The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Friday, July 13, 2007

După ei potopul

ORDIN Nr. 118 din 22 martie 2004 privind desemnarea unor persoane juridice de drept privat responsabile cu îndeplinirea obligaţiilor care decurg din ratificarea de către România a Convenţiei U.P.U.

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 278 din 30 martie 2004

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei,
în temeiul prevederilor art. 65 din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 642/2002,
ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Poştale Universale de la Beijing (1999),
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 42/2004 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "ROMFILATELIA" - S. A., ca filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S. A.,
ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite prezentul ordin.

ART. 1
(1) Se deleagă Companiei Naţionale "Poşta Română" - S. A. îndeplinirea obligaţiilor care decurg pe plan naţional şi internaţional din ratificarea de către România a Convenţiei Uniunii Poştale Universale, a Aranjamentului serviciilor de plată ale poştei şi a regulamentelor lor de aplicare privind activităţile comerciale şi operaţionale referitoare la toate serviciile poştale prevăzute în aceste acte, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2).
(2) În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 42/2004 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "ROMFILATELIA" - S. A., ca filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S. A., se deleagă Societăţii Comerciale "ROMFILATELIA" - S. A. îndeplinirea obligaţiilor care decurg pe plan naţional şi internaţional din ratificarea de către România a Convenţiei Uniunii Poştale Universale şi a regulamentelor de aplicare a acesteia privind emiterea, punerea şi retragerea din circulaţie de timbre şi efecte poştale şi distribuirea şi comercializarea timbrelor poştale.
(3) În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, între Compania Naţională "Poşta Română" - S. A. şi Societatea Comercială "ROMFILATELIA" - S. A. se va încheia o convenţie prin care se va transmite către Compania Naţională "Poşta Română" - S. A. dreptul exclusiv privind distribuirea şi comercializarea timbrelor şi efectelor poştale destinate atestării plăţii contravalorii serviciului poştal.
(4) Societatea Comercială "ROMFILATELIA" - S. A. are dreptul să încheie convenţii cu Compania Naţională "Poşta Română" - S. A. şi cu orice altă entitate privind transmiterea dreptului de distribuire şi comercializare a timbrelor poştale cu valoare filatelică.

ART. 2
Compania Naţională "Poşta Română" - S. A. şi Societatea Comercială "ROMFILATELIA" - S. A. participă la lucrările organismelor şi organizaţiilor internaţionale specializate în domeniul poştal şi asigură condiţiile de integrare a serviciilor poştale române în cadrul serviciilor poştale internaţionale şi de aliniere la standardele tehnologice şi de calitate ale acestor servicii, recunoscute pe plan mondial.

ART. 3
Compania Naţională "Poşta Română" - S. A. şi Societatea Comercială "ROMFILATELIA" - S. A. îşi vor desfăşura activitatea internaţională în baza legislaţiei poştale în vigoare, având competenţa de a încheia acorduri operaţionale cu alţi operatori care participă la exploatarea şi dezvoltarea serviciilor poştale, respectiv a activităţii filatelice.

ART. 4
În funcţie de evoluţia care se va înregistra în cadrul serviciilor poştale, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei va putea desemna şi alte persoane de drept public sau privat responsabile cu îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din ratificarea de către România a actelor Uniunii Poştale Universale.

ART. 5
Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 253/2002 privind desemnarea Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. ca persoană juridică de drept privat responsabilă cu îndeplinirea obligaţiilor care decurg din ratificarea de către România a Convenţiei Uniunii Poştale Universale, a Aranjamentului serviciilor de plată ale poştei şi a regulamentelor lor de aplicare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 8 octombrie 2002.

ART. 6
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi dus la îndeplinire de Compania Naţională "Poşta Română" - S. A. şi Societatea Comercială "ROMFILATELIA" - S. A.

Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
Dan Nica

2 comments:

  1. În urma acestei reglementări, CN Poşta Română s-a văzut în situaţia de a nu-şi mai putea îndeplini obiectul de activitate, deoarece comercializarea mărcilor poştale era o activitate exclusivă a Romfilateliei. Adică, eu, Poştă, cea mai mare companie din ţară, să nu îmi mai pot vinde pripriile timbre! Aşa ceva numai în România se putea întâmpla!...

    ReplyDelete
  2. halucinant! si asta numim tara europeana? suntem de rasul lumii. asa ne trebuie daca toleram toate scursurile in posturi de conducere. se pare ca nica da ordine de modificare a unei legi. unde este posibil asa ceva?

    ReplyDelete

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics