The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Tuesday, July 31, 2007

Comunicat - Conferinţa Naţională FFR

_____________________________________________________________________
FEDERAŢIA FILATELICĂ ROMÂNĂ
Fondată în 1891
Str. Boteanu nr. 6, Sector 1 - 010027 Bucureşti, C.P. 1-29, România
Tel.: 0040-21-313.89.21; 313.10.07
Tel./Fax: 0040-21 - 310.40.04; e-mail: federatia_filatelica@yahoo.com
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
C O M U N I C A T

În ziua de 30 iunie a.c., a avut loc CONFERINŢA NAŢIONALĂ a Federaţiei Filatelice Române (FFR). Au participat 27 de membri ai Federaţiei şi membri ai Comitetului Director absentând: Arsenie Arădean (Timişoara), Coriolan Chiricheş (Botoşani), Viorel Nicolau (Neamţ), Dan Dobrescu, Dumitru Dumitru, Cristian Scăiceanu, Marian Vasile (Bucureşti). Şedinta fiind deschisă au fost prezenţi şi filatelişti care au dorit să participe la lucrările conferinţei.
Ordinea de zi:
- Prezentarea rapoartelor, bilanţului şi a proiectelor de planuri şi bugetul de venituri şi cheltuieli
- Interpelări şi moţiuni
- Hotărâri privind materialele şi propunerile prezentate
- Diverse
Mapa cu materiale supuse dezbaterii Conferinţei Naţionale a cuprins:
- Raportul Biroului Executiv al Comitetului Director
- Rapoarte ale membrilor Biroului Executiv
- Raportul Comisiei de Cenzori
- Bilanţul contabil şi contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul anterior
- Proiectul MANIFESTĂRI CULTURALE FILATELICE şi CARTOFILE şi atribuirea organizării manifestărilor filatelice naţionale
- Propunerile de măsuri privind organizarea ZILEI MĂRCIII POŞTALE ROMÂNEŞTI şi a ZILEI FILATELISTULUI
- Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2008
Mapa poate fi consultată de cei interesaţi la Biblioteca FFR.
La început, conform prevederilor statutare, s-a supus la vot aprobarea lucrărilor Conferinţei Naţionale din 23 septembrie 2006, care au fost aprobate în unanimitate.
Dl. preşedinte Leonard Paşcanu a prezentat raportul Biroului Executiv al Comitetului Director , după care au urmat intervenţii ale celor prezenţi. Dl. Traian Serendan (Braşov) arată că este inutilă discuţia despre persoanele care nu sunt de faţă şi care critică activitatea federaţiei. A critica e egal cu a lovi pe la spate. Dl. Al. Bartoc a considerat că evenimentul cel mai important pentru viitorul apropiat rămâne EFIRO 2008, în rest vom vedea după. S-au depus 98 de cereri (= 358 feţe de panou) fapt fără precedent în filatelia românească. Dl. Şerban Drăguşanu: La EFIRO 2007 s-au calificat 27 de exponate pentru EFIRIO 2008. Mulţumeşte sponsorului A.F. Braşov (Victor Iordache). A prezentat sediul în urma modernizării şi care este la nivelul oricărui alt sediu de profil european. Îi invită pe cei care critică activitatea federaţiei să se implice concret în realizarea celor arătate. Dacă au fost invitaţi în mod repetat la o discuţie pentru a lămuri lucrurile şi ei au refuzat, ce se mai poate face !? Statutul trebuie îmbunătăţit. Dl. Tavitian arată ca la Constanţa sunt şanse pentru a concura clubul filateliştilor bucureşteni. De criticat e uşor ! Mulţumeşte celor care au sprijinit JUNIMEA 2006. Dl. Victor Iordache (Braşov) a demonstrat concret ce înseamnă să fii comisar naţional la o expoziţie internaţională. Costurile personale pentru expoziţia la care a reprezentat România au depăşit 700 de euro din buzunarul propriu, plus eforturile fizice şi stresul la care eşti supus, în timp ce cei 11 (unsprezece) reprezentanţi ai Postei Romane, pur şi simplu, s-au aflat în excursie. Nu avem proceduri clare privind activitate comisarilor. Să se ştie clar care sunt paşii la oricare manifestare. Atrage atenţia supra modului defectuos în care sunt întocmite documentele de catre secretara F.F.R. Au fost probleme mari şi cu jurizarea la Petersburg. În legătură cu cei care fluieră de după gard, membrii Comitetului Director ar trebui să se implice mult mai mult. În situaţia în care federaţia este tratată de C.N. Poşta Română în modul prezentat în raport, propune retragerea FFR de la EFIRO 2008. Dl. Doroş (Bacău) a vorbit despre situaţia exponatelor şi despre unele amendamente ce trebuie introduse în Statut. Conferinţa îl însărcinează cu revizuire în ansamblu a statutului şi prezentarea propunerilor în cel mai scurt timp. Doreşte revigorarea maximafiliei. Dl. Silviu Dragomir (Bucureşti) propune sancţionarea celor care nu prezintă dovezi concrete a celor afirmate cu scop denigrator. Face câteva propuneri privind EFIRO 2008. Dl. Francisc Ambruş (Bucureşti) arată că filateliştii trebuie să se implice mai mult în realizarea revistei FILATELIA şi a site-ului federaţiei şi invită la colaborare directă. Dl. Teodor Melnic (Bucureşti) prezintă aspecte legate de EFIRO 2007 în calitate de preşedinte al juriului. EFIRO 2008 este un examen, în primul rând al filateliştilor români. Ei fac imaginea României filatelice. Să armonizăm acele puncte de vedere care sunt diferite. Unii n-au cum să înţeleagă ce înseamnă cu adevărat filatelie. Nu avem nevoie de sancţiuni, de excluderi etc. Din păcate numai Congresul poate decide. Dl. Gabriel Nicolae (Constanţa) pune problema cartofiliei arătând ce lucruri frumoase s-au realizat în ultimii ani. Dl. Mureşan (Cluj) atrage atenţia asupra modului de organizare a EFIRO 2008 unde sunt investiţi peste trei milioane de euro, fiind o totală lipsă de transparenţă în modul de organizare şi cheltuire a bugetului acordat. A se vedea site-ul EFIRO 2008. Nu este un eveniment al administraţiei poştale româneşti, ci al naţiunii române cu mari implicaţii în promovarea imaginii României. Atrage atenţia asupra suprapunerii manifestărilor filatelice şi, în special, a târgurilor colecţionarilor. Dl. Sergiu Ganea (Suceava) s-a referit la politica falimentară a emitenţilor de marcă poştală românească contemporană. La Timişoara mi s-a bătut obrazul că am ridicat o astfel de problemă în faţa oficialităţilor străine. Realitatea trebuie cunoscută. Felicită colectivul de redactare al revistei FILATELIA. Dl. Sergiu Găbureac (Bucureşti) arată că raportul prezentat in Comunicatul din 4 noiembrie 2006 a fost cam dur, dar reflectă în mare măsură realitatea. Nu se poate vorbi de falimentul filateliei româneşti, ci al mărcii poştale româneşti contemporane (1965-2007) prin politicile practicate de o „firmă căpuşă” şi antecesoarele ei, legalizată de Guvernul României ca atâtea altele, care au distrus munca a generaţii de români. În discuţia cu Dl. ministru şi reprezentanţi ai Poştei Române am căzut de acord că lucrurile nu sunt în regulă şi au fost solicitate propuneri din partea noastră (n.n – au fost depuse pe 12.07.2007 la C.N. Poşta Română). Cei care cârcotesc sunt de fapt uneltele altora, ceea ce ţine de personalitatea fiecăruia şi de condiţia sa morală. Unii au fost invitaţi de 4-5 ori să-şi spună of-urile dar curajul le-a lipsit. Studiul filatelic şi cartofil a cunoscut rezultate spectaculoase în ultima perioadă. El trebuie mai mult sprijinit. La revistă se simte, deseori, lipsa materialelor. E uşor să critici, mai greu e să scrii ceva ! Laudă sediul AFB, felicită echipa de realizatori şi arată că aşa ar fi trebuit să se implice administraţia poştală de la bun început. Statutul FFR trebuie rescris. Dl. Victor Codreanu (Constanţa) a ridicat probleme privind activitatea cu tineretul. Dl. Buduru (Giurgiu). La anul se împlinesc 60 de ani de la înfiinţarea primului cerc filatelic. De la 666 de membri am ajuns la 21. A scos o lucrare filatelică cu tematica ciuperci, sponsorizată de Primăria Giurgiu. Cezar Vasilescu (Bucureşti) mulţumeşte tuturor filateliştilor care l-au ajutat în promovarea filateliei în rândul tinerilor. Face apel la unitate, spirit de echipă şi reconciliere între cele trei forţe. Dl. Lörincz (Satu Mare) pune problema comerţului filatelic extrem de slab dezvoltat în România şi acaparat de neprofesioniştii din Romfilatelia.
Dl. preşedinte al FFR, Leonard Paşcanu, încheie arătând că toate eforturile noastre sunt îndreptate spre o comportare cât mai onorabilă a filateliştilor români în organizarea, promovarea şi participarea la EFIRO 2008. După acest mare eveniment fiecare vom reveni la activităţile noastre personale curente. Mulţumeşte tuturor pentru eforturile pe care le fac în menţinerea interesului pentru marca poştală românească care este unul dintre cei mai vizibili vectori de imagine a României, făcut tot mai invizibil de către ROMFILATELIA. De fapt, nu cu C.N. Poşta Română sunt probleme, ci cu ROMFILATELIA care nu respectă normele şi nu are o politică poştală aliniată la nivelul administraţiilor poştale europene. Nu înţelegem de ce sunt tolerate asemenea stări de lucruri, care fac mari deservicii companiei şi ţării. Felicită pe toţi expozanţii români care au obţinut, de fiecare data rezultate meritorii, la expoziţiile internaţionale la care au participat. Ştie ce eforturi financiare şi cât timp alocă cei cu funcţii în cadrul asociaţiilor, cluburilor (membri ai FFR) pentru promovarea acestui hobby, realizând, totodată promovarea imaginii României şi a produselor ei poştale.
În încheiere, s-au votat materialele supuse atenţiei Conferinţei Naţionale a FFR si procedura ca membrii Comitetului Director sa-si poata delega prin mandat de reprezentare un alt membru al C.D. in cazul cand nu pot fi prezenti la sedinte din motive obiective. Toate materialele au întrunit votul unanim al delegaţilor.
Sergiu Găbureac
purtător de cuvânt (gsm_as@yahoo.com)
Rugăm pe toţi filateliştii şi cartofilii, precum şi pe persoanele interesate, care au adresă de e-mail să ne trimită un scurt mesaj pentru a fi înregistraţi în banca noastră de date. Anunţaţii pe colegii filatelişti şi cartofili de existenţa unor asemenea canale de comunicare. Vă mulţumim.

No comments:

Post a Comment

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics