Posesiune exterioară în limba olandeză – supratipar aplicat pe mărci poștale olandeze din 1902-1903, folosite în 1908 în fostele Indii Olandeze.

BULETIN DE EXPEDIERE Formular cu sau fără marcă poștală fixă, completat de expeditor, care însoțește un colet expediat prin poștă.
Formular cu marcă poștală fixă cu denumirea „COLET POȘTAL”, care se aplică direct pe trimiterea poștală și pe care expeditorul menționează numele, adresa destinatrului, conținutul și valoarea trimiterii.

BULIN DE SIGILARE Etichetă rotundă, ovală sau de alt format, cu diverse inscripții, utilizată pe scară largă la închiderea scrisorilor autorităților de stat și ale altor instituții. B. este folosit și de poștă, în special pentru închiderea scrisorilor deteriorate în timpul transportului.

BURELAJ Desen executat din linii fine, dispuse în diverse poziții, care servesc drept fond și din care se detașează desenul tematic al mărcii.

BUROU AMBULANT DUNARÉN Inscripție pe ștampilele folosite în perioada 1883-1889 de serviciile poștale ambulante române cu conductori poștali români, pe vapoarele companiei D.D.S.G. ce navigau pe Dunăre între Turnu Severin și Galați.

No comments:

Post a Comment

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics