The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Tuesday, October 14, 2008

Dragoteanu cere amânarea Congresului FFR

ASOCIAŢIA FILATELIŞTILOR DIN JUDEŢUL CLUJ
P-ţa Avram Iancu nr. 8
Cluj-Napoca
E-mail: asociatiafilatelistilorcluj@yahoo.com
Tel. 0264/595717
Nr. 033/14.10.2008

Către,
Biroul Executiv al Federaţiei Filatelice Române
Consiliul Director al Asociaţiei Filateliştilor din Judeţul Cluj, întrunit azi, 14.10.2008, luând act de protestul d-lui dr. MIRCEA DRAGOTEANU, ataşat prezentei, prin care solicită suspendarea candidaturi sale pentru Comitetul Director al FFR, subscrie acestuia în unanimitate.
Fapt pentru care solicită Biroului Executiv al FFR reprogramarea Congresului FFR, astfel încât covocarea acestuia să se facă în conformitate cu Statutul şi să ofere posibilitatea participări tuturor membrilor asociaţi la Congres, precum şi posibilitatea depunerii de candidaturi pentru funcţiile de conducere ale FFR, în termenul statutar de 15 zile de la data convocării.
Preşedinte,
Mircea Mureşan


Către Asociaţia Filateliştilor din judeţul Cluj,

Subsemnatul dr. Mircea Dragoteanu, membru al Asociaţiei Filateliştilor din judeţul Cluj, candidat din partea Asociaţiei la funcţia de membru al Comitetului Director al Federaţiei Filatelice Române, luând act de faptul că în condiţiile create de convocarea nestatutară din 10 octombrie a Congresului FFR de către Biroul Executiv al Comitetului Director un număr important de colegi din mişcarea filatelică sunt în imposibilitatea de a-şi depune candidaturile la Congres,
Vă rog prin prezenta să aprobaţi şi să comunicaţi către forurile de conducere actuale ale F.F.R. SUSPENDAREA candidaturii mele la funcţia de membru în Comitetul Director până la revenirea în cadrul statutar în care orice asociaţie membra a F.F.R. să poată depune pentru acest congres candidaturile pe care le consideră justificate pentru funcţiile de conducere eligibile.
Consider că ar fi neelegant şi necolegial din partea mea să rămân într-o competiţie în care colegi cu activitate deosebită în mişcarea filatelică din România nu sunt lăsaţi să candideze. Îi amintesc aici numai pe domnii ing. Călin Marinescu, ing. Marius Munteanu, col.(r). Dan Pisău, procuror Doru Poiană, ec. Mircea Mureşan, Mircea Calu.
Vă rog deasemenea să înaintaţi către celelalte asociaţii care au candidaţi la funcţii de conducere eligibile în Congres deocamdată validaţi de către Biroul Executiv al F.F.R. solicitarea să ceară suspendarea candidaturilor acestora până în momentul în care tuturor celorlalţi colegi li se vor accepta candidaturile la care au dreptul!
În cazul în care Biroul Executiv al Comitetului Director al F.F.R. refuză în continuare să se conformeze prevederile din Statutul F.F.R. şi nu permite validarea tuturor candidaturilor propuse statutar de asociaţii membre ale F.F.R, vă rog ca la Congres să notificaţi retragerea de către A.F. din judeţul Cluj a candidaturii mele pentru Comitetul Director.
Considerând că singura cale de reintrarea în legalitate este în acest moment reprogramarea Congresului la o dată cu cel puţin 30 zile ulterioară convocarii din 10 octombrie, vă rog totodată să aveţi în vedere cele de mai jos şi în măsura în care consideraţi necesar, să le comunicaţi celorlalţi membri ai F.F.R.:
Datorită convocării nestatutare a Congresului F.F.R. trimisă în seara de 10 octombrie a.c. pe adresele de E-mail ale unei părţi a asociaţilor membre ale F.F.R., trebuie obţinută reintrarea în legalitate prin convocarea unui congres statutar, la cel puţin 30 zile de la data convocării.
Conform Statutului F.F.R. în vigoare, "Congresul se convoacă o dată la 4 ani de către Biroul Executiv al Comitetului Director printr-o notă care trebuie trimisă membrilor afiliaţi cu cel puţin 30 zile înainte de data fixată" (Art. 22. 1.). Convocarea de către Biroul Executiv din 10 octombrie a congresului care ar urma să aiba loc pe 25 octombrie este în mod evident nestatutară, fiind făcută cu numai 16 zile înaintea datei propusă pentru ţinerea Congresului. Comunicarea anterioară în revista Filatelia sau prin alte mijloace neprevăzute în statut a unei date prezumtive pentru Congres nu ţine loc în nici un mod convocării legale a Congresului care trebuie înaintată către membrii F.F.R.
Conform statutului F.F.R. în vigoare, "la notă de convocare a Congresului se anexează proiectul ordinii de zi" (Art. 22. 2).
Conform Statutului F.F.R. în vigoare (Art. 22. 4.) următoarele materiale trebuie trimise membrilor afiliaţi cu cel puţin 15 zile înainte de data convocării Congresului F.F.R. (Art. 22. 3- Materialele ce urmează a se supune dezbaterii Congresului):
a) Raportul Biroului Executiv al Comitetului Director;
b) Raportul Comisiei de Cenzori;
c) Bilanţul contabil şi contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul anterior Congresului;

d) Propunerile de modificare a Statutului şi a Regulamentelor;

e) Proiectul Planului Expoziţional şi atribuirea organizării manifestărilor filatelice naţionale;
f) Propunerile de măsuri privind organizarea "Zilei mărcii poştale românmeşti" şi a "Zilei filatelistului";
g) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul următor;

h) Propunerile, motivate, de acordare a titlului de "membru de onoare";

i) Listele cu candidaturi pe funcţii;
j) Alte materiale.

Constatăm împreună că nu s-a îndeplinit nici una din prevederile statutare de mai sus privind Convocarea Congresului F.F.R., adică a organului suprem de conducere a Federaţiei.
Mai mult şi în mod deosebit de grav, lista de candidaturi pentru funcţia de Preşedinte al F.F.R. şi pentru Consiliul Director a fost declarată închisă de către Biroul Executiv pe data de 11 octombrie. Datorită convocării nestatutare a Congresului, cu 16 zile înainte de data fixată, în loc de 30 zile cum prevede statutul FFR, alegaţia conform căreia candidaturile ar fi fost sistate statutar, adică cu 15 zile înainte de Congresul F.F.R. este în opinia mea un mod nefericit ales de a opri depunerea de candidaturi de către colegi ai noştri deosebit de valoroşi pentru mişcarea filatelică din România. Aceştia au fost puşi în imposibilitatea de a se supune prevederilor statutului F.F.R. pentru a prezenta candidaturi valabile, atât la funcţia de preşedinte F.F.R., cât şi la cea de membri în Comitetul Director.
Conform Statutului F.F.R., Candidaturile pentru Comitetul Director trebuie "aceptate în scris de cei în cauza" (Art. 28. 1.), deci aceştia trebui propuşi de asociaţiile membre, cu consimţământul lor. Statutul prevede intervalul de minimum 15 zile între convocarea congresului şi închiderea listelor cu candidaturi tocmai pentru ca în acest răstimp asociaţiile membre să poată ţine adunări generale, în care să-şi precizeze eventualele susţineri de candidaturi pentru funcţiile de conducere eligibile în Congres ale F.F.R.
În cazul de faţă, cea mai mare parte a asociaţiilor membre ale F.F.R. au fost private de dreptul legal de a susţine în Congres candidaturile pe care le consideră justificate.
Prin neprimirea cu 15 zile înainte de data Congresului a materialelor prevăzute în statut (Art. 22. 3), asociaţiile membre ale F.F.R. sunt în imposibilitatea de a le prezenta membrilor lor.
Delegaţii la Congres al asociaţilor membre ale F.F.R. nu trebuie să reflecte punctul propriu de vedere, ci pe cel al asociaţilor membre ale F.F.R. pe care le reprezintă. Nerespectarea de către Biroul executiv a Art. 22. 3, face imposibilă consultarea marii mase a filateliştilor din România asupra problemelor care se vor discuta la Congres, într-un moment crucial pentru viitorul mişcării filatelice româneşti.
În consecinţă, în opinia mea:
1. Este necesară reprogramarea Congresului F.F.R. la o dată cu cel puţin 30 zile ulterioară convocării făcute în data de 10 octombrie a.c. Congresul poate avea loc în bune condiţiuni la Bucuresti pe 8 noiembrie, la Braşov pe 14 noiembrie sau la o dată ulterioară.
2. Trebuie asigurat faptului că toate asociaţiile vor fi încunoştinţate de data la care va avea loc congresul şi a datei limită pentru depunerea de candidaturi, propuneri de modificare a statutului, interpelări ş.a.m.d.
3. Trebuie continuată primirea de candidaturi 15 zile după convocarea congresului, adică până pe 25 octombrie a.c. inclusiv, astfel încât între timp asociaţiile membre să-şi poată ţine adunări generale la care să decidă ce candidaţi vor susţine sau propune.
4. Cu cel puţin 15 zile înainte de ziua aleasă pentru congres, toate asociaţiile trebuie să primească documentele prevăzute de Cap. 22. 3 al Statutului, astfel încât să le supună atenţiei membrilor lor; delegaţii la congres trebuie să reprezinte astfel punctul de vedere al asociaţiilor şi nu al lor personal asupra problemelor care se vor dezbate pe ordinea de zi.
5. Asociaţiile membre care nu au achitat taxele către FFR, dar care sunt persoane juridice şi au autonomie financiară, trebuie să poată achita taxa restantă până în ziua deschiderii Congresului, aşa cum prevede articolul 16. 3. din statut. Încercarea de a nu se primi în
congres asociaţii membre sub pretextul neplatei până în momentul convocării congresului a cotizaţiei către FFR este nestatutară. (Am aflat că acesta e de exemplu cazul asociaţiei filatelice din judeţul Caraş-Severin. Dacă această asociaţie nu este acceptată la Congres, ca nemaifiind membră a F.F.R. prin neplata cotizaţiei, înseamna că la EFIRO 2008 s-a făcut o ilegalitate, încălcându-se şi normele F.I.P., primindu-se expozanţi care aparţineau acestei asociaţii.)
Mulţumindu-vă pentru deosebita onoare de a reprezenta Asociaţia Filateliştilor din jud Cluj în calitate de candidat la Comitetul Director,

14. oct. 2008, Cluj

14 comments:

 1. Ma bucur sa vad ca si in Romania mai exista COLOANE VERTEBRALE VERTICALE!

  ReplyDelete
 2. Bravo Doctore,
  Lumea filatelica romaneasca incepe sa se trezeasca. Dan Dobrescu nu este singur in batalia care o duce de 2 ani cu Dl Leonard Pascanu si ciracii sai pentru aflarea adevarului privind gestiunea frauduloasa a FFR.

  ReplyDelete
 3. Constatam ca dl Dragoteanu e plin de principii si moralitate si doreste sa ajunga in conducerea federatiei. Il rugam pe dl Dragoteanu sa ne explice pe blog, dar personal, nu prin intermediul lui Dobrescu, cate zeci de mii de euro castiga intr-un an din vanzarile pe internet si daca a platit la fisc impozitul aferent. Dorim aceste amanunte pentru a cunoaste candidatul Dragoteanu din partea A.F. Cluj.

  ReplyDelete
 4. Domnule Pascanu, nu mai folosi amenintari din "Iepoca di aur" la adresa celor care te deranjeaza! Nu mai tin chestiile astea in ziua de azi, in general, si in Romania europeana, in particular! Fiecare vinde pe Internet ce vrea, ce are si nu trebuie sa tii dumneata socoteala sau altii ca dumneata care mor de grija altora precum ogarul moare de drum lung. Pentru vanzari pe Internet nu se plateste nimic la fiscul de care te ingrijesti dumneata asa de mult! Doar in cateva state americane se plateste o taxa minimala, pur simbolica! In rest, stimabile manipulator fara cunostinte despre legalitate, Internetul este O LUME LIBERA! Citeste-i Statutul, ca si pentru acest domeniu exista un astfel de document, numit Carta Internet! Dar pe langa cunostinte despre Internet, utilizare PC si alte "cateva detalii" greu de inteles pentru dumneata, mai trebuie sa cunosti si o limba straina, de exemplu engleza! Iar in problema cuvintelor mari pe care le folosesti, gen MORALITATE, as vrea sa stiu, in afara de faptul ca nu esti deloc, dar DELOC, un exemplu in acest sens, sa ne spui si noua (ca suntem TOT MAI MULTI) ce relevantza au astfel de termeni in acest schimb de replici, adica mai pe intelesul dumitale, sa ne spui ce are in fond sula cu prefectura!

  ReplyDelete
 5. De ce nu-l rugati pe Dl Leonard PASCANU sa va explice ce impozite plateste, care este sursa veniturilor sale, unde ii este cartea de munca.
  Apoi intrebati-l daca a declarat la fisc cele peste 300 milioane de lei vechi pe care i-a facut din afacerea "Ziua marcii postale romanesti 2004 - numerotare rosie".
  Scuzati asta o sa-l intrebe la Judecatoria Sector 5 in dosarul penal care il are pe rol.

  ReplyDelete
 6. Pentru o precizare necesara celor care nu cunosc mecanismele comertului electronic, trebuie sa spun ca atunci cand pui la vanzare un obiect pe Internet, platesti mai intai o taxa de insertie a respectivului obiect, apoi, daca reusesti sa il vinzi, platesti si o taxa corespunzatoare (proportionala cu valoarea de vanzare) la firma care detzine magazinul virtual. Astfel, se platesc taxe in mod firesc, rapid si elegant, fara complicatii pentru CUNOSCATORI! Tinand cont de legislatia la nivel mondial, legislatie la care este parte si Romania de azi, prin care se stipuleaza nepracticarea dublei impuneri, Fiscul din Romania nu are treaba cu acest tip de comert decat eventual daca detinatorul magazinului virtual este inregistrat in Romania. E clar, cred, pentru toata lumea, ca diversiunea gastii din conducerea actuala a FFR este una de cacao! Nota "zero" v-ar da-o profesorii de la Baneasa, domnule Pascanu!

  ReplyDelete
 7. Problema impozitului platit in Romania, pentru vanzarile pe eBay este reala. Platitor de impozit este cel care realizeaza, constant, venituri din tranzactii - conform Codului Fiscal. Daca platitorul are domiciliul in RO, dar obtine veniturile in afara UE (daca la asta s-a referit anonimul anterior), atunci intra in vigoare o alta prevedere a Codului Fiscal. Oblgatia de declarare a venitului ramane platitorului de impozit, dar in alte conditii. Numai ca ar cam trebui o dovada de la fiscul tarii unde este inregistrat serverul eBay ca intr-adevar taxele platite la vanzarea obiectelor includ si impozitul. Daca nu, atunci treaba trebuie regularizata potrivit legislatiei bilaterale referitoare la evitarea dublei impozitari.
  Mecanismul este complicat, dar asta este. Neindeplinirea obligatiei de declarare a veniturilor este ea insasi, in unele cazuri, considerata infractiune (chiar daca, dupa aceea, impozitul aferent este achitat).
  Aviz amatorilor!

  ReplyDelete
 8. Vor mat trece multi ani pana fiscul romanesc se va ocupa de astfel de probleme extrem de complicate pentru ei si neaducatoare de venituri deosebite. Au ei treaba cu marii evazionisti care sunt la vedere si nu reusesc (sau nu au "chef") sa-i dovedeasca.

  ReplyDelete
 9. Stimate coleg, sa nu fii asa sigur de acest lucru! Sunt indivizi (de la stat, precizez, mai precis de la ANAF) care lucreaza la asa ceva si colecteaza tot felul de informatii despre vanzatorii din RO de pe eBay. In provincie, sunt deja cateva cazuri de persoane care au primit la domiciliu "vizite" de la salariatii ANAF, ca sa li se faca precizari cu privire la natura tranzactiei (ce-i drept, nu pentru timbre, ci pentru alte lucruri). Si nu celor descoperiti ca dau teapa cumparatorilor de prin SUA, ci chiar celor care au avut vanzari incheiate cu mai mult de un an inainte.
  Pentru cei care nu stiu: ANAF = Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
  Din spusele unor salariati ai acestei agenti, na nivel national in RO sunt cel putin trei salariati care au ca atributie de serviciu tot ce inseamna internet (unii bloggeri au fost luati, de exemplu, la intrebari, pentru sumele incasate din publicitatea cu bannerele din bloguri, si nedeclarate.

  ReplyDelete
 10. Ia uite, domle Ambrus care e treaba cu traficul pe blog (ca tot erai matale mirat), cu cat traficul este mai mare, cu atat ai sanse mai mari sa faci click pe "Bravenet Exchange" de exemplu (ca pe mine m-au innebunit ferestrele astea nedorite), iar administratorul blogului mai incaseaza cativa banuti...

  ReplyDelete
 11. Cred ca cei de la agentia fiscala is mai preocupati de tunurile de care e acuzat Dl. Pantis si clica, decat de cati bani face un blog pe cateva clickuri.

  Adica una e sa faci cateva zeci de dolari impozite/an maxim, si alta zunt zecile de mii prejudiciu din diversele tunuri. Dar probabil, tipii se simt protejati politic, spre deosebire de pestii mici. Nu stiu, dar banuiesc, doar traim in Romanika...

  ReplyDelete
 12. Da, colega, or fi cativa dolari, dar aia se pot dovedi, ca impricinatii nu au control asupra arhivei eBay, iar datele raman. Asa cum nu a dovedit nimeni ca ex-ministrul ar fi luat vreo spaga. Lumea intotdeauna e predispusa la fabulatii. O persoana, daca e chemata undeva sa dea o declaratie (chiar daca este citata ca martor), automat este scoasa vinovata. Samanta neicrederii se poate sadi foarte usor, chiar daca totul nu este decat o simpla elucubratie (vezi DEX-ul).
  Din nefericire pentru unii anonimi, adresele de unde sunt postate comentariile sunt cunoscute, asa ca se pot afla si cei care lanseaza tot felul de prostii, doar se va inclina balanta in favoarea vreunei tabere.

  ReplyDelete
 13. Dumneata esti de la SRI ? Sau de la ANAF, de unde a plecat leul Bodu? Ca nu te prea pricep ce vrei exact a spune? Care-i problema?

  ReplyDelete
 14. Dar de ce esti curios, amice? Ai si matale cont de vanzator pe eBay sau pe vreun alt sit de licitatii? Ca din toata adunatura asta de filatelisti-comercianti, in toata tara nu sunt decat vreo 7 persoane inregistrate legal cu comert filatelic (la Reg. Comertului, vreau sa zic). In rest, toti vand, toti cumpara in mod regulat si constant.
  Si vreau sa mai arat cititorilor blogului ca revolutionarii care se arata de vreo trei saptamani incoace au si ei conturi pe eBay, uniivand mai mult, altii mai putin, dar nici unul nu o face legal, daca tot e sa vorbim de legalitate.
  Vrem dreptate, dar numai ca-n fabula cunoscuta - dar nu noi.

  ReplyDelete

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics