The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Thursday, October 16, 2008

"Baricada" iese la atac

Bucureşti, 15 octombrie 2008

Către
Federaţia Filatelică Română
În atenţia Comitetului Director al FFR

Stimaţi colegi filatelişti,

Prin prezenta vă informez că nici până la această oră Congresul FFR nu este legal convocat şi ca atare vă rog să analizaţi şi să dispuneţi măsurile care se impun în legătură cu următoarele probleme:
1. Domnul Leonard PAŞCANU - preşedinte FFR a fost trimis în judecată (a se vedea Fişa dosarului 4106/302/2008 Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală) pentru infracţiunea de inşelăciune în formă agravantă în legătură cu "Ziua mărcii poştale 2004 - numerotare roşie" (dosar 6984/P/2006 - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti).
Având în vedere că fapta este în legătură cu activitatea sa de preşedinte al FFR, Comitetul Director trebuie:
- să se întrunească de urgenţă;
- să constate că este grav afectat obiectivul principal al FFR stabilit prin art. 8 din statutul FFR (promovarea filateliei româneşti);
- să constate că este absolut şi imperios necesar să apere interesele filateliei româneşti, potrivit scopului FFR prevăzut la art. 9 (f) din statut, sens în care să acţioneze imediat pentru "combatarea prin toate mijloacele a practicilor ilegale în filatelie" - art. 10 (h);
- şi să-l suspende din funcţie pe Domnul Leonard PASCANU, aplicând art. 48 (3) din statutul FFR.
Menţionăm că instanţa nu a reţinut infracţiunea de delapidare, deoarece Dl. Marian Jianu - vicepresedinte al FFR cu probleme financiare a declarat: "factura Romfilatelia având ca client FFR nu a fost înregistrată în contabilitate, deci nu s-a înregistrat nici un prejudiciu".
2. Congresul FFR nu este covocat nici la această oră, deoarece nu sunt îndeplinite cumulativ prevederile statutului FFR, care statuează la art. 22(1), 22 (2) si 22 (4): "Art 22 (1) Congresul se convoaca odata la 4 ani de catre Biroul Executiv al Comitetului Director, printr-o nota care trebuie trimisa membrilor afiliati cu cel putin 30 de zile inainte de data fixata; Art 22 (2) La nota de covocare a Congresului se anexeaza proiectul ordinii de zi; Art 22 (4) Materialele prevazute la aliniatul precedent se trimit membrilor afiliati cu cel putin 15 zile inainte de data covocarii Congresului FFR".
Ştirea jurnalistică de acum 10 luni privind data congresului Dlui Leonard Paşcanu nu este acoperită de prevederile art. 22(1) din statutul FFR. Apreciem că scopul acestui anunţ a fost de a acoperi o altă încălcarea, cea a art. Art 21 (2) – Congresul ordinar se întruneşte o dată la 4 ani, în cursul trimestrului I. Cum Dl. Leonard Paşcanu nu vroia sa-l prindă EFIRO 2008 fără a fi preşedinte, a ales această tehnică de manipulare, care nu a fost sezizată de Domniile Voastre.
3. Să dispuneţi contabilului FFR, prezentarea unei situaţii financiar – contabile, aferente perioadei 1 ianuarie 2004 – 15 octombrie 2008, structurată pe următoarele capitole:
A. Intrări – venituri (data, sursa, valoarea, motivul);
B. Ieşiri – plăţi (data, motivul, valoarea, documentul – cine a aprobat cheltuiala)
C. Sinteza bilanţurilor depuse la Administraţia Financiară (venituri, cheltuili, beneficiu) pe anii 2004-2007.
Acest material să fie analizat în Comitetul Director şi a apoi să fie transmis membrilor afiliaţi pentru a dezbate la Congres asupra descărcării sau nu de gestiune a Preşedintelui FFR, căci numai acesta a avut drept de semnătură în bancă.
4. Pregătirea congresului în ceeace priveşte în special propunerile de canditaţi pentru: redactorul – şef al revistei Filatelia; colegiul de redacţie al revistei Filatelia (de o vreme în caseta tehnică a revistei Filatelia s-a înserat CONSILIU DIRECTOR!); comisia de cenzori; membrii comisiei de arbitraj; comisia de expertiză.
Asigurându-vă de sprijinil meu în continuare, vă rog Stimaţi Domni să primiţi sentimentele mele de înaltă consideraţiune.

Dan Dobrescu
www.philatelica.ro
Preşedinte al Clubului Filatelic BARICADA
Membru al Comitetului Director al FFR

P.S. Pentru cei care se întreabă cum îmi permit să semnez această scrisoare şi în calitate de membru al Comitetului Director al FFR, îi imformez că aşa zisa hotărâre de excludere/suspendare din Comitetul Director nu există pentru că nici până la această oră aceasta nu mi-a fost motivată şi comunicată în scris, ca să o pot contesta apoi la organele abilitate.

2 file + anexă (o filă)

No comments:

Post a Comment

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics