The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Monday, November 3, 2008

Cominicatul 131

____________________________________________________________________
FEDERAŢIA FILATELICĂ ROMÂNĂ
Fondată în 1891
Str. Boteanu nr. 6, Sector 1 - 010027 Bucureşti, C.P. 1-29, România
Tel.: 0040-21-313.89.21; 313.10.07
Tel./Fax: 0040-21 - 310.40.04; e-mail: federatia_filatelica@yahoo.com
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
131/03.11.2008 ·········································································································Bucureşti

COMUNICAT

În data de 25 octombrie 2008 a avut loc la Bucureşti Congresul Federaţiei Filatelice Române. Din 33 de membri afiliaţi la Federaţia Filatelica Română au participat la Congresul FFR un număr de 24 de membri afiliaţi şi anume:
1) A.F. ARAD
2) ASTROFILA BOTOŞANI
3) A.F. BIHOR
4) A.F. GRIGORE PASCU – BACĂU
5) C.F. BARICADA BUCUREŞTI
6) A.F. BUCUREŞTI
7) A.F. BRAŞOV
8) A.F.T. SPORT OLIMPIC BRAŞOV
9) S.F. BISTRIŢEANA
10) CARTO CLUB ROMÂN
11) A.F. TOMIS CONSTANŢA
12) A.F. DOLJ
13) A.F. FEROVIARI DIN ROMÂNIA
14) A.F. GIURGIU
15) S.R.MAXIMAFILIE “DR. VALERIU NEAGA”
16) A.F. NEAMŢ
17) A.F. PRAHOVA,
18) S.F. ROMANAŢI
19) A.F. SUCEAVA
20) A.F. TELEORMAN,
21) S.F. TUTOVA BÂRLAD
22) A.F. VÂLCEA
23) A.F. HARGHITA – HARFILA
24) A.F. CARAŞ-SEVERIN
De asemenea au fost prezenţi 15 membri ai Comitetului Director:
1) LEONARD PAŞCANU
2) SERGIU- MARIAN GĂBUREAC
3) ALEXANDRU-DAN BARTOC
4) MARIAN JIANU
5) IOAN CATANĂ
6) VICTOR IORDACHE
7) VASILE FLORKIEVITZ
8) MARIAN DUŢĂ
9) ADRIAN MIUŢU
10) GABRIEL NICOLAE
11) MARIAN VASILE
12) CEZAR VASILESCU
13) VIOREL NICOLAU
14) DUMITRU F. DUMITRU
15) ŞERBAN DRĂGUŞANU – gazda Congresului.
În Congres, resortul organizatoric prin dl Dumitru F. Dumitru a dat publicităţii Lista persoanelor juridice care şi-au pierdut calitatea de membru afiliat la FFR în conformitate cu Art. 16 (4) pentru sustragerea de la plata cotizaţiei pe o perioada de 2 ani. Aceste asociaţii sunt:
1. A.F. ARGEŞ
2. A.F. ALUTUS OLT
3. A.F. BUZĂU
4. A.F. „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” – TG. JIU
5. A.F. CĂLĂRAŞI
6. A.F. COVASNA
7. A.F. GALAŢI
8. A.F. GORJ
9. S.F. MOLDOVA – IAŞI
10. A.F. MARAMUREŞ
11. A.F. SATU-MARE
12. A.F. SĂLAJ
13. C.F. TULCEAN „DELTA DUNĂRII”
14. A.F. I. RÂMNICU-VÂLCEA
15. A.F. VRANCEA
Pentru a redeveni membri afiliaţi ai Federaţiei Filatelice Române aceste asociaţii se pot adresa compartimentului organizatoric din cadrul FFR la care vor trebui să-şi depună documentele de afiliere provizorie conform Statutului.
S-a supus la vot şi a fost aprobată în unanimitate afilierea definitivă a S.R.M. ”Dr. VALERIU NEAGA” şi A.F. HARGHITA – HARFILA.
Deşi nu era pe Ordinea de zi a Congresului, la cererea expresă i s-a dat cuvântul d-lui av. Leon Iancovici, delegat al C.F. BARICADA la Congresul FFR, care a solicitat supunerea la vot a cererii de amânare a Congresului pentru o altă dată considerându-l nelegal. Rezultatul votului a fost: 38 de voturi împotriva şi un vot pentru (dl. av. Leon Iancovici). În aceste condiţii dl. av. Leon Iancovici a părăsit lucrările Congresului.
S-a supus de asemenea la vot şi s-a aprobat în unanimitate caracterul statutar al Congresului.
Au urmat interpelări şi moţiuni, prezentarea rapoartelor, a bilanţului şi a proiectelor de planuri buget, venituri şi cheltuieli, discuţii pe marginea rapoartelor prezentate, a raportului cenzorului, precum şi a raportului Biroului Executiv. S-a supus la vot descărcarea de gestiune a fostului Comitet Director, aprobata în unanimitate.
În continuare s-a trecut la alegerea noului Preşedinte al F.F.R., a Secretarului general, a noului Comitet Director şi a Preşedintelui de Onoare. Comisia de numărare şi validare a voturilor formată din domnii Emanoil SĂVOIU (Bucureşti) – presedinte, Ioan BORCA (Caraş-Severin) şi Ioan SBÂRCIOG (Bihor) – membri, au dat citire Procesului-Verbal cu următorul rezultat al votului:
- Preşedinte al F.F.R. – Sorin PANTIŞ – 38 de voturi
- Preşedinte de Onoare – Leonard PAŞCANU – 38 de voturi
- Secretar general – Sergiu-Marian GĂBUREAC – 38 de voturi
- Membri în Comitetul Director:
- Francisc AMBRUŞ – 38 de voturi
- Alexandru-Dan BARTOC – 38 de voturi
- Ioan CATANĂ – 38 de voturi
- Victor IORDACHE – 38 de voturi
- Gabriel-Octavian NICOLAE – 38 de voturi
- Dumitru F. DUMITRU – 38 de voturi
- Marian DUŢĂ – 38 de voturi
- Şerban DRĂGUŞANU – 37 de voturi
-Viorel NICOLAU – 37 de voturi
- Vasile FLORKIEVITZ – 35 de voturi
- Traian SERENDAN – 35 de voturi
- Cezar VASILESCU – 34 de voturi
- Andrei POTCOAVĂ – 33 de voturi.
Au urmat discuţii şi amendamente privind noul STATUT, care ulterior a fost votat în unanimitate.
S-a votat în unanimitate ca suma de 50 lei să fie nivelul anual al cotizaţiei asociaţiilor membre către FFR.
În continuare Congresul a confirmat preşedintii Comisiilor de Specialitate şi Redactorul-şef al revistei FILATELIA. Acestea sunt următoarele persoane:
- Maximafilie – Vasile DOROŞ
- Filatelie tematică – Sorin SINGER
- Filatelie tradiţională – Emanoil SĂVOIU
- Istorie poştală – Călin MARINESCU
- Aerofilatelie – Alexandru-Dan BARTOC
- Astrofilatelie – Ştefan NICOLAU
- Întreguri poştale – Adrian MIUŢU
- Open – Teodor GHIAŢĂ-MELNIC
- Comisia de expertiză – Leonard PAŞCANU
- Cartofilie – Şerban DRĂGUŞANU
- Fiscalotelie – Francisc AMBRUŞ
- Literatură – Mircea PĂTRĂŞCOIU
- Tineret – Cezar VASILESCU
- Revista FILATELIA – Julieta DOLCU
A fost aprobata componenţa Comisiei de Arbitraj, care va funcţiona sub coordonarea Secretarului general al FFR în conformitate cu Art. 49 (4) din Statut.
Componenţa Comisiei de Arbitraj este următoarea: Valentin BEREZOVSCHI (A.F. DOLJ); Nicolae BOTEZATU (S.F. TUTOVA Bârlad); Gheorghe COTOLAN (A.F. BUCUREŞTI); Gheorghe CSERNI (A.F. ARAD); Cornel HAMAT (A.F. TIMIŞ); Ion MARIN (S.F. ROMANAŢI); Nicolae SALADE (A.F. SIBIU); Mihai SEMENOV (A.F. GRIGORE PASCU- BACĂU); Doru TALOŞ (A.F. CLUJ).
După legalizarea documentelor Congresului FFR acestea vor fi comunicate în scris membrilor afiliaţi, vor fi postate pe site-ul FFR şi vor fi publicate în revista Filatelia.
În data de 2 noiembrie a avut loc o şedinta restrânsă a Comitetului Director la care au luat parte doar membri CD cu domiciliul în Bucureşti. Această şedinţă a avut ca scop pregătirea şedinţei în plen a Comitetului Director ce va avea loc în data de 6 noiembrie, când vor fi aleşi vicepreşedinţii Federaţiei Filatelice Române şi vor fi stabilite responsabilităţile individuale ale tuturor membrilor CD.
Preşedinte - Leonard PAŞCANU
Secretar general interimar - Sergiu-Marian GĂBUREAC

N.B.: Premergător datei de 25 octombrie 2008 au avut loc acţiuni de dezinformare privind organizarea lucrărilor Congresului FFR de către un grup de persoane: Dan Dobrescu, Cristian Scăiceanu, Călin Marinescu, Leon Iancovici, Coriolan Chiricheş şi Mircea Dragoteanu.
Cazuri deosebit de grave care ating zona penală au fost săvârşite din păcate de doi preşedinţi de asociaţii membre şi anume: Coriolan Chiricheş şi Călin Marinescu. Astfel la 17 octombrie 2008 Coriolan Chiricheş, în calitate de preşedinte al A.F. Botoşani, a falsificat o scrisoare în numele domnului Ştefan Nicolau (mentorul său filatelic), pe care a postat-o pe internet, susţinând în numele d-lui Ştefan Nicolau amânarea Congresului FFR. În urma protestului d-lui Ştefan Nicolau, Coriolan Chiricheş – preşedinte al A.F. Botoşani, a recunoscut în scris că a falsificat scrisoarea şi semnătura d-lui Ştefan Nicolau. Acest caz dezonorant a fost prezentat de dl. Ştefan Nicolau delegaţilor prezenţi la Congres. Al doilea caz, mai grav, a fost săvârşit de Călin Marinescu în calitate de preşedinte al Clubului Filatelic Independent „Nicolae Bălcescu”. Acesta a trimis cu acordul şi în complicitate cu av. Leon Iancovici o adresă oficiala pe site-ul FFR în data de 11 octombrie 2008 (vezi ataşamentul) prin care av. Leon Iancovici era propus drept candidat la funcţia de preşedinte al FFR din partea C.F. Independent „Nicolae Bălcescu”. Acest act oficial al Clubului Filatelic Independent „Nicolae Bălcescu” adresat FFR conţine, alături de ştampila Clubului, semnătura preşedintelui Călin Marinescu şi semnătura d-lui Cristian Marinescu, secretar al acestui club independent. Dl. Cristian Marinescu nu-şi recunoaşte semnătura de pe acest document, considerând-o un fals. În acest sens Federaţia Filatelică Română va înainta plângeri penale pe numele Călin Marinescu şi Coriolan Chiricheş, pentru ca organele de urmărire penală să poată stabili dacă cei acuzaţi se fac vinovaţi de fals şi uz de fals în documente oficiale urmărind manipularea şi dezinformarea delegaţilor la Congres.
Este regretabil că aceşti doi preşedinţi de asociaţii – Călin Marinescu şi Coriolan Chiricheş, care au fost şi membri în Comitetul Director în mandatul 2004-2008 remarcându-se doar prin inactivitate absolută, produc falsuri şi dezinformări în loc să fie preocupaţi de problemele reale ale filateliştilor din România.
legat de acest subiect citiți și materialul Alba-neagra comunicatelor

4 comments:

 1. Dumnezeu a facut lumea in 6 zile, iar in cea de-a saptea s-a odihnit.
  Voi, congressmanii unei imitatii de congres al filatelistilor din Romania, ati inceput "lucratura" in ultima zi de munca a Domnului si ati stat in SILENTIO STAMPA vreme de 8 zile, dupa care ati scuipat acest Komunikat in care v-ati expus toate capriciile si mendrele ce vi le-ati permis ca niste imbatati la creier in crasma lui Serban. Textul scris de gramaticul Gabureac este plin de afirmatii tendentioase si ura la adresa celor care v-au aratat prostiile si hotiile pe care le faceti de mai bine de 8 ani, utilizand mereu votul democratic manipulat ca la sedintele de infierare ale dusmanului de clasa in vremea socialismului. Pacat, gabureacule, ca socrul tau - un presedinte al FFR cu mult bun simtz in mandatele pe care le-a avut dupa 1990 - nu a reusit sa te aduca la realitate. Dar de unde nu este "material", nici Dumnezeu nu cere!

  ReplyDelete
 2. Domnilor,
  Sunteti speriati rau de tot din moment ce escaladati conflictul.
  Semnand acest comunicat, asa cu l-ati semnat, faceti inca odata dovada, daca mai era necesar,ca nici voi nu recunoaste-ti reuniunea din 25 octombrie a.c. drept congres.
  Felicitari Domnule Ministru Sorin Pantis, ca nu va asociati acestor ilegalitati comise de inculpatul Pascanu Leonard si ciracii sai.
  Domnilor va reamintesc ca, caracterul statutar al congresului vostru nu se stabileste de catre voi prin vot, ci in justitie.
  Va rog sa observati ca eu ma adresez cu Domnilor, nu cum o face in mod sistematic purtatorul de vorbe care uita sa foloseasca aceasta particula in cazul meu si a altor colegi care nu sunt agreati de Dl LEU si ciracii sai.
  Observ din comunicatul vostru ca ati aprobat in unanimitate, descarcarea de gestiune a fostului Comitet Director. Dar a presedintelui? Sau poate ati gandit ca aceasta este de resortul justitie romane !
  Nu va intrebati de ce nu ati avut nici macar 15 canditati pentru cele 15 locuri din Comitetul Director?
  Va acord 48 de ore pentru a justifica care sunt actiunile de dezinformare de care ma fac vinovat. Altfel voi fi nevoit a actiona in justitie, pentru calomnie, pe semnatarii acestui anunt defaimator care face atingere onoarei si demnitati umane a propriei persoane.
  Pe curand cu noi dezvaluiri

  ReplyDelete
 3. După ce nomenclator de meserii este chestia asta? După cel din România, în nici un caz! Iar eu, adormitul de mine, credeam că pe-aici suntem toţi filatelişti! Ai grijă, stimate domn, că am mai avut savanţi (dar n-au mai avut ei zile!)

  ReplyDelete
 4. Asa de "plin de seva financiara" este domeniul Filateliei, mai ales la noi (!?) incat unii au ajuns sa ameninte cu moartea? Mai rau ca in politica romaneasca, de unde stim ca "iese banul gros"?
  In alta ordine de idei, pentru cei care au complexe de inferioritate in problema studiilor, pe Diplomele de studii superioare chiar scrie asa cum spune Dl. Dan Dobrescu! Nu se gaseste, neaparat, in nomenclatorul de...meserii, unde, spre exemplu, prin SCRIITOR se intelegea, pana de curand, doar o persoana care scrie reclame pe pereti ori pe panouri! Dar prostul pana nu e fudul si se vrea priceput la toate, parca nu e prost destul, stimate cetatean de la ora 17:05, care ai gandit mult si cam...adanc, vreme de o luna de zile, intre 3 noiembrie si 3 decembrie 2008! O asa de "profunda" si "rapida" gandire nu poate veni decat dintr-un cap prea gol pentru a-i mai da vreo importanta posesorului sau la ceea ce debiteaza!

  ReplyDelete

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics