The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Saturday, February 21, 2009

Proletari din toate ţările, uniţi-vă!

21 februarie 1848: A apărut, la Londra, Manifestul Partidului Comunist, redactat de Karl Marx şi Friedrich Engels.
Manifestul Partidului Comunist (germană: Manifest der Kommunistischen Partei), denumit şi Manifestul Comunist, este una din cele mai importante scrieri politice din istorie. A fost scris de Karl Marx şi Friedrich Engels, şi publicat pentru prima oară la Londra, în 21 februarie 1848. În manifest sunt descrise scopurile şi programul Ligii Comuniste, prima organizaţie marxistă din lume.
În limba română „Manifestul Partidului Comunist” a apărut pentru prima oară la Iaşi în 1892, în traducerea lui P. Muşoiu, din limba franceză, după textul cuprins în cartea lui Mermeix „La France socialiste”.
Deşi apare ca autor, Friedrich Engels, în prefaţa ediţiei din 1883 în limba germană, declară că Manifestul este în cea mai mare parte opera lui Marx. Există dovezi că Engels a compus o schiţă mai înainte.
Conţinut
Manifestul cuprinde o introducere, trei capitole principale şi un capitol cu concluzii. Începe cu o propoziţie rămasă celebră: „O stafie umblă prin Europa - stafia comunismului” şi se încheie cu lozinca, nu mai puţin cunoscută, „Proletari din toate ţările, uniţi-vă!”
Principalele schimbari sociale pe care le prevede Manifestul Partidului Comunist sunt:
1. Exproprierea proprietăţii funciare şi întrebuinţarea rentei funciare pentru acoperirea cheltuielilor de stat.
2. Impozit cu puternic caracter progresiv.
3. Desfiinţarea dreptului de moştenire.
4. Confiscarea proprietăţii tuturor emigranţilor şi rebelilor.
5. Centralizarea creditului în mîinile statului cu ajutorul unei bănci naţionale cu capital de stat şi cu monopol exclusiv.
6. Centralizarea tuturor mijloacelor de transport în mîinile statului.
7. Sporirea numărului fabricilor de stat, a uneltelor de producţie, desţelenirea şi ameliorarea pămînturilor după un plan general.
8. Egală obligativitate a muncii pentru toţi, organizarea de armate industriale, îndeosebi pentru agricultură.
9. Îmbinarea muncii agricole cu cea industrială, măsuri avînd ca scop înlăturarea treptată a opoziţiei dintre sat şi oraş.
10. Învăţămînt public gratuit pentru toţi copiii. Interzicerea muncii în fabrici a copiilor, sub actuală ei formă.

No comments:

Post a Comment

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics