The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Saturday, August 9, 2008

Şedinţa Comitetului Director al Federaţiei Filatelice Române - 19 iulie 2008

FEDERAŢIA FILATELICĂ ROMÂNĂ
F é d é r a t i o n P h i l a t é l i q u e/P h i l a t e l i c F e d e r a t i o n
Fondată–Fondée–Since 1891/Membră–Membre–Member: FIP, FEPA, FISA
ROMÂNIA, 010027 Bucureşti - Sector 1, str. Boteanu, 6 sau C.P 1-29;Tel./fax: 0040 21 313.89.21
Compartimentul IMAGINE-COMUNICAREfederatia_filatelica@yahoo.com
=========================================================

COMUNICAT DE PRESĂ

Şedinţa Comitetului Director al Federaţiei Filatelice Române a avut loc în data de 19 iulie 2008, la Braşov, în prezenţa domnilor: Leonard Paşcanu, preşedinte, Victor Iordache, Şerban Drăguşanu, Ioan Catană vicepreşedinţi, Sergiu Găbureac, secretar general interimar, Gabriel-Octavian Nicolae, Cezar Vasilescu, Dumitru F. Dumitru, Viorel Nicolau, Vasile Florkievitz. Au participat invitaţii: Vasile Doroş, Mircea Mureşan, George-Sorin Singer, Francisc Ambruş, Gheorghe Vasiliu, Mihai Ceucă, Traian Serendan. Şedinţa a avut caracter deschis.

Ordinea de zi:
1. Analiza Expoziţiei Mondiale de Filatelie EFIRO 2008.
2. Analiza cererii Societăţii Române de Maximafilie Dr. Valeriu Neaga de aderare la FFR.
3. Diverse.

1. În urma prezentărilor şi luărilor de cuvânt cu privire la derularea EFIRO 2008 au rezultat următoarele:
Expoziţia Mondială de Filatelie EFIRO 2008 a constituit evenimentul cel mai important din toate timpurile pentru filatelia românească, eveniment care a contribuit, fără îndoială, la imaginea României în lume.
Palmaresul obţinut de filateliştii români şi de către exponatele cu subiect românesc este mai mult decât meritoriu, ceea ce demonstrează capacitatea intelectuală şi imaginativă a competitorilor.
Federaţia Filatelică Română adresează felicitări şi mulţumiri tuturor participanţilor pentru rezultatele obţinute. Palmaresul filateliştilor români va fi dat publicităţii şi în revista FILATELIA.
Este de apreciat activitatea reprezentanţilor FFR implicaţi în derularea acestui important proiect poştalo-filatelic. Federaţia Filatelică Română mulţumeşte tuturor filateliştilor implicaţi în organizarea expoziţiei.
Aceste succese nu fac, însă, să se treacă cu uşurinţă peste managementul defectuos al Comitetului de Organizare a manifestării, în special al dlui Gabriel Mateescu. Ignorarea premeditată a multor propuneri şi intervenţii ale reprezentanţilor Federaţiei Filatelice Române pe parcursul organizării şi desfăşurării Expoziţiei Mondiale de Filatelie EFIRO 2008 a dus la crearea unor momente penibile începând de la realizarea tipăriturilor, a popularizării şi a vizualizării expoziţiei, de la modul de desfăşurare a deschiderii oficiale, până la deficienţe majore de protocol, gestionarea unor exponate, precum şi irosirea unor sume importante de bani alocate unor subproiecte fanteziste. Deşi s-a atras atenţia asupra unor astfel de greşeli de management, subproiectele au fost derulate şi, bineînţeles, nu au avut nici un ecou. S-au pierdut, de asemenea, unele oportunităţi pentru filatelia românească. Asupra acestor aspecte Federaţia Filatelică Română îşi rezervă dreptul de a le prezenta factorilor decizionali şi în mass media.
Expoziţia Naţională de Cartofilie organizată la Muzeul de Istorie a Municipiului Bucureşti s-a constituit într-o reuşită a Carto-Clubului Român, bine apreciată de publicul vizitator. Ea a reunit 19 colecţii şi o secţiune de literatură cartofilă. Târgul Internaţional al Colecţionarilor a suplinit lipsa organizării unei asemenea întâlniri în cadrul EFIRO 2008, nelipsit până acum la vreo expoziţie mondială sau europeană.
La cel de al 70-lea Congres al Federaţiei Internaţionale de Filatelie vicepreşedintele FIP Fernando Aranaz del Rio, coordonatorul expoziţiei EFIRO 2008, şi-a pierdut toate funcţiile datorită comportamentului arogant faţă de Federaţiile naţionale. În cadrul comisiilor FIP au fost aleşi următorii delegaţi ai Federaţiei Filatelice Române: Alexandru Bartoc – aerofilatelie, Vasile Doroş – maximafilie şi Francisc Ambruş – fiscalotelie.
2. La solicitarea Societăţii Române de Maximafilie Dr. Valeriu Neaga de afiliere la Federaţia Filatelică Română, Comitetul Director a dat curs favorabil cererii, constatându-se bunele rezultate obţinute de maximafiliştii români coordonaţi de dl. general de brigadă (r.) Vasile Doroş – preşedintele societăţii şi al Comisiei de Maximafilie a FFR.
3. Diverse.
Dl. Mircea Mureşan – preşedintele Asociatiei Filateliştilor din Judeţul Cluj a prezentat proiectul unei expozitii dedicate împlinirii a 90 DE ANI DE LA UNIREA TRANSILVANIEI. Asociaţia Filateliştilor din Bucureşti a anunţat depunerea candidaturii d-lui Sorin Pantiş pentru funcţia de preşedinte al Federaţiei Filatelice Române la Congresul FFR din 25 octombrie a.c. ce va avea loc la sediul Asociaţiei Filateliştilor din Bucureşti – Şos. Ştefan cel Mare nr. 2. Statutul FFR va fi prezentat în luna august şi va fi supus dezbaterii tuturor filateliştiilor din organizaţiile membre ale FFR şi aprobării Congresului FFR. Cu prilejul Congresului FFR va fi dezvelit şi bustul marelui filatelist Dimitrie C. Butculescu.
Evenimentul cel mai apropiat: Târgul Colecţionarilor de la Constanţa 16-17 august 2008.
Următoarea şedinţă a Comitetului Director al FFR va avea loc în data de 9 august (sâmbătă) la sediul FFR din str. Boteanu nr.6.
La finalul şedinţei dl vicepreşedinte Ioan Catană a oferit tuturor celor prezenţi o splendidă lucrare de cartofilie Salutări din Bacău pentru care a primit felicitări călduroase din partea asistenţei, confirmând zicala: Timpul trece, filateliştii rămân.
Sergiu GĂBUREAC
purtător de cuvânt
gsm_as@yahoo.com

Rugăm pe toţi filateliştii şi cartofilii, precum şi persoanele interesate de fenomenul colecţionistic din România, care au adresă de e-mail, să ne trimită un scurt mesaj pentru a fi înregistraţi în banca noastră de date. Anunţaţi şi pe ceilalţi filatelişti de existenţa acestei bănci de date. Vă mulţumim.

No comments:

Post a Comment

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics