The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Thursday, October 23, 2008

Clujenii nu vor participa la Congres

ASOCIAŢIA FILATELIŞTILOR DIN JUD. CLUJ
P-ţa Avram Iancu nr. 8
Cluj-Napoca
E-mail: asociatiafilatelistilorcluj@yahoo.com
Tel. 0264/595717
Nr. 033/22.10.2008

Către,
Comitetul Director al
FEDERAŢIEI FILATELICE ROMÂNE
Bucureşti

Comitetul Asociaţiei Filateliştilor din Jud. Cluj, întrunit în şedinţă deschisă în data de 22.10.2008, luând cunoştinţă de situaţia actuală a filateliei româneşti, luând cunoştinţă de „Scrisoarea deschisă adresată tuturor filateliştilor români” semnată de Dl. Preşedinte Leonard Paşcanu, precum şi de scrisoarea adresată de Dl. av. Leon Iancovici asociaţiei clujene, în calitate de candidat din partea acesteia la funcţia de preşedinte a FFR, vă aduce la cunoştinţă hotărârile care au fost luate în unanimitate:
1. Considerarea Congresului convocat pe data de 25 octombrie 2008 ca nestatutar şi solicitarea Biroului Executiv al FFR pentru reprogramarea acestuia la o altă dată, astfel încât covocarea să se facă în conformitate cu Statutul şi să ofere posibilitatea participări tuturor membrilor asociaţi la Congres, precum şi posibilitatea depunerii de candidaturi pentru funcţiile de conducere ale FFR, în termenul statutar de 15 zile de la data convocării.
2. Retragerea candidaturilor pentru funcţiile de conducere a FFR a:
- D-lui Av. LEON IANCOVICI pentru funcţia de Preşedinte al FFR
- D-lor Ec. MIRCEA CORNEL MUREŞAN şi Dr. MIRCEA DRAGOTEANU pentru membri ai Comitetului Director până la convocarea unui Congres statur.
3. Retragerea mandatului reprezentanţilor A.S. din Jud. Cluj de a participa în data de 25 octombrie 2008 la un congres nestatutar.
4. Considerarea unor pasaje din „Scrisoarea deschisă adresată tuturor filasteliştilor români” a Dlui Preşedinte Leonard Paşcanu, ca tendenţioase la adresa Asociaţiei Filateliştilor din Jud. Cluj şi nu le acceptă, iar titlul descriminator, prin faptul ca se adresează numai filateliştilor români, încălcând art. 1 alin. (2) din Statutul FFR.
5. Susţinerea în continuare a candidaturii Dlui av. Leon Iancovici la funcţia de preşedinte FFR la un Congres care va fi statutar convocat, considerând că Domnia sa poate să reprezinte interesele filateliştilor clujeni, precum şi a tuturor filateliştilor din ţară, indiferent de naţionalitate.
6. Subscrierea Asociaţiei Filateliştilor din Jud. Cluj la Moţiunea de neîncredere declanşată de candidatul propus pentru funcţia de preşedinte FFR.
Comitetul Asociaşiei Filateliştilor din Jud. Cluj prezent la şedinţă
Preşedinte: MIRCEA MUREŞAN
Membri: IULIU SZILAGYI
IOAN CONSTANTINESCU
SORIN COŞOVEANU
IULIAN CHERATA
Vicepreşedinţi DAN DUMITRAŞCU
şi MIHAI DOMŞA, absenţi motivat,
au confirmat telefonic acceptul
pentru hotărârile luate de Comitet.
Cluj-Napoca
22.10.2008

No comments:

Post a Comment

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics