The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Friday, July 13, 2007

Primul pas

HOTĂRÂRE nr. 42 din 22 ianuarie 2004 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "ROMFILATELIA" - S.A., ca filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.

În temeiul art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, precum şi a prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1
(1) Se înfiinţează Societatea Comercială "ROMFILATELIA" - S.A., denumită în continuare ROMFILATELIA - S.A., ca filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.

(2) ROMFILATELIA - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., este persoană juridică română care se organizează ca societate comercială pe acţiuni şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2
ROMFILATELIA - S.A. are sediul în municipiul Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, sectorul 5, obiectivul II, clădirea nouă.

Art. 3
(1) Capitalul social iniţial al ROMFILATELIA - S.A. este în întregime subscris şi vărsat de Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., în calitate de acţionar unic, în valoare de 30.047.000.000 lei, corespunzător unui număr de 300.470 de acţiuni.
(2) Capitalul social iniţial al ROMFILATELIA - S.A. se constituie prin preluarea cotei corespunzătoare din activul patrimonial al Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., aferentă activităţii desfăşurate de fosta Direcţie specializată Romfilatelia din cadrul acesteia, stabilită pe baza datelor aferente Direcţiei specializate Romfilatelia din situaţiile financiare întocmite la data de 31 decembrie 2003, precum şi din alte aporturi în numerar şi în natură ale Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.
(3) Aportul în numerar al Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. se ridică la suma de 24.500.000.000 iei, care este vărsat integral în momentul înfiinţării ROMFILATELIA - S.A.
(4) Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. aduce ca aport în natură la capitalul social al ROMFILATELIA - S.A. şi imobilul situat în Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, sectorul 5, format din construcţia denumită obiectivul II - clădirea nouă, terenul aferent şi spaţiile comerciale filatelice.
(5) Predarea-preluarea activului şi pasivului între Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. şi ROMFILATELIA - S.A. se face pe bază de protocol de predare-primire, încheiat provizoriu în decurs de maximum 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(6) Protocolul de predare-primire prevăzut la alin. (5) va căpăta caracter definitiv în urma auditării situaţiilor financiare prevăzute la alin. (2), ce va avea loc în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(7) În situaţia în care valoarea capitalului social stabilită prin protocolul de predare-primire definitiv este diferită de cea prevăzută în anexa la prezenta hotărâre, înregistrarea rectificării corespunzătoare la oficiul registrului comerţului va fi solicitată în termen de maximum 60 de zile de la data la care protocolul de predare-primire prevăzut la alin. (5) a devenit definitiv.

Art. 4
(1) ROMFILATELIA - S.A. are ca obiect principal de activitate emiterea, punerea şi retragerea din circulaţie de timbre şi efecte poştale.
(2) ROMFILATELIA - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu.
(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se transferă ROMFILATELIA - S.A. dreptul exclusiv:
a) de a emite, de a pune şi de a retrage din circulaţie timbre şi efecte poştale;
b) de a distribui şi comercializa timbre poştale.
(4) De asemenea, ROMFILATELIA - S.A. poate distribui şi timbre fiscale, conform prevederilor legale.

Art. 5
(1) Personalul din cadrul Direcţiei specializate Romfilatelia a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. este preluat de ROMFILATELIA - S.A. şi se consideră transferat.
(2) Până la încheierea contractului colectiv de muncă al ROMFILATELIA - S.A., personalul transferat va beneficia de drepturile de salarizare şi de personal avute sau, după caz, în vigoare la data transferării, corespunzătoare posturilor ce urmează să fie ocupate, precum şi de alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 6
(1) ROMFILATELIA - S.A. este condusă de adunarea generală a acţionarilor, formată din reprezentanţii acţionarilor, şi este administrată de consiliul de administraţie.
(2) Pe perioada în care Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. este unic acţionar al ROMFILATELIA - S.A., adunarea generală a acţionarilor a acesteia desemnează reprezentantul în adunarea generală a acţionarilor ROMFILATELIA - S.A.
(3) Convocarea, cvorumul şi atribuţiile adunării generale a acţionarilor sunt prevăzute în statutul ROMFILATELIA - S.A.
(4) Consiliul de administraţie al ROMFILATELIA - S.A. este format din 5 membri aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Dintre membrii consiliului de administraţie, adunarea generală a acţionarilor îl desemnează pe preşedintele acestuia.
(5) Pe perioada în care Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. este acţionar unic la ROMFILATELIA - S.A., membrii consiliului de administraţie şi preşedintele acestuia sunt numiţi la propunerea adunării generale a acţionarilor Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.
(6) Preşedintele consiliului de administraţie este şi directorul general al ROMFILATELIA - S.A., care asigură conducerea executivă a acesteia. Directorul general exercită conducerea executivă a ROMFILATELIA - S.A. în baza unui contract de performanţă, anexă la contractul individual de muncă, încheiat în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar.

Art. 7
(1) În cadrul ROMFILATELIA - S.A. va funcţiona Comisia filatelică, organism cu atribuţii în domeniul timbrelor şi efectelor poştale.
(2) Componenţa, atribuţiile şi modul de funcţionare ale Comisiei filatelice se aprobă prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei.

Art. 8
Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 371/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome "Poşta Română", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 6 iulie 1998, se modifică în mod corespunzător.

-****-

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
Dan Nica

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Elena Dumitru

p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

4 comments:

 1. Din pacate, lipseste o parte a HG 42 (poate cea mai interesanta): Organul de reglementare in comunicatii de la acea data avea obligatia de a intocmi norme de lucru pentru aceasta Romfilatelie. De ce este important acest lucru? Pentru ca tocmai lipsa unor norme clare de punere in circulatie si de comercializare pe partea de filatelie a permis conducerii acestei intreprinderi sa-si faca propriile reguli (nu este un secret faptul ca directorul general al societatii a ocupat o functie in cadrul MCTI; cu ajutorul fostilor colegi, a reusit sa blocheze orice incercare a organului de reglementare de a realiza un regulament de functionare). O fi chestia asta trafic de influenta, sau se incadreaza altfel de catre organele abilitate?

  ReplyDelete
 2. În prostia asta de HG se stipulează ceva de Comisia Filatelică. Comisie care, înainte de apariţia Romfilateliei era prezidată chiar de către directorul general al Poştei Române şi se subordona ministrului comunicaţiilor. După înfiinţarea acestei întreprinderi-căpuşă, comisia filatelică a fost subordonată actualei conduceri. Adicătelea, nu mai este imparţială, nu mai poate lucra decât la ordinul donşoarei Cristina Popescu, hotărârile comisiei fiind clar influenţate de interesele "economice" ale Romfilateliei, nu de buna practică şi de conduita filatelică normală, în conformitate cu recomandările Federaţiei Internaţionale de Filatelie. Aşa s-a ajuns la adevărate aberaţii în ceea ce priveşte actuala politică de emisiune. Citiţi ce-a scris autorul blogului despre emisiunile ilegale.
  Heeeiii!!!! MCTI-ul!!!! Aude cineva, sau dşoara Popescu mai are legături tari pe-acolo?

  ReplyDelete
 3. Actualul director general al Romfilatelia s-a lăudat în mai multe rânduri că această hotărâre de guvern a fost făcută de firma de avocatură care ulterior şi-a oferit serviciile societăţii, pentru un onorariu destul de bun, după cum s-a scris prin presă. Nelămurirea mea este cine a încheiat contractul cu această casă de avocatură (dacă s-o fi încheiat) şi cu ce împuternicire, din partea cui, căci acţionarul (Poşta Română) zice că nu ştie nimic. Chestia e că şi în Legea 31/90 zice câte ceva de actele comerciale şi angajamentele luate în numele unei societăţi în curs de înfiinţare, adică o societate care nu are încă un "J" de la Registrul Comerţului. Măi fraţilor, în ţara asta chiar se poate face orice?

  ReplyDelete
 4. de ce nu ii intrebati pe cei care au lucrat asiduu la aceasta parodie de act legislativ, ilegal inca de la conceperea lui. s-a facut in laboratoarele mcti si ale postei.acum fiecare da vina pe celalalt. atat de multe lucruri incalca hotararea incat cred ca nu gasesti paragraf fara sa incalce o prevedere legala sau constitutionala. si uite ca merge! si se pare ca nimeni nu VREA sa se reintre in normalitate.de ce? asta este o alta poveste. vaveni cu siguranta si vremea cand se va putea afla adevarul.

  ReplyDelete

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics