The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Saturday, October 18, 2008

Nici feroviarii nu vor Congres

Asociaţia Filateliştilor Feroviari din România
Iaşi, 18 octombrie 2008

Secretariatului Federaţiei Filatelice Române Bucureşti
Comitetului Director al FFR – Bucureşti

În urma discuţiilor cu membrii din cadrul Asociaţiei Filateliştilor Feroviari din România, luând cunoştinţă de intenţia de a se desfăşura Congresul Federaţiei Filatelice Române în data de 25 octombrie 2005 aşa cum am fost anunţaţi prin convocatorul nr. 108/10.10.2008 transmis de FFR prin e-mail în data de 11.10.2008, se consideră că nu sunt respectate prevederile din Statutul FFR privind modul de convocare a unui Congres FFR şi alte proceduri pentru desfăşurarea statutară a acestuia, astfel:
- Nu s-a făcut convocarea cu 30 zile înainte de data anunţată şi prin mijloacele prevăzute în Statutul FFR
- Nu s-au trimis la asociaţii materialele care se vor prezenta la Congres pentru a fi analizate de asociaţii şi de delegaţi în termenul stabilit prin Statutul FFR
- Nu s-a mai putut trimite de asociaţiile afiliate propuneri de candidaţi în organele ce se aleg la Congres, propunerile ce s-ar face în ziua lucrărilor nu sunt statutare
- Nu se poate declara desfăşurarea lucrărilor Congresului statutară dacă nu sunt îndeplinite toate preverile aşa cum sunt stipulate şi nu interpretate.
Datorită acestor considerente Asociaţia Filateliştilor Feroviari din România solicită Secretariatul FFR şi Comitetului Director FFR să se amâne data desfăşurării lucrărilor Congresului FFR încât să fie respectate toate prevederile Statului FFR pentru o astfel de activitate iar organele de conducere care se vor alege să fie statutar mandatate ca să-şi poata îndeplini în mod onorabil atribuţiile specifice în cadrul relaţiilor interne şi externe.
Delegaţii AFFR care i-am anunţat nu au mandat să participe în data de 25 octombrie 2008.
Preşedinte
ing. Gabriel Mărgineanu

No comments:

Post a Comment

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics