The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Friday, December 11, 2009

Planul emisiunilor din 2010

1. Jocurile Olimpice de Iarnă, Vancouver – 2010 (patru timbre)
2. Primele Jocuri Olimpice de Vară pentru Tineret – Singapore 2010 (o coliţă)
3. 150 de ani de la înfiinţarea Grădinii Botanice Dimitrie Brândză din Bucureşti (cinci timbre şi o coliţă)
4. Tarantule (patru timbre)
5. Rase de cai (cinci timbre)
6. Expoziţia Universală Shanghai – (Greenopolis România) – 2010 (o coliţă)
7. 150 de ani de la înfiinţarea Universitaţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (un timbru)
8. Tradiţii (4 timbre)
Romfilatelia - O societate în care produsele filatelice româneşti sunt un ambasador al României la nivel mondial şi în care filatelia este un mijloc de comunicare fără bariere de orice natura. Timbrul trebuie să devină un mijloc de educaţie a generaţiilor următoare, un punct de reper al culturii şi valorilor româneşti.
*
**
Romania 2010 - Forth-coming issues
1. Winter Olympics, Vancouver - 2010 (four stamps)
2. The first Summer Youth Olympic Games - Singapore 2010 (one sheet)
3. 150 years since the establishment of the Botanical Garden of Bucharest Brândză Demetrius (five stamps and one souvenir sheet)
4. Tarantulas (four stamps)
5. Breeds of horses (five stamps)
6. Shanghai World's Fair - (Greenopolis Romania) - 2010 (one sheet)
7. 150 years since the establishment of Alexandru Ioan Cuza University in Iași (one stamp)
8. Traditions (four stamps)
Romfilatelia - A society where the Romanian philately products are Romania´s international ambassador and where the philately is a means of communication without barriers of any kind. The stamp must become a means of education of the following generations, a landmark of Romanian culture and values.

1 comment:

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics