The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Monday, August 20, 2007

Comunicat privind şedinţa Comitetului Director al FFR din 28 iulie a.c.

_____________________________________________________________________
FEDERAŢIA FILATELICĂ ROMÂNĂ
Fondată în 1891
Str. Boteanu nr. 6, Sector 1 - 010027 Bucureşti, C.P. 1-29, România
Tel.: 0040-21-313.89.21; 313.10.07
Tel./Fax: 0040-21 - 310.40.04; e-mail: federatia_filatelica@yahoo.com
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
C O M U N I C A T

În ziua de 28 iulie a.c., a avut loc şedinţa Comitetului Director al Federaţiei Filatelice Române (FFR). Au fost prezenţi 17 membri ai CD, direct sau prin delegarea altor membri ai CD. Au absentat nemotivat: Arsenie Arădean (Timişoara), Coriolan Chiricheş (Botoşani), Dan Dobrescu, Dumitru Dumitru (Bucureşti). Au fost prezenţi şi alţi filatelişti care au dorit să participe la şedinţă: Silviu Dragomir, Teodor Melnic, Francisc Ambruş, Herman Gerard (Bucureşti), Traian Serendan (Braşov).
Ordinea de zi:
1. Prezentarea pregătirilor şi Bugetului Expoziţiei AEROMFILA 2007 – Timişoara.
2. Prezentarea concluziilor asupra expoziţiei EFIRO 2007.
3. Prezentarea etapelor de pregătire a Expoziţiei EFIRO 2008, precum şi selecţia exponatelor româneşti.
4. Contestaţia oficială adresată domnului Gabriel Mateescu - preşedinte al C.O. EFIRO 2008 din partea d-lui Ioan Catană - vicepreşedinte al FFR şi măsurile care se impun referitor la expoziţia EFIRO 2008 din partea FFR.
5. Prezentarea documentului depus la Poşta Română de dl. Sergiu Găbureac - secretar general interimar al FFR intitulat "Pentru relaţii europene între CN "Poşta Română" SA şi Federaţia Filatelilcă Română.
6. Discuţii privind finalizarea proiectului expoziţiei naţionale de cartofilie CARTO 2008.
7. Probleme organizatorice ale Comitetului Director.
8. Diverse.
Dl. preşedinte Leonard Paşcanu a prezentat câteva aspecte legate de prezenţa d-lui Arsenie Arădean la şedintele Comitetului Director al FFR şi de modul de comunicare dintre AF TIMIŞOARA şi FFR. Reprezentantul asociaţiei a absentat sistematic de la toate şedinţele de Comitet Director şi de la Conferinţa Naţională, în ciuda sprijinului masiv pe care AF Timişoara l-a primit din partea Federaţiei. Modul de organizare a aşa-zisului simpozion de la Timişoara a fost mai mult decât defectuos, ca să nu zicem tendenţios, invitaţiile fiind date pe criterii care scapă bunului simţ, în care rolul principal l-a avut trioul Gabriel Mateescu, Simona Tărăbaşanu şi Cristian Scăiceanu.
Privitor la manifestarea AEROMFILA 2007, de la Timişoara, dl. Alexandru Bartoc informează că bugetul este de 24.000 lei, asigurat în mare parte de Fundaţia "Bartoc" şi Poşta Română. Arată greutăţile generate de ROMFILATELIA care nu-şi înţelege menirea în astfel de manifestări poştalo-filatelice la nivel naţional sau internaţional. Juriul expoziţiei va fi format din Alexandru Bartoc - preşedinte, Martin Tiron, Miri Mateika (Austria) - membri şi Ioan Grumuş - secretar.
Faţă de neprofesionalismul conducerii ROMFILATELIEI s-au primit la FFR zeci de proteste din partea asociaţiilor şi a filateliştilor organizatori de activităţi poştalo-filatelice. Exemplu: Marius Muntean (Timişoara), Nicolae Salade (Sibiu), Mircea Calu (Bistriţa), Leonard Pop (Baia Mare) etc.
EFIRO 2007 şi-a atins scopul şi obiectivele pentru care a fost organizată: promovarea mărcii poştale româneşti prin depistarea a 27 exponate, care vor reprezenta România, alături de cele consacrate, la faza competitivă a marii expoziţii EFIRO 2008. Şi aici s-au întâmpinat greutăţi din partea administraţiei poştale, dl. Gabriel Mateescu, la incitarea d-nei Simona Tărăbaşanu, fiind cel care a dispus după bunul plac nesusţinerea manifestării. Un gest descalificant, care nu a împiedicat organizarea expoziţiei datorită generozităţii altor factori implicaţi (Muzeul de Istorie a Bucureştilor, diverşi sponsori, printre care AF Braşov şi AF Bucureşti etc.).
