The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Sunday, June 8, 2008

Romfilatelia în gura parlamentarilor

DEZBATERI PARLAMENTARE

Şedinţa Camerei Deputaţilor din 18 septembrie 2007

Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru şi membrilor Guvernului de către deputaţi: Emilian Valentin Frâncu

consultă: Interpelarea nr. 2747B/22-05-2007 și Interpelarea nr.2748B/22-05-2007


Domnul Emilian Valentin Frâncu:Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă.
Mă bucur că totuşi reuşim să începem această a doua sesiune şi, foarte pe scurt, v-aş cere permisiunea ca să adresez o primă întrebare şi apoi să primesc răspuns la ea, urmând ca, în funcţie de răspunsul de la această întrebare, să pot adresa şi cea de a doua întrebare pe care o am către acelaşi minister. Vă mulţumesc.
Prin controale efectuate la SC Romfilatelia SA de Corpul de control al Ministerului Comunicaţiilor cu nr. 180/22.12.2004 şi Raportul Autorităţii de Control a Guvernului României s-au constatat numeroase ilegalităţi şi abuzuri.
Din ce motiv MCTI nu a luat nicio măsură pentru sancţionarea conducerii SC Romfilatelia SA, care se face, din punctul meu de vedere, responsabilă de aceste nereguli constatate? Spun asta şi în calitate de filatelist, nu numai de parlamentar.

Domnul Eugen Nicolicea:
Vă mulţumesc.
Vă rog răspunsul din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.

Domnul Constantin Teodorescu (secretar de stat, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei):
Vă mulţumesc, domnule preşedinte.
Domnule deputat Frâncu,
Doamnă deputat Ecaterina Andronescu,
Vă mulţumesc că ascultaţi răspunsul la interpelare.
Urmare a interpelării dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaţilor, referitoare la neregulile constatate la Romfilatelia, vă comunicăm următoarele.
Neregulile constate în urma controlului vizează, în principal, aspecte ce ţin de organizarea activităţii în cadrul SC Romfilatelia şi a Companiei Naţionale Poşta Română.
În raport sunt evidenţiate unele nereguli ce ţin de activitatea curentă a celor două instituţii, ce pot fi remediate doar prin adoptarea, de către acestea, de reglementări proprii, potrivit normelor legale.
Faţă de cele înscrise în raport, precizăm că ANRCTI nu s-a conformat obligaţiei sale legale. În absenţa acestei reglementări, SC Romfilatelia SA, pentru a-şi putea îndeplini obiectul de activitate, a elaborat norme proprii şi instrucţiuni privind planul emisiunilor filatelice, condiţii de emitere, tipărire, punere în circulaţie, care nu suplinesc însă lipsa reglementărilor ce ar fi trebuit elaborate de către ANRCTI.
Corpul de Control al MCTI a efectuat verificări repetate, ce au presupus colaborarea cu alte instituţii ale Statului: CNSAS, STS, ORNIS, Administraţia Prezidenţială.
În prezent, sunt în curs de adoptare o serie de măsuri menite să corecteze neregularităţile din cadrul activităţii SC Romfilatelia SA, respectiv înfiinţarea Comisiei de tiraj, care să adopte norme specifice, să supravegheze emiterea timbrelor cu destinaţie strict filatelică, precum şi modificări ale procedurii de adoptare şi aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli a SC Romfilatelia SA.
Un răspuns mult mai amănunţit decât cel oral vă va fi transmis prin mail.

Domnul Eugen Nicolicea:
Vă rog, aveţi cuvântul.

Domnul Emilian Valentin Frâncu:
În principiu, sunt mulţumit de răspunsul primit, cu observaţia că, totuşi, concret nu s-au menţionat sancţiunile, care, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să fie date celor responsabili, cu abuzurile, repet, grave. Eu vă dau numai trei-patru exemple şi mai departe, dumneavoastră... nu doresc ca acum, neapărat, să continuaţi să-mi daţi replică, doar dacă doriţi.
Deci o inflaţie de emisiuni filatelice care face din România să fie una dintre ţările care depăşesc ca număr de emisiuni China, Statele Unite, India, ţări care erau recunoscute ca, să zicem aşa, într-un fel, în topul ţărilor care emiteau emisiuni filatelice. Acest lucru duce la degradarea imaginii Poştei Române, filateliei româneşti.
În al doilea rând, vă readuc aminte că acest lucru m-a durut teribil, caz unic în analele istoriei UPU - Uniunii Poştale Universale. Ştiţi bine că, la un moment dat, coliţa Dimitrie Bulculescu 160 de ani de la naştere a avut valoarea nominală de 90 de mii de lei, tarif care nu există în nomenclatorul poştal, aprobat de ANRC.
Acest lucru, repet, este caz unic în lume, ca o instituţie abilitată să emită timbre doar de dragul de a emite timbre fără să aibă o acoperire legală. Ca să nu mai vorbim de foarte multe emisiuni care au avut un caracter strict filatelic şi nu poştal.
Şi atunci, vă daţi seama că, până la urmă, totul are o limită şi trebuie luate măsuri de jugulare.

Domnul Eugen Nicolicea:
Vă mulţumesc.
A doua întrebare, vă rog.

Domnul Emilian Valentin Frâncu:
Adresată tot domnului ministru şi ea se referă la un aspect pe care, într-un fel, îl leg de prima întrebare.
În conformitate cu prevederile art. 34 din Ordonanţa 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată prin Legea 642, Agenţia Naţională de Reglementări în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei avea obligaţia de a emite un act normativ care să reglementeze condiţiile de emitere, tipărire, punere în circulaţie, retragere din circulaţie şi de comercializare a timbrelor şi efectelor poştale produse de SC Romfilatelia SA.
Toate acele erori despre care vorbeam au apărut datorită faptului că acest act de mai bine, iată, de şase ani de zile, nu a fost emis.
Ce măsuri a luat sau intenţionează să ia ministerul pentru reglementarea acestei situaţii datorate, zic eu, poate neglijenţei agenţiei?
Mulţumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:
Vă mulţumesc.
Răspunsul din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, vă rog.

Domnul Constantin Teodorescu:
Domnule deputat,
Până în prezent, Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii şi Autoritatea Naţională pentru Reglementarea în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nu au adoptat niciun act normativ care să reglementeze condiţiile de emitere, tipărire, punere în circulaţie, retragere din circulaţie şi de comercializare a timbrelor şi efectelor poştale.
Precizăm că, în ceea ce priveşte acest domeniu, Hotărârea Guvernului nr.42/2004 privind înfiinţarea SC Romfilatelia, ca filială a Companiei Naţionale Poşta Română, prevede că Romfilatelia are ca obiect principal de activitate emiterea, punerea şi retragerea din circulaţie de timbre şi efecte poştale. Urmează mai multe detalii: organizarea şi participarea la târguri, expoziţii filatelice...

Domnul Eugen Nicolicea:
Rog vorbitorul să facă o pauză, să nu deranjăm transmisia.
reamintesc pentru camerele de luat vederi că această şedinţă, constând în răspunsurile pe care le au miniştrii sau primul-ministru de dat parlamentarilor se adresează parlamentarilor respectivi.
În momentul de faţă există un singur parlamentar care are de primit răspuns de la Ministerul Comunicaţiilor, Tehnologiei Informaţiei, este vorba de domnul deputat Emilian Frâncu, prezent în sală, şi căruia domnul ministru îi răspunde cu riscul de a întrerupe emisiunea dumneavoastră.

Domnul Constantin Teodorescu:
Vă mulţumesc.
ANRCTI a luat la cunoştinţă de conţinutul raportului, fiindu-i înaintat Corpului de Control al MCTI-ului printr-o adresă, nr. 228/2006, prin care Autoritatea de Control a Guvernului a dispus remedierea deficienţelor apărute ca nerespectări ale obligaţiilor legale.
Pe de altă parte, atribuţiile stabilite prin HG 744 privind organizarea şi funcţionarea MCTI, cu modificările şi completările ulterioare, nu permit acestei instituţii posibilitatea constrângerii ANRCTI pentru a adopta reglementările legale în discuţie.
Singura autoritate care ar putea face acest lucru este Guvernul României, întrucât ANRCTI se află în subordinea şi coordonarea directă a primului-ministru.
Vă anexăm răspunsul şi adresa 228/2006 şi raportul Autorităţii de Control a Guvernului nr. 283/2006.
Vă mulţumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:
Vă mulţumesc.
Domnule deputat Emilian Frâncu, sunteţi mulţumit de răspuns?

Domnul Emilian Valentin Frâncu:
Da. Acum înţeleg de ce a apărut această mare întârziere, repet, şase ani de zile.
Îl rog însă pe domnul ministru să facă toate diligenţele ca, în Guvernul României, să se prezinte această situaţie şi, să zicem, sub bagheta primului-ministru, agenţia să fie, într-un fel, obligată să emită aceste norme absolut necesare pentru ca relaţia dintre Poşta Română şi Romfilatelia SA să se normalizeze şi, mai ales, filateliştii din România să nu mai fie puşi în situaţia de a vedea că se degradează continuu o activitate, care, pe vremuri, era nu numai rentabilă, dar era una legată de domeniul culturii.
Mulţumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:
Şi eu vă mulţumesc.
Mulţumind staff-ului tehnic şi deputaţilor cu ajutorul cărora am adoptat astăzi peste 30 de propuneri legislative şi proiecte de lege, declar şedinţa închisă.

Şedinţa s-a încheiat la ora 18,45.

No comments:

Post a Comment

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics