The king of hobbies and the hobby of Kings

Contact us:*e-Mail: office@stampland.net*|*Tel.: +4-0722.714.394*|*Fax: +4-0318.166.897*|*Yahoo ID: laszlo_kallai

Best view with Mozilla Firefox

Thursday, October 23, 2008

"Baricada" răspunde lui Paşcanu

Bucureşti, 6/22 octombrie 2008

Către
Federaţia Filatelică Română
Domnului Leonard PAŞCANU
În atenţia Comitetului Director al FFR
Referitor: Scrisoare deschisă nr. 124/21.10.2008

Domnule Leonard PAŞCANU,

Scrisoarea Dvs. mai sus rubricată este o recunoaştere a faptului că reuniunea Dvs. din 25 octombrie a.c. nu este un congres statutar, şi se constituie alături de altele, ca probe în justiţie pentru membrii afiliaţi ai FFR, care vor contesta în justiţie această reuniune dacă va fi proclamată “congres”.
Pentru a înţelege bine acest lucru, citiţi încă odată cap. Convocare (art. 22) din statutul FFR, statut pe care-l ingoraţi cu desăvârşire. Reuniunea din 25 octombrie a.c. nu se poate transforma în congres ordinar prin votul majorităţii. Convocarea congresului ordinar este un atribut al Biroului Executiv al Comitetului Director şi nu al Comitetului Director aşa cum în mod eronat precizaţi în scrisoarea mai sus rubricată.
De asemenea, constat din scrisoarea Dvs. că, cu aritmetica staţi prost în ceeace priveşte numărul de membri afiliaţi care v-au comunicat că această reuniune nu este congres. Congresul ordinar al FFR nu a fost convocat nici la această oră, pentru că art. 22 din statut trebuie citit în totalitatea sa. Nu consum hârtie pentru explica încă odată ceeace şi alţii v-au scris!
Stimaţi colegi filatelişti,
Rugaţi-l pe Domnul L. Paşcanu să citească cu glas tare interpelarea pe care am transmis-o la data de 15 octombrie a.c., anexată şi la prezenta scrisoare, şi să răspundă la cele 10 întrebări.
După parcurgerea acestei umile doleanţe, apreciez că sunt întrunite condiţiile, fie:
- să-l suspendaţi din funcţie pe Domnul L. Paşcanu, aplicând în continuare art. 48 (3) din statutul FFR;
- ca Domnul L. Paşcanu să demisioneze, scriindu-şi o demesie olografă în faţă Dvs. aşa cum a scris şi transferurile bancare olografe făcute în Cipru, aplicând apoi art. 48 (3) din statutul FFR.
În continuare, Biroul Executiv al Comitetului Director poate convoca un congres ordinar statutar, după ce Comitetul Director l-a pregătit în spritiul scrisorii pe care Clubul Filatelic BARICADA a înaintat-o FFR, prin fax, la data de 15 octombrie a.c.
Totodată vă informăm că nici un reprezent al Clubului Filatelic Baricada nu va participa la reuniunea Dvs. din 25 octombrie a.c., iar dacă aceasta va fi declarată congres, o vom contesta în justiţie.
Asigurându-vă de colaborarea mea onestă, vă rog Stimaţi Domni să primiţi tradiţionalul meu mesaj să auzim numai de bine,
Dan N. DOBRESCU
Preşedinte Club Filatelic BARICADA
Membru al Comitetului Director al FFR,
conform încheierii din 12.06.2007 a
Tribunalului Municipiului Bucureşti
Secţia IV Civilă, dosar 21791/3/2007

2 file + anexă (2 file)

No comments:

Post a Comment

Google PageRank CheckerFree counter and web statsClicky Web Analytics