Campania de sabotare a mişcării filatelice româneşti şi a încercării făţişe de substituire a organelor alese în mod democratic de către firmă căpuşă ROMFILATELIA, cu complicitatea unor persoane din cadrul C.N. Poşta Română, trebuie să înceteze. Ceea ce s-a întâmplat la Bistriţa din cauza acestor factori generatori de tensiuni artificiale este de netolerat. Dl Cezar Vasilescu adresează felicitări dlui Mircea Calu care a reuşit să facă faţă tuturor greutăţilor şi provocărilor negative prin netiparirea intregului postal al expozitiei si refuzul de a pune in circulatie emisiunea Ziua marcii postale la Bistrita, desi Comisia filatelica aprobase acest demers a dlui Mircea Calu. Federatia a sustinut financiar cu 5.400 RON expozitia FILEX TRANSSILVANICA ce a avut loc la Bistriţa.
Dl. Victor Iordache (Brasov) întreabă cum este posibil ca la atâtea materiale adresate organelor în drept să nu se răspundă conform legislaţiei în vigoare din România. Cum e posibil ca ministrul Zsolt NAGY să afirme că o persoană care încalcă frecvent legea la ROMFILATELIA, respectiv Cristina POPESCU, nu poate fi demisă pentru că o protejează primul ministru al României – Călin Popescu-Tăriceanu! (n.n. – între timp ministrul Zsolt NAGY a fost înlăturat). Trebuie întreprinse acţiuni care să aducă aceste persoane în faţa justiţiei.
Situaţia prezenţei filateliştilor români la EFIRO 2008 a constituit un alt subiect aprins al şedinţei. În ciuda faptului că filateliştii români au promovat, în mod voluntar, de mai bine de o sută de ani imaginea României prin marca poştală emisă de administraţia noastră poştală se constată o politică total atipică faţă de organul reprezentativ al filateliei româneşti, înfiinţat legal şi pe baze democratice. Ostilitatea anumitor persoane din cadrul administraţiei poştale româneşti a devenit mai mult decât evidentă, reuşind să pună în situaţii jenante România la diferite competiţii filatelice internaţionale. Sunt chestiuni de protocol şi de imagine care, dacă nu sunt făcute şi susţinute în mod profesionist, aduc mari deservicii imaginii ţării. S-a atras atenţia de nenumărate ori asupra unor astfel de lucruri, ultimele intamplate cu d-nii Alexandru Bartoc si Victor Iordache la expozitia de la Sankt Petersburg, unde reprezentantii Poştei Române din Comitetul de Organizare al EFIRO 2008 i-au eliminat de la întrunirea cu conducerea FIP, cu toate insistenţele reprezentanţilor F.F.R. de a participa la discuţiile despre organizarea Expoziţiei EFIRO 2008 .
Dl. Sergiu Găbureac este de acord cu propunerea d-lui Ioan Catană de retragere a FFR din Comitetul de Organizare al EFIRO 2008, în cazul în care nu se va răspunde în termen legal la ultimele adrese înaintate de Federaţia Filatelică Română către C.N. Poşta Română, inclusiv la adresa pe care a depus-o personal cu puţin timp în urmă directorului general de la C.N. Poşta Română, dl. Dan-Mihai TOADER.
Comportamentul Romfilateliei se dovedeşte, în continuare, a fi unul de tip căpuşă şi nici într-un caz unul democratic şi profesionist în slujba ţării şi a Poştei Române, care acceptă cu seninătate să fie jefuită printr-o asemenea inginerie de inspiraţie mafiotă. Dl Gabriel Nicolae (Constanţa) arată că tot ce se întâmplă e legat de persoane arogante. 99% dintre propunerile FFR au fost respinse din start. Este incredibil ceea ce se întâmplă ! Susţine propunerea dlui I. Catană.
În continuare au fost propuse mai multe forme de protest, mai mult sau mai puţin radicale, faţă de politica administraţiei poştale româneşti în domeniul emiterii de timbre şi de promovare a propriilor produse poştale. Unele vor fi susţinute chiar cu prilejul marii manifestări EFIRO 2008. Se poate organiza o expoziţie paralelă la care să participe colecţionarii români, actiuni care vor fi comunicate la U.P.U. si F.I.P.
Se propune ca materialele citate să fie prezentate direct primului ministru al României solicitându-se totodată şi o audienţă pentru prezentarea situaţiei jenante în care se pune România faţă de ţările lumii din această perspectivă.
Dl Cristian Scăiceanu arată că in cazul cand FFR se retrage, EFIRO 2008 nu mai poate avea loc întrucât expozanţii participă numai prin intermediul unei organizaţii filatelice naţionale recunoscută de FIP. Dă explicaţii legate de modul in care a facut selecţia exponatelor din ţară si Bucuresti, componenţa juriului la EFIRO 2008 şi situaţia dlui Dragoteanu Mircea.
Dl Sergiu Găbureac este convins că UPU, FIP, FEPA etc. habar nu au ce se întâmplă de fapt în România. Toate documentele trebuie traduse şi înaintate tuturor forurilor filatelice europene şi mondiale. Filatelişti români sunt oameni cu profesii diverse, cu importante calităţi morale şi intelectuale. Banii alocaţi sunt banii statului român şi trebuie cunoscut de către toată lumea cum sunt cheltuiţi. Nu se poate ca nişte persoane care nu au nimic comun cu mişcarea filatelică românească, activitate cu rezultate mai mult decât meritorii de-a lungul întregii sale existenţe în plan naţional şi mondial, să se erijeze în organizarea unei asemenea manifestări. Cere anunţarea publică a intenţiei de retragere a FFR din comitetul de organizare a EFIRO 2008. Cere înlocuirea Simonei Tărăbăşanu, persoană cu un comportament imoral, fără cele mai elementare cunoştinţe de ordin poştal şi filatelic, din calitatea de comisar naţional şi numirea unei personalităţi filatelice competente. A încercat, în repetate rânduri, substituirea reprezentanţilor federaţiei cu persoane uşor de manipulat. Celebrul simpozion de la Timişoara a fost o dovada făţişă de substituire a reprezentanţilor legali ai FFR, fiind făcuţi complici însemnaţi reprezentanţi ai filateliei mondiale care au girat, fără voia lor, o asemenea „mânărie ordinară”. Cere, de asemenea, retragerea din toate responsabilităţile legate de EFIRO 2008 a dlui Dan Dobrescu, responsabil impreuna cu Cristina Popescu pentru toate procesele intentate pe banii statului preşedintelui FFR si dlui Silviu Dragomir, castigate de acestia în instanţă, precum şi pentru calomniile total nefondate, proferate în mass-media, la adresa reprezentanţilor legali ai FFR, conducere reconfirmată integral de participanţii la recenta Conferinţă Naţională.
Se face o gravă confuzie între Comitetul de Organizare a EFIRO 2008, condus de dl Gabriel Mateescu si dna Simona Tarabasanu şi administraţia poştală românească. C.N. Poşta Română şi FFR sunt parteneri egali, neexistând nici un fel de divergente sau subordonare, ci doar relaţii de parteneriat, aşa cum se întâmplă peste tot în Uniunea Europeană şi în lumea civilizată. FFR a avut şi are un rol esenţial în promovarea valorilor poştale româneşti şi a mărcii poştale în general. Filateliştii români au promovat în mod organizat, sub egida FFR, imaginea României prin produsele poştale emise de-a lungul anilor. Trebuie început un dialog constructiv cu Poşta Română care să se încheie cu semnarea unui acord de parteneriat punctual şi benefic pentru toate părţile în folosul imaginii marcii postale romanesti.
Propunerile membrilor Comitetului Director au fost supuse la vot şi aprobate cu majoritate de voturi:
- audienţa la primul ministru al României - se aprobă cu unanimitate de voturi;
- nota de protest prin care se solicită demiterea d-nei Simona Tărăbăşanu din calitatea de comisar general – împotrivă: C. Scăiceanu; abţinere: C. Vasilescu;
- retragerea dlui Dan Dobrescu din toate activităţile legate de organizarea, desfăşurarea si participarea la EFIRO 2008 – împotrivă: C. Scăiceanu; abţineri: C. Vasilescu şi C. Marinescu
- anunţarea intenţiei de retragere oficială a FFR din C.O. a EFIRO 2008 în situaţia neajungerii la un acord de parteneriat cu C.N. Poşta Română, propusa de dl vicepresedinte Ioan Catana – împotrivă: C. Scăiceanu şi C. Vasilescu.
Dl Gabriel Nicolae propune organizarea unei naţionale de cartofilie CARTO 2008 care să fie deschisă în aceeaşi perioadă cu EFIRO 2008.
În urma unor acuze aduse de dl Viorel Nicolau, dl Sergiu Găbureac se retrage din calitatea de comisar naţional pentru BALKANFILA 2007, după ce arată netemeinicia acuzelor şi-l propune pe dl Viorel Nicolau în calitatea de comisar la acest important eveniment poştalo-filatelic. In unanimitate CD l-a aprobat pe dl Viorel Nicolau, Comisar National la BALKANFILA 2007.
Dl Leonard Paşcanu arată că orice încercare de substituire a prerogativelor preşedintelui Federaţiei, prin tot felul de manevre sau de şantajare a acestuia, este sortită eşecului. Toate calomniile proliferate, in special de doi membri ai CD in cardasie cu Cristina Popescu, au fost demontate fiind dovedit în justiţie acest lucru. Persoanele vinovate trebuie să-şi asume răspunderea, daca mai au onoare. Conflicte în interiorul federaţiei nu există, cum tot se insinuează pe la colţuri de persoane datoare material fata de S.C. ROMFILATELIA S.A. Conferinţa Naţională din iunie a.c. a dovedit din plin acest lucru. Sunt de fapt conflicte de interese ale celor care deţin funcţii în FFR si au relatii comerciale cu S.C. ROMFILATELIA S.A.
În aceasta conjunctura este criticata atitudinea dlui vicepresedinte Cristian Scăiceanu pentru incalcarea Statutului FFR, a prerogativelor presedintelui, lipsa de activitate in cadrul Federatiei si absenteismul la sedintele Conferintelor Nationale, a Comitetului Director si a Biroului Executiv. In acest context dl Cristian Scaiceanu anunta ca isi depune demisia din Comitetul Director al FFR. Dl Sergiu Gabureac il felicita pe dl C. Scaiceanu pentru decizia luata si este convins ca acesta va face in continuare lucruri folositoare Postei si Filateliei romanesti la Muzeul National Postal/Filatelic fiind de realizat multe lucruri, printre care si stoparea irosirii banului public.
În locul dlui C. Scăiceanu a fost votat dl Victor Iordache in calitate de vicepresedinte al FFR, care primeşte de asemenea si votul pentru functia de al doilea Comisar Naţional la EFIRO 2008, desemnare solicitata de C.O. al EFIRO 2008 prin dl Gabriel Mateescu.
Dl Cezar Vasilescu se va ocupa de segmentul TINERET la EFIRO 2008, dar a fost atentionat sa informeze mai intai conducerea FFR care sa-i aprobe actiunile pe care doreste sa le realizeze, atentionare in conformitate cu Statutul FFR si sa reflecteze la calitatea sa de membru in C.D. si negustor de marci postale dependent material de ROMFILATELIA. Este un grav conflict de interese si aceasta situatie nu mai poate continua, fiind cauza pentru care o sustine permanent pe directoarea Cristina Popescu si ilegalitatile comise la Romfilatelia.
Se supune la vot componenţa Comisiei de amendare a Statutului FFR, care până la 1 martie 2008 va face public noul proiect pentru a putea fi dezbătut de toţi membrii FFR şi în final să fie aprobat la Congresul Federatiei din 2008. Componenta Comisiei de redactare a Proiectului de Statut a fost votata astfel: dl Vasile Doros, dl av. Leon Iancovici si dl Alexandru Bartoc.
De asemenea, pentru lipsa totala de activitate de mai bine de un an de zile, absenteismul absolut la toate reuniunile forurilor de conducere ale Federatiei, denigrarea pe plan national si international a Federatiei Filatelice Romane, a presedintelui si a unor membri marcanti ai Comitetului Director prin scrisori trimise la diverse persoane, dl Leonard Pascanu supune la vot suspendarea dlui Dan Dobrescu, conform Articolului 44 din Statutul FFR. Abţineri: dl. C. Vasilescu si dl C. Marinescu fara sa-si motiveze votul. Cu majoritate de voturi dl. Dan Dobrescu a fost suspendat din toate functiile detinute in cadrul FFR.
Sergiu Găbureac
purtător de cuvânt
gsm_as@yahoo.com

Vizitaţi www.federaţia-filatelică.ro şi blogul: http://razboifilatelic.blogspot.com
Rugăm pe toţi filateliştii şi cartofilii, precum şi pe persoanele interesate, să ne trimită adresa de e-mail printr-un scurt mesaj pentru a fi înregistraţi în banca noastră de date. Anunţaţi şi pe colegii filatelişti sau cartofili de existenţa unor asemenea canale de comunicare gratuite.
Vă mulţumim.

7 comments:

 1. Federaţia trebuie să dea dovadă de fermitate, pentru că a fost semnat un acord de parteneriat pentru Efiro 2008, nu-i un acord de alt gen. Au apus zilele când Federaţia era subordonată poştei, dar se pare că vechile apucături au rădăcini adânci.
  Luptaţi, fraţilor, pentru că toţi neaveniţii trebuie îndepărtaţi din funcţii!

  ReplyDelete
 2. Acest functionar al postei romane care este G. Mateescu pe vremea cand a fost numit politic de PSD in functia de director general la CNPR era dusmanul filateliei si al filatelistilor. Cum de a ajuns acest personaj dubios presedintele Comitetului de Organizare EFIRO 2008 ?!!!! Poate datorita faptului ca este specialist in disparitia fondurilor provine din banii statului roman, asa cum s-a antrenat la Congresul UPU ?!!! Atentie la pungulita POstei dle Dan Mihai Toader !

  ReplyDelete
 3. pai ce pe toader il intereseaza pusculita postei? sa fim seriosi.nu cititi ziarele? mateescu si clica lui au dus posta in situatia de a dezonora timbrul romanesc pe plan mondial. in ultimii ani, se constata cea mai dramatica cadere a interesului pentru romania filatelica in lume. cat o sa-si mai bata joc o clica de neaveniti de un bun national de o valoare inestimabila si cu o traditie seculara. rusine diriguitorilor acestei tari ca tolereaza o astfel de marsavie.

  ReplyDelete
 4. Adevărul este că cei care au cumpărat timbre româneşti din perioada 1965+2007, cu foarte puţine excepţii, au făcut cea mai proastă investiţie a vieţii lor. Aşa-zisele preţuri trecute de Romfilatelia în lista lor de preţuri sunt doar tâmpenii în capetele "specialiştilor" de acolo.

  ReplyDelete
 5. Traiasca Filatelia, sursa de imbogatire gratuita a unor tovarasi!

  ReplyDelete
 6. Ia fiţi atenţi, a apărut "Punisher", care ne-acuză că ne-am îmbogăţit din timbre!

  ReplyDelete
 7. Doamna (domnule?) Punisher, cred că datorită cunoştinţelor avansate de filatelie pe care le aveţi, nu puteţi aprecia corect afirmaţia anonimului de pe 22 aug. Listele de preţuri întocmite de onor Romfilatelia au cotaţii mult prea umflate la seriile comune din perioada 1965 la zi, iar din această perioadă adevăratele piese rare sunt subcotate. Problema colecţionarilor mărcilor din perioada menţionată este că nu îşi mai pot recupera banii pe care i-au investit, iar pierderea (aproximativ 60% din preţurile listei) este cam mare ca să fie considerată o pierdere acceptabilă de dragul unei pasiuni, chiar dacă a fost cumpărată doar o singură serie din fiecare poziţie.
  Ia puneţi mâna pe creion şi hârtie şi adunaţi. După ce terminaţi, ia vedeţi câte salarii ale domniei tale înseamnă, apoi vezi dacă dumitale ţi-ar conveni să pierzi aceşti bani!

  ReplyDelete

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics