The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Friday, September 5, 2008

Noi fraude apar la S.C. ROMFILATELIA S.A.

trimite Trimite prin Y!M
Leonard PAŞCANU – Preşedinte al FFR

De la înfiinţarea fără un studiu economic prealabil, în anul 2004, de către Gabriel Mateescu, fostul director general al C.N. Poşta Română S.A., a firmei „căpuşă” S.C. Romfilatelia S.A., cu scopul ascuns de a devaliza acţionarul unic, care este C.N.P.R., filateliştii au semnalat numeroase fraude şi nereguli făptuite din ordinul directoarei Cristina Popescu. Cei care trebuiau să ia măsuri şi să stopeze aceste fraude, respectiv miniştrii UDMR ai Comunicaţiilor şi Directorul general al C.N.P.R. au fost legaţi de „mâini şi de picioare” de protecţia acordată securistei de la Romfilatelia de Primul-ministru al României – dl. Călin Popescu-Tăriceanu, care sensibilizat de numeroasele „atenţii” ale directoarei i-a ordonat ministrului Zsolt Nagy să nu ia nicio măsură împotriva neregulilor din S.C. Romfilatelia S.A., constatate chiar de către Autoritatea de Control a Guvernului.
Ca o confirmare a celor susţinute mai sus este şi faptul că deşi C.N. Poşta Română S.A. este acţionarul unic la S.C. Romfilatelia S.A. aceasta nu are niciun reprezentant în Consiliul de Administraţie al firmei „căpuşă” pentru ca interesele Poştei să poată fi apărate. Deci Poşta Română varsă toţi banii la Romfilatelia, iar deciziile sunt luate de „băieţii si fetele deştepte” din Ministerele Comunicaţiilor şi Finanţelor. Este foarte bună ingineria ca unii să pună banii şi alţii să-i cheltuiască pe cadouri şi protocoale oferite la mai marii zilei. Domnul ministru al Comunicaţiilor - Károly Borbély - consideră această furăciune financiară un fapt normal, atâta timp cât nu i-a nicio măsură. Noi aşteptăm ca mafia timbrelor din Romfilatelia, patronată de directoarea Cristina Popescu sub protecţia personală a domnului Călin Popescu-Tăriceanu, să ajungă la DNA, acolo unde îi este locul. Până atunci ne facem datoria şi semnalăm fraudele pentru ca Parchetul să se poată autosesiza.
După dezvăluirea d-lui Sergiu Găbureac din revista Filatelia nr. 5 privind propaganda comunisto-ceuşistă făcută de Romfilatelia în rândul copiilor şi a tineretului, prin intermediul timbrelor cu Ceauşescu din plicurile filatelice seria 1779, o nouă fraudă apare la iveală. În anul 2006 S.C. Romfilatelia S.A. a pus în circulaţie emisiunea de mărci poştale Jocurile Olimpice de iarnă în data de 01.02.2006. Din pliantul de prezentare a emisiunii, editat chiar de S.C. Romfilatelia S.A., citim în caseta tehnică: „1 plic a emisiunii .... 850 buc. Echipate cu blocul emisiunii, numerotate şi obliterate cu ştampila a emisiunii”. După cum bine cunosc toţi filateliştii şi ar trebui să cunoască şi cei din C.N.P.R. şi M.C.T.I., un tiraj anunţat şi executat rămâne definitiv. În funcţie de tiraj, filateliştii fac achiziţii atât pentru mărcile poştale, cât şi pentru plicurile „prima zi” a emisiunii. Aceste tiraje nu pot fi mărite ulterior nici la mărcile poştale, nici la plicurile „prima zi”, deoarece această fraudă ar fi în detrimentul filateliştilor şi al cataloagelor de mărci poştale. Cu toate acestea Romfilatelia încalcă cele mai elementare dispoziţii ale Uniunii Poştale Universale şi fraudează filateliştii cu largul concurs al ANRCTI condus de liberalul Dan Georgescu, „un securist de-al meu” după cum afirmă cu tandreţe Cristina Popescu. Timp de patru ani preşedintele ANRCTI, dl. Dan Georgescu, a încălcat legea refuzând cu premeditare să elaboreze norme privind Planurile emisiunilor filatelice, condiţiile de emitere, tipărire, punere în circulaţie şi de comercializare a timbrelor şi efectelor poştale conform, prevederilor O.G. nr. 31/2002 privind serviciile poştale, deşi a primit solicitări în scris în acest sens atât din partea C.N. Poşta Română S.A., a Fabricii de Timbre şi a Federaţiei Filatelice Române. Aceste ilegalităţi săvârşite de dl. Dan Georgescu, subordonat direct primului-ministru Călin Popescu-Tăriceanu, sunt constatate la paginile nr. 11 şi 12 din Raportul Autorităţii de Control a Guvernului, Cancelaria Primului-ministru nr. 283/11.10.2006.
Deşi anunţă prin decizia de punere în circulaţie un număr de 850 de bucăţi plicuri „prima zi” a emisiunii, semnalăm opt astfel de plicuri având seriile mai mari de 850 de bucăţi: 0867, 0868, 1088, 1089, 1090, 1132, 1137, 1138. Ce dovedeşte existenţa acestor plicuri? Ele dovedesc fraudarea tirajului iniţial stabilit de 850 de bucăţi şi faptul că directoarea Cristina Popescu a dat drumul la tiparniţă furând prin suplimentarea tirajului banii filateliştilor. Nicio Administraţie Poştală responsabilă nu-şi excrochează proprii clienţi. Vă daţi seama dragi filatelişti cum sunteţi înşelaţi cu aşa-zisele mini tiraje la diverse timbre? 500 sau 1000 de bucăţi sunt pe hârtie şi în pliante, dar în realitate ele pot fi duble sau triple. Aplicaţiile mult trâmbiţate cu folii de argint şi de aur nu se execută sub controlul Poştei în Fabrica de Timbre. Aceste mărci poştale sunt luate din Fabrica de Timbre cu sacoşa şi duse ilegal într-o tipografie privată unde nu există niciun control al tirajelor, niciun delegat supraveghetor din partea C.N. Poşta Română S.A. Cine garantează tirajele mapelor de lux fabricate de Romfilatelia? Aceste tiraje nu sunt nici anunţate nici numerotate pentru ca tiparniţa să poată oricând porni la ordinul domnişoarei Cristina Popescu. Nu mai cumpăraţi hârtia colorată de la Romfilatelia la preţuri de parfum Chanel căci sunteţi în permanenţă înşelaţi! Poate distinsul filatelist liberal dl. Mircea Ionescu-Quintus să-şi informeze corect colegul de partid, pe dl. Călin Popescu-Tăriceanu, să nu mai protejeze mafia timbrelor din România reprezentată de directoarea Cristina Popescu. Îi atragem, de asemenea, atenţia din nou şi domnului Dan Nica, fostul ministru PSD al Comunicaţiilor să fie mai rezervat cu intervenţiile sale în favoarea preferatei subalterne Cristina Popescu, căci miroase a puşcărie în jurul Romfilateliei.
O provocăm, dacă are curaj, pe securista Cristina Popescu să ne facă plângere penală, aşa cum a mai făcut în trecut de cinci ori încercând să ne reducă la tăcere, cheltuind în interes personal banii C.N. Poşta Română S.A., din care a plătit cu neruşinare 75 de euro pe oră firmei de avocaţi ŞOVA şi asociaţii. Cele cinci plângeri penale depuse de securista Cristina Popescu împotriva mea în cârdăşie cu cozile de topor Cristian Scăiceanu şi Dan Dobrescu au fost respinse de procurori dovedind că astăzi justiţia nu mai execută orbeşte ordinele Securităţii. Ce minţi bolnave au aceste trei jalnice personaje şi cum trăiesc ele din fantomele trecutului securist, crezând că m-ar putea lichida? Cum au aprobat membrii C.A. ai Romfilateliei şi dl. Victor Vasile Florea, reprezentantul Acţionariatului Unic al C.N. Poşta Română S.A. aceste cheltuieli penale cu avocaţii lui ŞOVA făcute în detrimentul instituţiei, adică din banii statului pe care ei se prefac că-i administrează? Vor analiza procurorii cum s-au furat banii Poştei Române prin Romfilatelia aprobaţi de dl. Vasile Florea şi el fost „cadru” militar acum pensionar.
La deschiderea expoziţiei filatelice mondiale EFIRO 2008 secretarul de stat liberal Constantin Teodorescu se scuza penibil pentru defilarea pe podium a securistei Cristina Popescu cu jalnicele cuvinte: „Nu vedeţi domnule Paşcanu că tot securiştii conduc România?!” Cu astfel de politicieni nici nu-i de mirare unde a ajuns biata ţară!
Solicităm public domnului Călin Popescu-Tăriceanu cu tot respectul pentru funcţia pe care o deţine ca prim-ministru al României să se delimiteze de securista Cristina Popescu, băgată pe sub uşa Cabinetului de prietenul domniei sale Aleodor Frâncu, fost şef al Cancelariei, demascat de presă ca „breslaş” cu Cristina Popescu.
Solicităm, de asemenea, domnului Călin Popescu-Tăriceanu să dea dispoziţie ca dosarele (două la număr) privind gravele infracţiuni de la S.C. Romfilatelia S.A., preluate acum patru luni de la C.N. Poşta Română S.A. de către domnişoara Monica Gândăcioiu - consiliera personală a d-lui ministru Károly Borbély, să li se dea curs la Parchet, împiedicând astfel să fie muşamalizate aşa cum au fost cele două Rapoarte de Control din anii 2004 şi 2006.
Solicităm un control de fond al C.N. Poşta Română S.A. asupra tuturor problemelor de editare şi comercializare a mărcilor poştale efectuate de S.C. Romfilatelia S.A. în ultimii patru ani.
Deţinem documente indubitabile pentru fraudele realizate de S.C. Romfilatelia S.A., la ordinul directoarei generale Cristina Popescu, care într-o ţară dominată de normalitate ar duce-o direct după gratii, chiar dacă domnişoara Cristina Popescu încearcă poate să lase impresia că ar fi un agent acoperit cu timbre al Serviciilor Secrete Române. Curios este faptul că pentru toate ilegalităţile şi fraudele făcute domnişoara Preşedinte - Director general Cristina Popescu este plătită de C.N. Poşta Română S.A. cu un amărât de salariu lunar de 8.250 lei. De asemenea pentru activitatea desfăşurată în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. ROMFILATELIA S.A. mandatarul (Cristina Popescu) va primi o remuneraţie suplimentară lunară în cuantum de 30% din remuneraţia lunară de 8.250 lei. Mandatarul (Cristina Popescu) mai are dreptul şi la o indemnizaţie de neconcurenţă lunară în cuantum de 75% din media veniturilor brute ale mandatarului din ultimele 6 luni. În funcţie de îndeplinirea de către mandatar (Cristina Popescu) a criteriilor de performanţă, în baza unor evaluări care se vor realiza trimestrial de către Consiliul de Administraţie (în care C.N.P.R. nu are niciun reprezentant) Comitetul de remunerare va decide acordarea unei prime de bună administrare echivalentă cu o sumă fixă de 8.250 lei pentru fiecare lună în parte pentru perioada supusă evaluării. Acest furt scandalos din banii C.N. Poşta Română S.A. este aprobat în fiecare lună de dl. Victor Vasile Florea, reprezentantul Acţionarului Unic C.N. Poşta Română S.A., care de fapt nu are nicio treabă cu Poşta Română el îndeplinind funcţia de director economic în M.C.T.I. Îl întrebăm, pe bună dreptate, pe dl. director economic Victor Vasile Florea, din M.C.T.I., ce merite deosebite are domnişoara Cristina Popescu pentru ca salariul domniei sale să fie 8.250 de lei, în timp ce dl. Preşedinte Traian Băsescu este remunerat cu 6.126 lei, iar Primul-ministru Călin Popescu-Tăriceanu primeşte doar 5.172 lei? Chiar nu vă pasă de banii Poştei Române domnule director economic Victor Vasile Florea? Oricum nu trebuie să dormiţi liniştit când semnaţi ştatul de plată pentru securista Cristina Popescu domnule Florea, căci situaţiile sunt foarte schimbătoare în timpurile noastre.

Ce părere are dl. Prim-ministru Călin Popescu-Tăriceanu despre modul cum se fură banii Poştei Române de către securista Cristina Popescu? Ce părere are dl. ministru al Comunicaţiilor Károly Borbély, care prin membrii numiţi de domnia sa în C.A. şi A.G.A. legalizează furtul banilor C.N.P.R.?
Apropo domnule Prim-ministru - ce mai face subalternul dumneavoastră dl. general Constantin Gheorghe, care m-a interogat la sediul Guvernului? Mai are dosarele tovarăşei Cristina Popes
cu sau poate avea ordin să le muşamalizeze? Lăsaţi-mă să ghicesc. Parafrazând logo-ul EFIRO 2008 - Timpul trece timbrele rămân - lansăm un nou slogan filatelic - Securiştii trec timbrele rămân! (nu avem nimic cu adevăraţii profesionişti ai Serviciilor secrete şi demascăm doar profitorii din sistem).
În numărul următor al revistei vom reveni cu alte amănunte „marca Cristina Popescu” ca dosarul să-i atârne de gât din ce în ce mai greu.
(Revista Filatelia nr. 6/2008)

No comments:

Post a Comment

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics