The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Thursday, August 7, 2008

Convenţia de la Paris, 7 august 1858

Art. 1. Principatele Moldovei şi Valahiei, constitue de acum înainte sub denumirea „Principatele Unite ale Moldovei şi Valahiei”, rămân sub suzeranitatea Maiestăţii Sale Sultanul.
Art. 2. […] principatele vor continua să se bucure, sub garanţia colectivă a puterilor contractante, de privilegiile şi imunităţile pe care le au. În consecinţă, principatele se vor administra liber şi în afară de orice amestec al Sublimei Porţi […].
Art. 3. Puterile publice vor fi încredinţate în fiecare principat unui hospodar şi unei adunări elective acţionând […], cu concursul unei comisii centrale comune celor două principate.
Art. 4. Puterea executivă va fi exercitată de către hospodar.
Art. 5. Puterea legislativă va fi exercitată în mod colectiv, de către hospodar, adunare şi comisia centrală.
Art. 6. Legile prezentând un interes special pentru fiecare principat, vor fi pregătite de către hospodar şi votate de către adunare. Legile prezentând un interes special pentru ambele principate vor fi pregătite de către comisia centrala şi supuse votării adunărilor de către hospodari.
[...]
Art. 8. Principatele vor plăti curţii suzerane un tribut anual, al cărui total rămâne fixat la suma de 1.500.000 de piastri pentru Moldova şi 2.500.000 de piastri pentru Valahia. [...] tratatele internaţionale care vor fi încheiate de curtea suzerană cu puterile străine vor fi aplicate în tot ceea ce nu va duce la prejudicierea imunităţii lor.
[...]
Art. 10 Hospodarul va fi ales de către adunare pe viaţă.
[...]
Art. 13 Este eligibil în funcţia de hospodar oricine are vârsta de 35 ani, e născut din tata moldovean sau valah, poate justifica un venit funciar de 3.000 de galbeni, cu condiţia să fi îndeplinit funcţii publice timp de zece ani sau face parte din adunări.
Art. 14 Domnitorul guvernează cu ajutorul miniştrilor numiţi de el. El are dreptul de a graţia şi pe cel de a comuta pedepsele în materie criminală, fără a putea însa a intervenii în administrarea justiţiei. El face numirile în toata slujbele administraţiei publice [...].
Art. 15 Orice act întocmit de domnitor trebuie să fie contrasemnat de către miniştrii de resort.
[...]
Art. 17 Adunarea va fi convocată de domnitor [...].
[...]
Art. 25 Nici un impozit nu va putea fi stabilit sau perceput fără consimţământul adunării.
[...]
Art. 27 Comisia centrală îşi va avea sediul la Focşani. Ea va fi compusă din 16 membri, 8 moldoveni şi 8 valahi [...].
[...]
Art. 38 Se va înfiinţa o Înalta curte de justiţie şi casaţie, comuna ambelor Principate. Ea îşi va avea sediul la Focşani.
[...]
Art. 42 Miliţiile regulate, existente acum în ambele principate, vor primi o organizare identică, spre a putea, la nevoie, să se unească şi să formeze o singură armată.
Art. 43 Miliţiile trebuie să se reunească ori de câte ori siguranţa internă sau cea a hotarelor va fi ameninţată.
Art. 44 Comandantul şef va fi desemnat alternativ de fiecare domnitor, când va fi cazul să se reunească mitiţiile.
[...]
Art. 46 Moldovenii şi valahii vor fi cu toţii egali în faţa impozitului şi vor fi în aceeaţi măsura admişi în slujbele politice într-unul din Principate. Libertatea lor individuală le va fi garantată. Nimeni nu va putea fi expropriat decât legal, din motiv de interes public şi contra unei despăgubiri.
Toate privilegiile, scutirile sau monopolurile de care se mai bucură unele clase se vor desfiinţa şi se va proceda fără întârziere la revizuirea legii care reglementează raporturile proprietarilor de pământ cu cultivatorii, în vederea îmbunatăţirii stării ţaranilor.

No comments:

Post a Comment

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics