The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Thursday, December 3, 2009

Părintele mărcii poștale

Sir Rowland Hill (3 decembrie 1795 - 27 august 1879) este considerat creatorul mărcilor poștale adezive. Născut la Kidderminster, în Marea Britania, și-a început activitatea ca învățător, ulterior dedicându-se problemelor sociale. În 1837 publică broșura Post Office Reform; Its Importance and Practicibility, propunând deființării gratuității corespondenței pentru curteni și membrii Parlamentului, înlocuirea taxelor diferenșiate pentru trimiterile poștale, în funcție de conținut, greutate și distanță, cu o taxă unică de un penny pentru scrisorile a căror greutate nu depășea o jumătate de uncie și de doi pence pentru cele ce depășeau această greutate și circulau pe teritoriul Marii Britanii, indiferent de distanță. Noile taxe urmau să fie percepute anticipat de la expeditor și confirmate de poștă prin aplicarea unor mărci poștale adezive. Propunarea lui Hill a fost aprobată, iar la 6 mai 1840 apar primele mărci poștale adezive din lume. O perioadă lungă Hill a ocupat funcția de secretar al Cancelariei poștale. După aplicare reformei lui Hill numărul emisiunilor poștale a înregistrat o creștere rapidă. Astfel, în primul deceniu au fost emise 55 de mărci poștale, iar în deceniul următor au apărut 805 de emisiuni.
În 1879, când s-a stins din viață, Rowland Hill a fost înmormântat în abația Westminster.

No comments:

Post a Comment

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics