The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Thursday, October 16, 2008

dr. Dragoteanu revine

Către,
A. F. Cluj, cu rugămintea respectuoasă de a se retransmite
către celelalte asociaţii membre ale F.F.R,

În cunoscutul stil cu care ne-a obişnuit de aproape un deceniu, dl. Leonard Paşcanu, preşedinte al F.F.R. între 2000-2008 a răspuns operativ Preşedintelui A. F. Cluj, d-lui ec. dr. Mircea Mureşan la solicitarea din 14.10 a asociaţiei noastre de reprogramare statutara a Congresului F.F.R. Scrisoarea datată tot 14.10 a d-lui Paşcanu a avut în vedere şi avizarea favorabila de către A. F. Cluj a solicitării mele de a-mi fi suspendată candidatura la Comitetul Director.
Scrisoarea d-lui Paşcanu către A. F. Cluj este redată mai jos pentru conformitate.
Este deasemenea redată pentru informarea Dvs. scrisoarea mea de astăzi către A. F. Cluj şi mesajul înaintat în consecinţă de A. F. Cluj către F.F.R.
Deoarece scrisoarea către noi a d-lui preşedinte Paşcanu mi s-a părut de o importanţă excepţională, am decis ca pentru dvs. să-i fac o analiză succintă prin prisma tehnicilor folosite de dânsul într-un mod profesionsit pentru manipulare şi pentru distorsionarea mesajului (care mi s-au predat cu titlu de atenţionare la Facultatea de jurnalistică, pe care am absolvit-o în 1997 la Universitatea Babeş-Bolyai).
O atare analiză la caz arată în scrisoarea d-lui Paşcanu următoarele elemente cu totul speciale de folosire a tehnicilor de manipulare, pe care consider că este bine să le sesizaţi şi dvs, atât în acest caz, cât şi în situaţii asemănătoare:
1. Dl. Paşcanu deturnează în scrisoare într-un mod profesionist obiectul cererii făcute de A. F. Cluj către Biroul Executiv al Comitetului Director al F.F.R. A. F. Cluj ceruse un lucru de bun-simţ şi simplu de rezolvat, adică reprogramarea Congresului FFR, astfel încât toate candidaturile dorite să poată fi depuse în mod statutar.
- Dl. Paşcanu nu aminteşte în nici un fel de ilegalitatea şi caracterul nestatutar al convocării Congresului FFR din 10 octombrie seara, făcută prin e-mail către doar o parte din membrii F.F.R.
-Nicăieri dl. preşedinte nu aminteşte de faptul că asociaţiilor dvs. nu li s-au trimis materialele prevăzute de statutul F.F.R. obligatoriu altminteri de a va fi expediate cu minimum 15 zile înaintea datei la care va avea loc congresul (articolul 22. 3 din statut). Fără aceste materiale, delegaţilor la Congres le va fi imposibil să obţină de la membrii asociaţiilor lor mandatul asupra modului în care trebuie să voteze la Congres inclusiv eventuale modificări foarte importante ale statutului F.F.R.
- Nicăieri nu se pomeneşte de abuzul în funcţie publică împotriva intereselor private făcut în şedinţa din 11.10. a.c. a Biroului Executiv împotriva asociaţiilor dvs. care nu au anticipat din timp şmecheria cu neconvocarea congresului decât în seara dinaintea închiderii listelor de candidati şi care astfel nu şi-au putut înainta propriile candidaturi şi sugestii referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a Congresului. Din analiza listelor cu candidaţi acceptaţi actualmente, puteţi să intuiţi dacă persoanele respective sau asociaţiile din care fac parte au putut avea din timp informaţii datorită cărora să evite manevra prin care alţi candidaţi au fost opriţi să participe la alegerile din Congres.
2. Dl. Paşcanu evita răspunsul direct la cererea de amânare a Congresului, ascunzându-l după alegaţiile ca „majoritatea Asociaţiilor membre şi-au trimis deja lista delegaţilor”. Evident că listele de delegaţi n-au nici o legătură cu caracterul nestatutar al închiderii listelor de candidaturi la mai puţin de 24 ore de la convocarea congresului. „Listele de delegaţi” sunt însă o altă capcană întinsă la acest congres. Conform Art. 25 din statut „Participarea la Congres şi, în cadrul acestuia, dreptul de vot deliberativ se exercită pe baza împuternicirii emise de organele de conducere ale membrilor afiliaţi şi a atestatului emis de Comitetul Director; pentru membrii Comitetului, atestatul este suficient”. Întrucât Comitetul Director nu poate cenzura opţiunea asociaţiilor în privinţa propriilor delegaţi, atestul său se refera numai la caracterul statutar al participării la Congres a asociaţiei respective şi nu la cine sunt delegaţii. Solicitarea de „Liste de delegaţi” este aboslut inacceptabilă, încălcând libertatea de opţiune a asociaţiilor şi aruncând un grav semn de întrebare asupra modului în care organizatorii Congresului pot folosi astfel de informaţii asupra delegaţilor pentru viitoarea influenţare a votului în Congres!
3. Dl. preşedinte deturnează cu multă artă şi faptul că, deşi candidaturile depuse în termen de 15 zile după convocarea congresului sunt statutare, în acest moment nu sunt luate în considerare de susţinătorii d-lui Paşcanu: „Referitor la nemulţumirea dvs. că nu v-aţi depus candidaturile în termenul prevăzut de Statut, tot plenul Congresului va decide dacă se mai admite depunerea altor candidaturi în timpul Congresului”. Din citatul anterior observaţi că în opinia d-lui preşedinte, asociaţiile dvs. trase pe sfoară ar trebui să fie nemulţumite de faptul că ele însele nu şi-ar fi depus candidaturile în termenul prevăzut de statut (abilitate, nu gluma ...). Pentru cei care nu au la dispoziţie statutul F.F.R., amintesc că este obligatorie convocarea cogresului cu cel puţin 30 de zile înainte, iar închiderea listelor cu candidaţi are loc cu 15 zile mai târziu. În cazul de faţă, profesionist escamotat de dl. Paşcanu, listele le-au închis dupa 15 ore, nu după 15 zile de la convocarea Congresului... Nu plenul Congresului trebuie să decidă dacă se primesc sau nu alte candidaturi (în statut este clar stipulat ca în Congres NU se primesc noi candidaturi, aviz celor naivi...). Depunerea de candidaturi şi primirea cu 15 zile înainte de Congres a materialelor care se vor dezbate pe ordinea de zi este UN DREPT vital al asociaţiilor dvs., care decurge din statutul F.F.R.. Acesta nu este pentru dl. Paşcanu baza legală a afilierii noastre la o structură naţionala care ar trebui să apere interesele tuturor filateliştilor din România (era un banc pe vremuri, că toată ţara munceşte pentru propăşirea tuturor, pentru propăşirea omului, iar pe om îl chema Ceauşescu...).
4. Tehnica denigrarii abile şi a discreditării opozanţilor este insistent folosită de dl. Paşcanu referitoare la subsemnatul. În cuprinsul acestui material, este integrat mesajul meu către A. F. Cluj, pentru a se observa din lectura lui în comparaţie cu alegaţiile d-lui preşedinte, cu câtă abilitate dl. Paşcanu deturnează ideile din acestea şi încearcă să minimalizeze şi să discrediteze pe cel care îl vede în postura de a-i ameninţa interesul: „Am luat act de renunţarea dlui Dragoteanu Mircea la candidatura sa în calitate de membru în Comitetul Director (Fals: „dl. Dragoteanu” nu a renunţat, ci şi-a suspendat candidatura până când şi celorlalţi colegi propuşi de asociaţiile dvs. vor avea posibilitatea să candideze; renunţarea am solicitat să fie declarată numai de A. F. Cluj, în cazul în care tactica de blocare a contracandidaţilor lor nu este părăsită de „organizatorii congresului”). Este un act unilateral (n.b. sper ca alţi colegi incluşi pe lista de agreaţi a d-lui Paşcanu să aibă bunul simţ şi să-şi reevalueze participarea la această mascaradă, iar actul să devină astfel multilateral) de care vom ţine cont, dar nu înţelegem din ce motiv dl. Dragoteanu Mircea şi-a depus candidatura dacă Consiliul Director al A. F. Cluj, asociaţie din care face parte domnia sa, a adoptat înaintea depunerii candidaturii sale o altă decizie pe care o cunoştea (acesta este un exemplu de aplicare excelentă a tacticii contrainformaţiilor militare, de a face ca auditoriul să nu mai înţeleagă despre ce e vorba, iar subiectul, adică „dl.Dragoteanu” să fie pus sub semnul întrebării). În acest caz ori dl. Dragoteanu Mircea nu respectă deciziile asociaţiei din care face parte, ori, poate, este candidat din partea altor asociaţii al căror membru este, ori face un joc duplicitar (= încercare de provocare a unei disensiuni între cei doi subiecţi văzuţi ca opozanţi de către dl. Paşcanu – A. F. Cluj şi dr. Dragoteanu; expresia „a face un joc duplicitar” era intens folosită în anii ’50 pentru anatemizarea celor care nu erau cu stăpânirea comunistă). Noi încercăm să credem în continuare că dl. Dragoteanu poate fi o persoana responsabilă care ştie ce face (= iată aceeaşi încercare de denigrare subtilă a „adversarului”, prin atribuirea unei calităţi minimale, dar şi aceea îndoielnică), dar nu suntem impresionaţi în niciun fel de comportamentul său (m-ar fi mirat grozav că bunul-simţ de a nu candida în momentul în care unor distinşi colegi le este interzisă candidatura să-l impresioneze cu ceva pe dl. Paşcanu...).
5. Falsul sau diletantism este abil utilizat de dl. Paşcanu pentru deturnarea acţiunii în sensul dorit, fiind excelent ascuns sub acuzaţii la adresa „adversarului”: „Faptul ca A. F. Cluj nu doreşte să recunoască anunţarea Congresului cu 10 luni înainte este regretabil”. Anunţarea Congresului e una (statutul spune că Congresul trebuia să aibă loc în primul trimestru, apropos), iar convocarea este alta. Convocarea este actul juridic prin care membrilor federaţiei trebuie să li se aducă la cunoştinţă în mod oficial, printr-o notă (sub semnătura autorizată) cu cel puţin 30 zile înainte, data, ora, locul de desfăşurare a congresului şi proiectul ordinii de zi. Vă rog să verificaţi dacă vreunul dintre dvs. a primit o astfel de convocare legală şi statutară înainte de 26 septembrie (data-limită la care se mai putea covoca un congres pe 25 octombrie).
6. Minimalizarea celor cu altă părere şi încercarea de a declanşa conflicte între aceştia şi eventual alţi „opozanţi” este o tactica pe care se insistă în jurnalistică în analiza campaniilor politice şi a diversiunilor prin atribuirea de intenţii false. Citându-l din nou pe dl. Profesor în tehnici de diversiune, Leonard Paşcanu: „De asemenea, doresc să transmiteţi domnului Dragoteanu că mi-ar face plăcere să fie ales în funcţia de preşedinte al F.F.R. pentru a rezolva multiplele probleme din acest moment, dar îi solicit să nu mai vorbească în numele altor preşedinţi de asociaţii fără a avea un mandat scris în acest sens, deoarece aceste persoane pot avea un alt punct de vedere”, să sesizăm că:
- de fapt „dl. Dragoteanu” nici nu candidează pentru functia de preşedinte al F.F.R., dar amintirea acestei funcţii în contextul cu pricina era menită să minimalizeze în ochii „cititorului” funcţia de membru în Comitetul Director în raport cu cea de preşedinte al F.F.R. şi să sublinieze statutul de preşedinte încă în exerciţiu al semnatarului.
Motivul real pentru care personal solicit o maximă responsabilitate în depunerea candidaturilor la preşedinţia FFR consider că este necesitatea în acest moment să fie aleasă o persoană cu o foarte bună pregătire juridică, în stare să limiteze dezastrul lăsat de procesele interminabile din mandatele d-lui Paşcanu, să contribuie la crearea unui cadru adecvat pentru statuarea expertizei filatelice; să reia relaţiile normale cu administraţia poştală română; să acorde sprijin juridic şi organizatoric asociaţiilor aflate în dificultate şi să susţină reînfiinţarea celor care au dispărut pe perioada mandatelor d-lui preşedinte Paşcanu, în judeţe cu o intensă activitate filatelică timp de multe decenii anterioare.
- alegaţia d-lui Paşcanu ca „aş vorbi în numele altor preşedinţi de asociaţii fără a avea un mandat scris în acest sens, deoarece aceste persoane pot avea un alt punct de vedere” se poate uşor constata că este o altă diversiune, fără absolut nici un suport real, dar menită să-i facă pe unii preşedinţi de asociaţii să se simtă lezaţi, aşadar să nu adere la opiniile celor care-şi permit să nu joace Alunelul pe muzica d-lui Paşcanu. Această stratagemă se foloseşte în campaniile electorale pentru a sabota suportul oferit contracandidatului de factorii de putere.
7. Promisiunea sarcastică a d-lui Paşcanu: „La deschiderea Congresului vom supune plenului cererea dumneavoastră de amânare a lucrărilor pentru o altă dată ce va fi stabilită tot de Congres” este o glumă proastă la adresa inteligenţei noastre...
8. Alegaţia d-lui Paşcanu „Vă asigur domnule preşedinte că nimeni nu are interesul ca persoanele ce le consideraţi competente din Cluj să nu facă parte din forurile de conducere ale FFR” este demnă de compasiune. De fapt se încearcă cu disperare blocarea candidaturii la funcţia de Preşedinte al F.F.R. susţinută de A. F. Cluj în persoana d-lui avocat Leon Iancovici, medaliat cu aur la EFIRO 2008, deţinător astfel a uneia dintre cele două medalii de aur decernate unui exponat de maximafilie în istoria filateliei mondiale.
9. Politica „faptului împlinit” este bine aplicată de dl. Paşcanu: „vă informăm că majoritatea Asociaţiilor membre şi-au trimis deja lista delegaţilor, numărul de membri, cotizaţiile la zi şi vor fi prezente în data de 25 octombrie 2008 ora 9.00 la lucrările Congresului”. Mesajul e clar, consideraţi că dl. Paşcanu v-a pus în faţa faptului împlinit, uitaţi de statut, uitaţi de ceea ce vă doriţi dvs. de la pasiunea dvs. - filatelia. Mesajul subliminal este însă că dl. Paşcanu se teme de un Congres liber, cu candidaturi şi opinii libere, preferând să se agaţe de mascarada închiderii listei de candidaturi la câteva ore după convocarea congresului, decât să rişte un vot liber şi candidaturi reprezentative din partea asociaţiilor dvs.
10. Pentru un efect maximal al scrisorii, ameninţarea subliminală şi învinovăţirea morală a opozantului trebuie plasate la sfârşitul mesajului, pe un ton crescendo, iar dl. Paşcanu cunoaşte bine de tot teoria: „Este regretabil ca A. F. Cluj întreţine o atmosferă tensionată înaintea Congresului, deoarece aşteptăm din partea dvs. soluţii constructive care să rezolve problemele mişcării filatelice din România”.
Credem că asociaţiile dvs. au beneficiat din plin de soluţiile constructive din ultimii ani, patronate de dl. preşedinte. Vă rugăm să consultaţi în acest sens coperta Revistei (teoretic a F.F.R.) „Filatelia”, la numărul care va rămâne în istorie ca marcând încheierea expoziţiei mondiale „EFIRO 2008”. Pe noi ne-a oripilat...
În consecinţă, în faţa acestei redutabile folosiri a tehnicilor de manipulare a mesajului practicată de dl. Paşcanu în această scurtă informare către dl. ec. dr. Mircea Mureşan, preşedinte al A. F. Cluj şi dată fiind ameninţarea prezentată membrilor F.F.R. pe coperta revistei amintite a revistei „Filatelia” nr. 6/2008 (o „securistă” i-a urmărit prin sala EFIRO 2008 pe preşedintele României şi pe preşedintele FFR, abil plasaţi de acel mesaj pe o pozitie de egalitate în faţa ameninţării securităţii, oare de unde o fi venit ea?), vă rog din toată inima ca pentru a se evita orice suspiciuni viitoare, la congresul FFR, indiferent unde şi când va avea el loc, să acordaţi o atenţie maximă următoarei prevederi din statutul propus de A. F. din jud Cluj: „Toţi candidaţii la Consiliul director sau la funcţia de preşedinte al F.F.R. trebuie să prezinte declaraţie scrisă şi semnată pe propria răspundere că nu au colaborat cu Securitatea ca poliţie politică. Consiliul director ales va înainta către forurile competente ale statului în termen de o săptămână după congres cererea de verificare a dosarelor de securitate ale celor aleşi în funcţiile amintite mai sus. În eventualitatea în care vor fi identificaţi ca şi colaboratori ai Securităţii ca poliţie politică, respectivii vor fi consideraţi în mod automat demişi din funcţie”.
Cu deosebită stimă pentru colegii din mişcarea filatelică din România, care încă speră ca aceasta poate redeveni un univers al colegialităţii şi prieteniei,
Dr. med. Mircea Dragoteanu
Doctor în medicină
Jurnalist diplomat
Inginer electronist
Doctorand în Istoria României
De 23 ori medaliat cu aur şi de 2 ori cu aur mare la expozitii filatelice naţionale şi internaţionale
Medaliat de 2 ori cu aur, de 2 ori cu vermeil mare şi o dată cu vermeil la EFIRO 2008

1 comment:

  1. Bravo Doctore !
    Prin aceasta analiza profunda a tehnicilor de manipulare a Dlui LEU ai aratat miscarii filatelice romanesti cine este in realitate acest om cercetat cu legea si bunul simt. Un impostor.
    Unde ai invatat domnule Leonard PASCANU aceste tehnici ? Nu cred ca la scoala tehnica de geodesie.
    Unde ai facut armata si ce grad ai in armata romana ?

    ReplyDelete

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics