The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Monday, August 6, 2007

Un document adresat Şefului Corpului de Control al Ministrului Comunicaţiilor

Cu puţin timp înainte ne-a parvenit prin e-mail textul unui material prezentat în luna februarie a.c. Şefului Corpului de Control al Ministrului Comunicaţiilor. Din păcate, nu cunoaştem cine a semnat materialul şi dacă, în urma prezentării acestuia, au existat măsuri concrete. Aşteptăm comentariile dvs. legate de acest material. Redăm, mai jos, conţinutul materialului.

Că t r e
MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIILOR
În atenţia Domnului Comisar Şef MARIUS OPREA,
Şeful Corpului de Control

În urma numeroaselor probleme generate de funcţionarea defectuoasă a SC Romfilatelia SA, firmă specializată în emiterea şi comercializarea mărcilor poştale, vă rog să aveţi amabilitatea şi să îmi permiteţi să prezint câteva propuneri privind o eventuală restructurare a acestei societăţi comerciale.
1. PROBLEME LEGATE DE ÎNCADRAREA LEGALĂ A FUNCŢIONĂRII
SOCIETĂŢII
LEGEA Nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
PUBLICATÃ ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 96 din 13 mai 1996
ART. 1
„Prin prezenta lege se instituie monopolul de stat asupra unor activităţi economice.
Prin monopol de stat, în sensul prezentei legi, se înţelege dreptul statului de a stabili regimul de acces al agenţilor economici cu capital de stat şi privat, inclusiv producători individuali, după caz, la activităţile economice constituind monopol de stat şi condiţiile de exercitare a acestora.
ART. 2
Constituie monopol de stat: (...)
d) producerea şi emisiunea de mărci poştale şi timbre fiscale;...“
HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 42 din 22/01/2004 privind înfiinţarea Societăţii
Comerciale „ROMFILATELIA“ - S.A., ca filială a Companiei Naţionale „Poşta Română“ -
S.A.
Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 83 din 30/01/2004
Art. 4. -
(1) ROMFILATELIA - S.A. are ca obiect principal de activitate emiterea, punerea şi retragerea din circulaţie de timbre şi efecte poştale.
(2) ROMFILATELIA - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu.
(3) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se transferă ROMFILATELIA - S.A. dreptul exclusiv:
   a) de a emite, de a pune şi de a retrage din circulaţie timbre şi efecte poştale;
   b) de a distribui şi comercializa timbre poştale.
2. OBSERVAŢII PRIVIND LEGISLAŢIA
Prin HG Nr. 42/2004 se atribuie nejustificat Romfilatelia SA un drept exclusiv (art. 4, alin. (3), lit. b) care nu intră sub incidenţa Legii nr. 31/1996 privind monopolul de stat.
Aceasta este o situaţie UNICAT în România, deoarece în orice ţară din lume comerţul cu timbre este un domeniu de activitate căruia i se aplică principiile liberei concurenţe pe piaţă. În majoritatea ţărilor europene, comerţul filatelic este în totalitate fãcut de societăţi comerciale cu capital integral privat, timp de peste o sută de ani. Se pot da exemple numeroase de firme particulare cu capital privat. Există nomeroase asociaţii profesionale, naţionale şi internaţionale, de comercianţi particulari, specializaţi în comerţ filatelic.
Un exemplu grăitor îl constituie IFSDA (Asociaţia Internaţionalã a Comecianţilor de Mărci Poştale), adresă de Internet http://www.ifsda.com/, de unde se pot accesa numeroase linkuri către comercianţi particulari din întreaga lume.
3. CARACTERUL MĂRCILOR POŞTALE ŞI DESTINAŢIA LOR
Mărcile poştale sunt destinate în exclusivitate atestării plăţii serviciului poştal, în conformitate cu tarifele prestaţiilor poştale.
Prin mesajul cultural pe care îl poartă, ele devin şi un obiect de colecţionare pentru o pasiune veche de peste 140 de ani.
Datorită aspectelor speculative întâlnite în unele ţări în legătură cu emiterea şi comercializarea mărcilor poştale, Uniunea Poştală Universală a emis, cu ocazia congreselor periodice, recomandări pentru Administraţiile Poştale emitente, care cuprind aspecte de respectat la emiterea şi punerea în circulaţie a mărcilor poştale. Periodic, UPU (împreună cu IFSDA şi ASCAT – Asociaţia Internaţională a Editorilor de Cataloage – membră ea însăşi a UPU) publică liste cu emisiuni speculative sau indezirabile, puse în circulaţie în mod special pentru spolierea colecţionarilor.
Ca rezumat, mărcile poştale constituie obiect de colecţionare numai în condiţiile în care ele sunt puse în circulaţie respectându-se Recomandările UPU privind deontologia filatelică, fiind utilizate în circuitul poştal normal.
4. ASPECTE PRIVIND ACTIVITATE SC ROMFILATELIA SA
În activitatea sa, această societate comercială are două obiecte principale:
1. Emiterea, punerea şi retragerea din circulaţie a mărcilor poştale.
2. Comercializarea mărcilor poştale NUMAI PENTRU DESTINAŢIA FILATELIE.
Activitatea de la punctul 1 de mai sus constituie, conform Legii nr. 31/1996, o activitate supusă monopolului de stat, fiind considerată în acelaşi fel în toate ţările sau teritoriile poştale din lume (emiterea de mărci poştale constituie, pe lângă cea de monedă un atribut naţional).
Activitatea de la punctul 2 a fost redusă la maximum din 2004, societatea nemaifăcând achiziţii pentru revânzare, neaprovizionând magazinele, renunţând la distribuţia prin oficiile poştale şi impunând puţinilor parteneri din România condiţii pe care nici un alt comerciant din alte domenii de activitate nu le-ar fi acceptat (nemulţumirile comercianţilor pot fi exprimate, de exemplu, de către SC Zimbrul Carpatin SRL din Bucureşti, reprezentant legal şi administrator fiind dl Mircea Gheorghe Manole). În plus, situaţia comenzilor din străinătate referitoare la mărci poştale româneşti din anii anteriori nu sunt onorate, dacă mărfurile respective nu sunt în stoc.
Toate acestea demonstreazã necunoaşterea pieţei de profil, lipsa unui plan de afaceri coerent, lipsa unui plan de marketing adecvat şi lipsa personalului calificat pentru acest domeniu (societatea, de la înfiinţare şi până în prezent a făcut angajări numai fără concurs pentru posturile care necesită cunoştinţe filatelice solide, cu toate că are capital integral de stat).
După cunoştinţa mea, societatea a angajat o firmă de avocaţi fără acordul Adunării Generale a Acţionarilor şi fără un concurs de oferte sau o licitaţie (directorul general al societăţii Romfilatelia s-a lăudat în mai multe rânduri, în public că această firmă a realizat proiectul HG nr. 42/2004).
5. PROPUNERI DE REORGANIZARE
Pentru perioada următoare, în spiritul măsurilor de restructurare a CN Poşta Română SA în vederea privatizării, propun următoarele:
a. Separarea activităţilor de producere, punere în circulaţie şi retragere din circulaţie a mărcilor poştale, de activitatea de comercializare în scop filatelic a mărcilor poştale.
b. Romfilatelia - distribuitor oficial al CN Poşta Românã.
Dacă nu este posibilă această separare, propun declararea SC Romfilatelia SA drept distribuitor al CN Poşta Română pentru mărcile poştale vândute în scop filatelic, acestea urmând a fi achiziţionate de către societate nu la preţul de cost (cum se procedează din 2004 până în prezent), ci la preţul valorii nominale, cu un rabat în funcţie de cantităţile achiziţionate (tratament de care se bucură toţi distribuitorii administraţiilor poştale în majoritatea ţărilor europene, în SUA, Canada, Australia, Noua Zeelandã etc.).
c. Reinstaurarea liberei concurenţe în domeniul comerţului filatelic.
Pentru alte mărci poştale româneşti mai vechi şi pentru mărcile poştale străine, precum şi pentru piesele filatelice şi de istorie poştalã, SC Romfilatelia SA ar trebui să aibă un statut similar cu toate societăţile comerciale cu capital privat, care au acelaşi obiect de activitate, fără a i se acorda privilegii pe care nici nu le merită, nici nu le utilizează; în acest sens propun modificarea obiectului său de activitate conform celor menţionate mai sus.
Exemplific încercarea de acaparare a pieţei filatelice interne de către SC Romfilatelia prin tipărirea unei liste de preţuri care cuprinde nu numai mărcile poştale din stocul actual al societăţii, ci toate mărcile poştale care au circulat pe actualul teritoriu al României. Preţurile din această listă nu sunt onorate de către societate nici prin vânzări, nici prin achiziţii, are cotări aberante de care piaţa nu ţine cont. Se poate argumenta că este lista unui agent economic, dar prin poziţia pe care o are pe piaţă şi prin natura capitalului său face o evaluare eronată a mărcilor poştale, provocând pierderi colecţionarilor - persoane fizice (piaţa nu acceptă nivelul dat de preţuri, colecţionarii nemai putându-şi valorifica investiţiile considerabile).
d. Stoparea punerii în circulaţie a emisiunilor speculative.
În perioada 2004-2006, Romfilatelia SA a procedat la punerea în circulaţie a mai multor emisiuni caracterizate prin machetări sau aranjamente diferite, nesolicitate ca atare de către CN Poşta Română SA pentru circulaţia poştală. Mai mult, cel puţin o pisă filatelică (coliţa Butculescu) a fost pusă în circulaţie fără comanda CN Poşta Română SA, având în plus o valoare nominală care nu se regăsea, la data punerii în circulaţie, în nomenclatorul cu tarifele poştale în vigoare.
Toate aceste emisiuni în aranjamente diferite au fost oferite spre vânzare colecţionarilor din ţară şi din străinătate, încasându-se sume importante de la aceştia. Având un caracter speculativ însă, aranjamentele nu sunt recunoscute de către marile case filatelice care editeazã cataloagele utilizate pe plan internaţional (Michel - Germania, Stanley Gibbons - Marea Britanie, Yvert et Tellier - Franţa, SCOTT - Statele Unite), ele neprimind cote separate. Aceasta este clar o acţiune de înşelare atât a colecţionarilor, cât şi a comercianţilor de profil, aducându-se prejudicii în acelaşi timp imaginii pe plan internaţional atât a României, cât şi a Operatorului Poştal Român (în speţă, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prin CN Poşta Română SA).
Faţă de cele arătate, vă rog să aveţi amabilitatea şi să dispuneţi cercetarea situaţiilor arătate şi luarea măsurilor legale.

8 comments:

 1. stimate filatelist furios,
  din pacate materialul care va parvenit este un punct de vedere al unui filatelist comerciant care este nemultumit de excluderea sa din randul celor favorizati de actuala conducere a romfilateliei. unele observatii sunt pertinente dar altele sunt subtiri si subiective. daca acest material a ajuns la corpul de control al ministrului, se pare ca putini de acolo au priceput ceva. si atunci au intrebat. pe cine? conducerea romfilatelia, conducerea postei romane si raspunsurile se pare ca au fost suficient de bine ticluite incat sa inchida problema. de fapt trebuie pusa o problema de fond: poate sa existe o firma capusa care sa preia un monopol natural al statului? se pare ca da sa asta nu deranjeaza pe nimeni. din contra, se pare ca unii o apara cu mare putere pentru a culege in continuare avantajele. a emite, pune in circulatie si retrage din circulatie a timbrelor postale este peste tot in lume un atribut exlusiv al statului prin postele nationale. cum se pun in circulatie tine de reglementarile internationale in materie. comercializarea trebuie sa fie deschisa tuturor celor care indeplinesc conditiile pentru o astfel de activitate. adevarul este ca este o discutie veche intre filatelisti si posta dar prin acest act ilegal din 2004, se creaza un monopol postei fara nicio jena. dar ce sai faci, unii infractori au ajuns astazi sa conduca comertul filatelic si nu numai, al postei. se stiu ei si ii stiu si altii. romfilatelia a devenit o sursa de venituri ilegale si penale dar beneficiarul este statul care este proprietarul 100% al acesteia si care nu este dispus sa ia masurile de indreptare a situatiei.
  sunt atatea de spus, dar cred ca ne racim gura de pomana.

  succes in lupta contra infractorilor.

  ReplyDelete
 2. Materialul adresat dlui comisar sef Marius Oprea - seful Corpului de Control din M.C.T.I., este foarte bine documentat si sesizeaza numeroasele ilegalitati puse in opera de domnisoara Cristina POpescu - director general ROMFILATELIA, impreuna cu fostul ministru Dan Nica. De fapt, ministrul Dan Nica a dorit prin infiintarea S.C. ROMFILATELIA S.A. sa rezolve 3 probleme:
  1. Sa creeze o firma capusa pe seama Postei Romane pentru a folosi in scopuri personale si de partid banii postei.
  2. Sa o recompenseze pe d-ra. Cristina Popescu pentru serviciile aduse, cand aceasta manevra cu directorul general al C.N.P.R. Gabriel Mateescu, in interesul ministrului Dan Nica, milioanele de euro din bugetul de publicitate al Postei Romane.
  3. Indepartarea d-rei. Cristina Popescu, fosta cadru a securitatii la U.M. 0107, care stiind prea multe despre dl. ministru Dan Nica devenea un pion otravit si periculos.
  Sa ne raspunda dl. ministru Dan Nica si firma mafioata de avocati condusa de Dan Sova cum au eludat H.G. nr. 1323/21.12.1990 in legatura cu unele masuri pentru aplicarea Legii privind societatile comerciale in care printr-un articol unic se stipula: "nu pot face obiectul activitatii unei societati comerciale activitatea acre constituie, in conditiile stabilite de lege, monopol de stat".
  Deci pe intelesul tuturor S.C. ROMFILATELIA S.A. nu putea primi cadou prin H.G. 42/2004 initiata de ministrul Dan Nica monopolul editarii si comercializarii marcilor postale romanesti. Poate D.N.A.-ul se va autosesiza si va face lumina in furtul banilor Postei Romane de catre firma capusa S.C. ROMFILATELIA S.A. condusa de securista mafioata Cristina Popescu , care dupa ce a dat bani la PSD acum livreaza cash la PNL, UDMR si mai nou dlui Adriean Videanu - vicepresedinte PD, cu care a facut pe banii statului o frumoasa excursie de o saptamana la Viena.
  Semneaza Cap de vaca

  ReplyDelete
 3. Cap de Vacă aruncă vorbe grele, dar este foarte interesantă chestia cu UM 0107! Cu se ocupau ăştia? Poate mai lucrează şi acum pentru "organe" şi de-aia-i protejată!. Eu unul am auzit de o relaţie cu boss-ul de la şcoala de poliţai de la Băneasa (adică... relaţie! De-aia a şi apărut coliţa aia cu Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor - mă rog, treaba aia urâtă cu bustul lui Cuza).

  ReplyDelete
 4. domnul cap de vaca,

  excelent rechizitoriul. dar cum sa se faca ceva daca singur ne atentionati ca si actualii guvernanti profita de pe urmele capusei.
  cine credeti ca va putea rezolva problema ?

  ReplyDelete
 5. Poate că materialul provine de la un comerciant, dar se vede cât de colo că este o persoană în domeniu, nu-i străină de orice înseamnă filatelie ca adunătura aia de la Romfilatelia. Nu uitaţi că pentru o filatelie serioasă, avem nevoie de un comerţ filatelic serios şi sănătos. Aşa este în toată lumea, nu inventăm noi nici roata, nici mersul pe jos. Nu uitaţi că managerii celor mai mari case filatelice din lume sunt în proporţie de peste 90% cunoscuţi experţi, cu mulţi ani de practică în cârcă. Nu ca nepricepuţii ăia din Romfilatelia, pe care dacă i-ar pune cineva să vândă castraveţi sau pepeni, tot n-ar fi în stare. Ţin la funcţiile ălea cu dinţii şi cu amândouă mâinile, pentru că au găsit un loc de undepot fura cu cea mai mare neruşinare, fără să-i întrebe nimeni nimic.
  Mai marilor din poştă ar trebui să le fie ruşine, ar mai trebui să le tremure nădragii pentru matrapazlâcurile de la Romfilatelia pe care trebuiau să le împiedice sau, cel puţin să le oprească, că de-aia le-a dat statul spre administrare averea de acolo, nu să-şi bată joc de banul public.
  Dar până la urmă fiecare pasăre pe limba ei piere...

  ReplyDelete
 6. Problemele sunt clare, iar autorul materialului are o judecată sănătoasă, se vede de la o poştă că se pricepe! Argumentele sunt solide, Romfilatelia încearcă să creeze un monopol pe care nu-l merită (nici legea nu-i permite) şi pe care nu-l poate duce.

  ReplyDelete
 7. Şi-a răcit săracul gura de pomană...

  ReplyDelete
 8. Eu cred ca documentul ridica una dintre cele mai importante probleme, nesesizata de distinsii colegi si, poate, nici de destinatarul documentului: demarcatia care trebuie facuta intre o activitate care intra sub incidenta monopolului de stat (editarea, punerea si retragerea din circulatie) si intre o activitate concurentiala. Daca ambele activitati sunt incredintate aceeasi persoane juridice, aceasta risca sa isi intinda monopolul peste activitatea concurentiala, ecea ce intr-o economie de piata este cel mai direct atac asupra liberei concurente.

  ReplyDelete

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics