The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Friday, December 18, 2009

Năstase - primul filatelist al țării (nu este vina lui)

"Filatelistul" Adrian Năstase, ex-premier, ex-lider social democrat, a ajuns în panteonul filateliei europene. Politicianul-colecționar, despre care s-a dovedit că a fost victima unor tranzacții cu tablouri falsificate, a fost declarat cel mai important filatelist al anului în 2005. Forul suprem al filateliștilor din Europa, FEPA, i-a acordat un premiu, Medalia pentru serviciul adus în sprijinul filateliei. Informația ne este reamintită de revista FEPA din acest an, editate cu ocazia aniversării a 20 de ani de filatelie europeană cu FEPA. Această distincție se acordă odată pe an, unei personalități care a avut o contribuție considerabilă în activitatea filatelică europeană. Nimeni nu poate nega contribuția lui Adrian Năstase. El a reușit, când a fost prim-ministru, să înființeze Muzeul Național Filatelic. Este meritul lui categoric. Dar... cei care cunosc dedesubturile afacerii, nu sunt atât de siguri că fostul premier este cel mai important personaj din viața filatelică românească. În rest... Eu am avut ocazia să-i văd "colecția" filatelică al lui Năstase. Nu trebuie să va speriați. Am văzut o colecție cronologică. Oamenii răi susțin, că de fapt, această colecție a fost adunată din cadourile împărțite de editorul mărcilor poștale românești (nu este vorba doar de Romfilatelia, ci și de înaintașii acestuia) de a lungul anilor. Halal filatelie, halal filateliști*.
* În ultimul număr al revistei philatelica.ro, am cerut editorului, Dan Dobrescu, să scoate din editorialul său o expresie care începea tot cu cuvântul „halal”. Acum, eu nu am putut să mă abțin. Scuze, domnule Dobrescu, ați avut dreptate.
*
**
Năstase - first collector of stamps from Romania(not his fault)
"Philatelist" Adrian Năstase, former prime minister, former Social Democratic leader, arrived in the pantheon of European philately. Politician-collector, who has proved that he was the victim of counterfeit paintings transactions, was declared the most important philatelist of the Year in 2005. Supreme forum of philatelists in Europe, FEPA, awarded a prize MEDAL FOR SERVICE OR SUPPORT TO PHILATELY. Information we are reminded of FEPA magazine published this spring, appeared at the European Philately will commemorate 20 years of FEPA. This award is given once a year a personality who has contributed significantly to European philatelic activity. Nobody can deny the contribution of Adrian Năstase. He succeeded when he was prime minister, to establish the National Philatelic Museum. It's definitely merit. But... those who know the ins and outs of "business", are not so sure that former prime minister is the most important figure in Romanian philatelic life. Otherwise... I have had the opportunity to see them "collection" Năstase's stamp. You should not worry. I saw a chronological romanian collection. Evil people argue that in fact, this collection was gathered from the gifts shared by Romanian postage editor (not just the Romfilatelia, but also of its predecessors) for over the years. Woe is philately, woe to their philatelists*.
* In the last issue of philatelica.ro I asked the editor, Dan Dobrescu to pull out of its editorial expression that began as the word "woe". Now, I could not refrain me. Sorry, Mr. Dobrescu, you were right.

No comments:

Post a Comment

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics