The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Tuesday, February 10, 2009

Carte despre expresia unei noi orientări în filatelia tematică

Recenzie

Dan N. Dobrescu ne oferă o nouă lucrare filatelică. Contrubuţii la evocarea unor evenimente 1985-2008 este expresia unei noi orientări în filatelia tematică românească. Lucrarea este un catalog de piese filatelice - întreguri poştale şi ştampile - la a căror realizare autorul a contribuit. O parte din piesele prezentate de Dan N. Dobrescu, dătorită nivelului superior al formei şi conţinutului, sunt evocate şi în literatura filatelică din alte ţări şi fac parte integrante din colecţii renumite, premiate la expoziţii FIP. Realizarea pieselor din gama "Dobrescu" atrage interesul colecţionarilor străini pentru produsele filatelice româneşti şi prezenţa filateliei româneşti pe plan mondial. "Întâi a fost pasiunea pentru a colecţiona, apoi a venit gustul cercetării filatelice. Dar, într-o zi am simţit nevoia de a crea. Am început cu obliterări, apoi am trecut la plicuri omagiale şi întreguri poştale. Prezentul catalog reflectă această evoluţie, inclusiv tehnicile folosite." - scrie autorul în introducerea cărţii. Lucrarea lui Dobrescu conţine o serie de "tablete filatelice", scrieri publicate ani la rând în săptămânalul Baricada.
Lucrarea lui Dobrescu este bilingvă - română şi engleză, şi a fost realizată de Editura Axa Botoşani.
Datele biografice ale autorului: Născut la 22 martie 1943 în Bucureşti. Este licenţiat al Universităţii din Bucureşti - Facultatea de Matematică-Mecanică. A început să colecţioneze timbre din 1957, este membru al American Topical Association, membru activ al Academiei Europene de Filatelie şi membru de onoare al Federaţiei Filatelice Române.
Cei interesaţi îl pot contacta pe autor la dndobrescu_dannd@yahoo.com,
iar cartea poate fi lecturată pe philatelica.ro (9,13 MB)

No comments:

Post a Comment

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics