The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Thursday, December 10, 2009

Ziua Internaţională a Drepturilor Omului

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului a fost adoptată şi proclamată prin Rezoluţia Adunării Generale 217 A (iii) din 10 decembrie 1948. La 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a aprobat şi a proclamat Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Prin acest act istoric, Ansamblul a cerut tuturor ţărilor membre să publice textul Declaraţiei, ca după aceea să fie "distribuit, expus, citit şi comentat în şcoli şi alte instituţii de învăţământ, fără deosebiri dependente de condiţia politică a ţărilor sau teritoriilor".
"Adunarea Generala proclamă Prezenta Declarație Universală a Drepturilor Omului, ca ideal comun spre care trebuie să tindă toate popoarele și toate națiunile, pentru ca toate persoanele și toate organele societății să se străduiască, având aceasta declarație permanent în minte, ca prin învățătură și educație să dezvolte respectul pentru aceste drepturi și libertăți și să asigure prin măsuri progresive, de ordin național și internațional, recunoașterea și aplicarea lor universală și efectivă atât în sânul popoarelor statelor membre, cât și al celor din teritoriile aflate sub jurisdicția lor. "
*
**
The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is a declaration adopted by the United Nations General Assembly on December 10, 1948 at the Palais de Chaillot in Paris. The Guinness Book of Records describes the UDHR as the "Most Translated Document" in the world.
"Now, Therefore THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction."

No comments:

Post a Comment

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics