The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Saturday, August 4, 2007

Normă de lucru comună CN Poşta Română - Tipografia Poştei Române

Mulţumită unui salariat al Romfilateliei, suntem în măsură să publicăm în premieră prima reglementare legată de tipărirea mărcilor poştale. Documentul redat mai jos constituie Anexa nr. 2 la Contractul-cadru încheiat după înfiinţarea Romfilateliei, cu Fabrica de Timbre (la acea dată cu titulatura "Tipografia Poştei Române"). Motivul pentru care publicăm acest document îl vom arăta mai târziu. În primul rând, este bine de ştiut că această reglementare indică oricărui organ de control CE ANUME trebuie să controleze la Romfilatelia, căci una a fost reglementarea şi alta a fost activitatea de fapt, conform surselor noastre.
NORMĂ DE LUCRU COMUNĂ
C.N. POŞTA ROMÂNĂ S.A. – TIPOGRAFIA POŞTEI ROMÂNE
1. GENERALITĂŢI
1.1. Przentele norme se referă la modul de colaborare înre CNPR Tipografia Poştei Române şi S.C. Romfilatelia S.A. în vederea realizării comenzilor de mărci şi efecte poştale.
1.2. Prezentele norme reglementează modalităţile de execuţie a comenzilor (cantităţi, termene, cerinţe speciale), precum şi criteriile ce stau la baza condiţiilor de recepţie calitativă a tipăriturilor menţionate la pct. 1.1.
2. CONDIŢII ŞI TERMENE DE EXECUŢIE
2.1. Romfilatelia transmite Tipografiei Poştei Române programul de emisiuni filatelice pentru anul următor care cuprinde luna de apariţie şi tirajul estimativ al fiecărei emisiuni.
2.2. În vederea asigurării tuturor condiţiilor de execuţie: hârtie, cerneluri, consumabile tipografice, precum şi în vederea realizării corecte a tuturor fazelor procesului tehnologic şi a respectării termenelor de livrare solicitate şi confirmate, Romfilatelia va emite comenzile de mărci şi efecte poştale către Tipografia Poştei Române, cu 15 zile lucrătoare înaintea termenului de livrare. Comenzile ce reclamă urgenţe deosebite vor fi analizate şi soluţionate prin termene angajate în deplină înţelegere între părţi.
2.3. Toate comenzile de mărci şi efecte poştale vor fi însoţite de machete în format digital şi de un print de control avizat de Romfilatelia. Pentru machetele primite, după ce Tipografia Poştei Române tehnoredactează pentru adaptare la cerinţele produsului tipografic, va prezenta Romfilateliei pentru avizare un print color, înainte de a realiza filmele necesare imprimării.
2.4. Tipografia Poştei Române va comunica Romfilateliei, odată cu confirmarea comenzii, dotarea tehnică ce va fi folosită pentru execuţie, sorturile de hârtie utilizate, precum şi modul de grupare pe coală a mărcilor şi efectelor poştale şi a tuturor tipăriturilor ce includ imagini de timbre.
2.5. Formatele finale ale mărcilor şi efectelor poştale vor fi stabilite de Romfilatelia în conformitate cu dispozitivele de perforare de care Tipografia Poştei Române dispune.
2.6. Tirajele tipărite şi livrate vor fi cele indicate în comanda Romfilateliei. Eventualele modificări (suplimentări sau diminuări) vor fi comunicate Tipografiei Poştei Române cu minimum 48 de ore înaintea zilei programate pentru începerea tirajului şi vor atrage după sine recalculări de preţ şi - în cazuri de majorări - reprogramarea de comun acord a termenului final de livrare.
2.7. Începerea tipăririi mărcilor şi efectelor poştale, filatelice şi a efectelor poştale se va face în prezenţa delegatului Romfilateliei (sic!).
2.8. Pe baza BUNULUI DE TIPAR DE MAŞINĂ (B.T.) acordat de delegatul Romfilateliei se va trece la execuţia tirajului comandat. Orice intervenţii ulterioare ale Romfilateliei, care reclamă refaceri de filme sau plăci vor fi suportate de aceasta şi aceptate înainte de reluarea procesului de imprimare.
2.9. Condiţiile tehnice pentru acordarea BUNULUI DE TIPAR DE MAŞINĂ (B.T.) vor avea ca etalon macheta grafică (desen original), originalele scanate în tipografie sau printul color avizat de Romfilatelia. Prin semnarea BUNULUI DE TIPAR DE MAŞINĂ (B.T.), Romfilatelia certifică corespondenţa imaginii tipărite cu cea corespunzătoare machetei originale, precum şi corectitudinea textelor şi a valorilor tipărite.
3. CRITERII DE CALITATE
3.1. Criteriile de calitate sunt în deplină concordanţă cu sortimentele de hârtii şi cerneluri folosite, cu performanţele maşinilor de imprimare, cu materialele grafice prezentate (desene sau machete în format digital). Pentru cerinţe speciale, Romfilatelia va prezenta mostre de produse similare realizate anterior sau care aparţin altor tipografii.
3.2. Machetele de mărci poştale şi timbre trebuie să fie perfect reproductibile astfel încât prin reducerea dimensiunilor în vederea imprimării să nu existe pierderi ale elementelor componente.
3.3. Pentru acceptarea la recepţie a tipăriturilor se vor avea în vedere următoarele criterii:
3.3.1. Uniformitatea tiparului şi a nuanţelor de culoare. Abaterile de intensitate a suprafeţelor cu acoperire de peste 50% nu trebuie să depăşească 0,15 UD (unităţi densitometrice). Abaterile de superpozare a culorilor nu vor depăşi 0,05 mm.
3.3.2. Respectarea întocmai a graficii originale, prin realizarea pe tipar a detaliilor şi a nuanţelor coloristice. Exceptând existenţa unor suprafeţe albe sau cu nuanţe de culoare accidentale, care să nu depăşească în diametru 0,2 mm, tiparul trebuie să reproducă fidel imaginea tuturor timbrelor, vignetelor şi a celorlalte elemente ce fac parte din suprafaţa imprimată, în conformitate cu BUNUL DE TIPAR DE MAŞINĂ (B.T.) semnat de delegatul Romfilatelia.
3.3.3. Uniformitatea şi amplasarea liniilor de perforare. Abaterile liniilor perforate, pe orizontală sau verticală nu vor depăşi 0,5 mm. Orificiile de perfor trebuie să fie egal dimensionate, echidistante şi aliniate corect. Nu se admit coli cu diferenţă de grosime şi culoare ale stratului de adeziv.
3.3.4. Uniformitatea suprafeţei hârtiei. Nu se admit coli cu deficienţe de gumaj, pete, amprente, impurităţi în structură mai mari de 0,5 mm. Nu se admit coli copiate (n.r. - este vorba de abklatsch) sau murdare, coli cu zone pliate, ondulate, cu rupturi sau plesnituri.
3.4. Blocuri şi coliţe
3.4.1. Modul de tipărire şi finisare a acestora trebuie stabilit de comun acord, având în vedere următoarele:
- utilizarea eficientă a suprafeţei hârtiei;
- modalităţile reale de execuţie a finisării (contur de perforare, tăiere la format final).
3.4.2. Pentru eventuala numeroate (înseriere), colile tipărite vor fi mai întâi selecţionate de lucrătorii CTC din subordinea Romfilateliei.
4. REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII
4.1. Pentru verificarea calităţii tiparului se va utiliza aparatul de măsurare a densităţilor destinat imprimării offset, lupe cu raport de mărire de 3-6 ori. Verificarea dimensiunilor se face cu ajutorul riglelor gradate cu precizie de +/-0,1 mm.
4.2. Pentru verificarea uniformităţii tiparului se va utiliza coala etalon cu BUN DE TIPAR DE MAŞINĂ (B.T.) acordat de Romfilatelia. Acelaşi etalon va fi utilizat de tipografie în cazul retipăririlor.
4.3. Pentru celelalte deficienţe, verificarea se va efectua prin control vizual şi compararea vizuală cu B.T.-ul.
5. RECEPŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ
5.1. Întreaga cantitate de timbre şi efecte poştale se recepţionează de personalul Tipografiei Poştei Române care aplică de regulă, cu acceptul Romfilateliei, o ştampilă de control pe suprafaţa netipărită a fiecărei coli.
5.2. Timbrele controlate de personalul CTC al Tipografiei Poştei Române vor fi preluate prin control coală cu coală de către lucrătorii CTC subordonaţi Romfilateliei care, de regulă, vor aplica propriile ştampile de control. Orice abatere va trebui semnalată.
5.3. Verificarea cantităţii comenzii este efectuată prin personalul Tipografiei Poştei Române.
5.4. Pentru alte genuri de tipărituri şi efecte poştale, recepţia se va face în condiţiile formulate în CONTRACTUL CADRU de colaborare.
6. AMBALAREA, MARCAREA ŞI SIGILAREA
6.1. Ambalarea mărcilor poştale şi a coliţelor se face de către Tipografia Poştei Române în pachete a 1000 coli, separate la fiecare 100 coli tipărite, cu coli de carton cu dimensiuni majorate cu 5 mm care să permită protejarea completă a marginilor colilor de timbre în zonele de legare cu sfoară.
6.2. Ambalarea se poate face, la solicitarea Romfilateliei, cu suportarea costurilor aferente, în cutii speciale sau în alte moduri (cantităţi mai mici sau mai mari de 1000 coli).
6.3. Marcarea si sigilarea pachetelor de timbre şi coliţe se face de către Tipografia Poştei Române care va înscrie următoarele date:
- denumirea emisiunii
- valoarea nominală
- destinaţia (poştale, filatelice)
- numărul colilor
- numărul mărcilor sau coliţelor
- semnătura numărătorului
- marca tipografiei
- denumirea şi adresa tipografiei
7. DEPOZITARE ŞI TRANSPORT
7.1. Mărcile poştale, coliţele filatelice şi orice fel de tipărituri pe hârtie gumată se depozitează în încăperi cu temperatură şi umiditate constantă, departe de surse de căldură, suprafeţe umede, şi în afara oricăror zone cu umiditate excesivă.
7.2. Transportul se face în vehicule închise şi etanşe (pentru ploaie) aparţinând Romfilateliei. (...)

4 comments:

 1. domnule filatelist furios,

  va rog sa explicati mai in detaliu ce se urmareste prin aceste norme. nu toti stim bucataria interna a postei.
  asteptam nerabdatori noutati.

  ReplyDelete
 2. Vă rog să aveţi puţintică răbdare, pentru că nu o să vină să credeţi ce o să citiţi despre Romfilatelia...
  Vă mulţumesc pentru înţelegere.

  ReplyDelete
 3. Mai asteptam pana la senzationalele informatii?

  ReplyDelete
 4. Nu aste sunt documete bomba
  Sunt niste norme de lucru normale cu clauze pentru ambele parti.
  Este normal sa se elaboreze astfel de norme.
  Necazurile privind viitorul timbrului romanesc nu stau in normele aste, dar cineva sa se afirme si el ca are documente le-a afisatasta e.
  Lucruri mai seriaose fratilor ca nu scapam de popeasca cu Nomele astea ca nu ea le-a facut

  ReplyDelete

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics